Antonio Fernández Otero

Profesor/a titular de universidade

Docencia

2021/2022
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V12G320V01 G320703 Liñas eléctricas e transporte de enerxía OB 51
V09G290V01 G290602 Tecnoloxía eléctrica II OB 50
V04M141V01 M141347 Instalacións Eléctricas de Alta Tensión OP 36
2020/2021
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V09G290V01 G290602 Tecnoloxía eléctrica II OB 56
V04M141V01 M141347 Instalacións Eléctricas de Alta Tensión OP 36
V12G380V01 G380303 Fundamentos de electrotecnia OB 18
V12G320V01 G320703 Liñas eléctricas e transporte de enerxía OB 69
2019/2020
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V04M141V01 M141347 Instalacións Eléctricas de Alta Tensión OP 36
V12G320V01 G320703 Liñas eléctricas e transporte de enerxía OB 63
2017/2018
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V12G320V01 G320703 Liñas eléctricas e transporte de enerxía OB 69
V04M141V01 M141347 Instalacións Eléctricas de Alta Tensión OP 36
2016/2017
Titulación Materia Nome Carác. Horas
312110V01 312110616 Liñas de transporte da enerxía eléctrica OP 0.0
V04M141V01 M141347 Instalacións Eléctricas de Alta Tensión OP 36
V04M141V01 M141215 Instalacións e Innovación Industrial OB 3
V12G320V01 G320503 Instalacións eléctricas I OB 9
V12G320V01 G320703 Liñas eléctricas e transporte de enerxía OB 69
2015/2016
Titulación Materia Nome Carác. Horas
312110V01 312110616 Liñas de transporte da enerxía eléctrica OP 0.0
V12G320V01 G320703 Liñas eléctricas e transporte de enerxía OB 21
V04M141V01 M141215 Instalacións e Innovación Industrial OB 5
V04M141V01 M141347 Instalacións Eléctricas de Alta Tensión OP 24
2014/2015
Titulación Materia Nome Carác. Horas
203011V01 203011615 Tecnoloxía eléctrica OP 0.0
V12G320V01 G320703 Liñas eléctricas e transporte de enerxía OB 60
312410V01 312410622 Seguridade e risco eléctrico OP 0.0
312110V01 312110616 Liñas de transporte da enerxía eléctrica OP 0.0

  Concerted face-to-face mentoring

  Teacher has an offer of arranged face-to-face mentoring for 1º Cuatrimestre (2021/2022) period. To make an appointment you can do it from your Online Secretary.

  Teacher has an offer of arranged face-to-face mentoring for 2º Cuatrimestre (2021/2022) period. To make an appointment you can do it from your Online Secretary.

  2021/2022

  LAT para evacuación de parque eólico offshore na costa de Carnota - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Deseño de liña eléctrica de media tensión para a alimentación dunha industria - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2020/2021

  Estudo dunha liña de alta tensión subterránea de 132 kV entre Fuerteventura e Lanzarote. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Liña de 20kV entre Subestación de San Cibrao das Viñas e Centro de Reparto. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Cálculo e deseño dunha líña eléctrica de alta tensión para a evacuación de enerxía do parque eólico 'O Miñón' - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2019/2020

  Evacuación do parque eólico das Penizas mediante unha liña eléctrica aérea de alta tensión. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Deseño dunha planta solar fotovoltaica de 144 kWp para autoconsumo nunha nave industrial - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Liña de alta tensión 220 KV “Vilaboa – Marín” - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Liña de Alta Tensión 66 kV “PE O Sobredo – Montouto” - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Interconexión eléctrica soterrada de Alta Tensión entre Sallente (España) e Cazaril (Francia) - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2018/2019

  Proxecto de instalación eléctrica e protección contra incendio dunha nave industrial para un aserradero de pedra - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Proxecto de instalación eléctrica e protección contra incendio dunha nave industrial para un aserradero de pedra - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2017/2018

  Sistema de Evacuación de Potencia para o Parque Eólico Cernego. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Cálculo e deseño dunha liña de 132 kV para a evacuación do parque eólico Outeiro Grande - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Repotenciación de unha liña eléctrica - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Liña de Alta Tensión 66 kV ' Paizás-Silleda' - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Liña eléctrica de alta tensión para a evacuación de enerxía dun parque eólico - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Control e automatización dun equipo destinado ao transporte de envases metálicos para a industria conserveira - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Deseño dunha liña eléctrica aérea de alta tensión a 220 kV entre as Subestacións Eléctricas de Tibo e Lousame. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2016/2017

  Deseño dunha rede de suministro eléctrico en alta tensión para a alimentación dun polígono industrial - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2015/2016

  Deseño e cálculo eléctrico dun parque eólico mariño de 25 MW na costa galega de Lugo - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2014/2015

  Liña eléctrica de transporte Fontefría-Portugal (400 kV) - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2013/2014

  Deseño e instalación eléctrica dunha vivenda unifamiliar con estudo do uso de enerxía solar - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007