Enrique María Valero Gutiérrez del Olmo

Profesor/a titular de universidade

Docencia

2020/2021
Titulación Materia Nome Carác. Horas
P03G370V01 G370805 Industrias químicas da madeira, celulosa, pasta e papel OP 7
P03G370V01 G370991 Traballo de Fin de Grao OB 0.0
P03G370V01 G370702 Xestión de caza e pesca OP 46
P03G370V01 G370704 Silvopascicultura OP 46
P03G370V01 G370701 Planificación física e ordenación territorial OP 46
P03G370V01 G370404 Hidráulica OB 8
P03G370V01 G370503 Proxectos OB 46
P03G370V01 G370504 Impacto ambiental OB 7
2019/2020
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V04M150V01 M150102 Xestión da Prevención e outras Técnicas Afíns OB 9
P03G370V01 G370991 Traballo de Fin de Grao OB 0.0
P03G370V01 G370701 Planificación física e ordenación territorial OP 34
P03G370V01 G370702 Xestión de caza e pesca OP 46
P03G370V01 G370704 Silvopascicultura OP 46
P03G370V01 G370503 Proxectos OB 46
P03G370V01 G370404 Hidráulica OB 14
P03G370V01 G370401 Selvicultura OB 2
2018/2019
Titulación Materia Nome Carác. Horas
P03G370V01 G370603 Repoboacións OP 3
P03G370V01 G370401 Selvicultura OB 2
P03G370V01 G370503 Proxectos OB 67
P03G370V01 G370702 Xestión de caza e pesca OP 46
P03G370V01 G370704 Silvopascicultura OP 46
P03G370V01 G370991 Traballo de Fin de Grao OB 0.0
V04M150V01 M150102 Xestión da Prevención e outras Técnicas Afíns OB 9
2017/2018
Titulación Materia Nome Carác. Horas
P03G370V01 G370503 Proxectos OB 46
P03G370V01 G370702 Xestión de caza e pesca OP 10
P03G370V01 G370991 Traballo de Fin de Grao OB 0.0
V04M150V01 M150102 Xestión da Prevención e outras Técnicas Afíns OB 9
2016/2017
Titulación Materia Nome Carác. Horas
P03G370V01 G370702 Xestión de caza e pesca OP 16
P03G370V01 G370991 Traballo de Fin de Grao OB 0.0
P03G370V01 G370503 Proxectos OB 67
V04M150V01 M150102 Xestión da Prevención e outras Técnicas Afíns OB 9
2015/2016
Titulación Materia Nome Carác. Horas
P03G370V01 G370702 Xestión de caza e pesca OP 20
P03G370V01 G370991 Traballo de Fin de Grao OB 0.0
P03G370V01 G370503 Proxectos OB 67
P02M009V03 M009218 D2 Xestión dun Proxecto TIC OP 11
V04M112V01 M112102 Xestión da Prevención e Outras Técnicas Afíns OB 9
2014/2015
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V04M112V01 M112102 Xestión da Prevención e Outras Técnicas Afíns OB 9
P03G370V01 G370991 Traballo de Fin de Grao OB 0.0
P03G370V01 G370702 Xestión de caza e pesca OP 1
P03G370V01 G370503 Proxectos OB 67
P02M009V03 M009218 D2 Xestión dun Proxecto TIC OP 11
203011V01 203011303 Proxectos TR 0.0
203011V01 203011631 Caza e pesca continental OP 0.0
203011V01 203011633 Enerxías renovables no medio forestal OP 0.0
2013/2014
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V04M112V01 M112102 Xestión da Prevención e Outras Técnicas Afíns OB 9
203011V01 203011303 Proxectos TR 0.0
203011V01 203011631 Caza e pesca continental OP 0.0
P02M009V03 M009218 D2 Xestión dun Proxecto TIC OP 11
P03G370V01 G370702 Xestión de caza e pesca OP 46
P03G370V01 G370991 Traballo de Fin de Grao OB 0.0
P03G370V01 G370503 Proxectos OB 14
2012/2013
Titulación Materia Nome Carác. Horas
P03G370V01 G370702 Xestión de caza e pesca OP 18
P03G370V01 G370802 Incendios forestais OP 40
P03G370V01 G370991 Traballo de Fin de Grao OB 0.0
203011V01 203011303 Proxectos TR 0.0
203011V01 203011631 Caza e pesca continental OP 0.0
V04M112V01 M112102 Xestión da Prevención e Outras Técnicas Afíns OB 9
V04M024V01 M024105 Outras Actuacións en Materia de Prevención de Riscos Laborais OB 10
V04M020V01 M020105 Centrais de Xeración de Enerxía Eléctrica OB 3
2011/2012
Titulación Materia Nome Carác. Horas
203011V01 203011303 Proxectos TR 30
203011V01 203011631 Caza e pesca continental OP 60
V04M020V01 M020105 Centrais de Xeración de Enerxía Eléctrica OB 3
V04M024V01 M024105 Outras Actuacións en Materia de Prevención de Riscos Laborais OB 10
2010/2011
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V04M020V01 M020105 Centrais de Xeración de Enerxía Eléctrica OB 3
V04M024V01 M024105 Outras Actuacións en Materia de Prevención de Riscos Laborais OB 10
203011V01 203011303 Proxectos TR 60
203011V01 203011631 Caza e pesca continental OP 60
203011V01 203011635 Planificación física e xestión forestal sostible OP 25
2009/2010
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V04M020V01 M020105 Centrais de Xeración de Enerxía Eléctrica OB 3
V04M024V01 M024105 Outras Actuacións en Materia de Prevención de Riscos Laborais OB 10
203011V01 203011631 Caza e pesca continental OP 0.0
203011V01 203011635 Planificación física e xestión forestal sostible OP 0.0
203011V01 203011303 Proxectos TR 0.0

Arranged non-face-to-face mentoring

Teacher has an offer of non-face-to-face mentoring at scheduled time for 2º Cuatrimestre (2020/2021) period. To make an appointment you can do it from your Online Secretary.

2020/2021

Monitoreo da vexetación de ribeira existente mediante o uso de novas tecnoloxías - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2019/2020

Plan de negocio dunha empresa de transporte forestal en Galicia - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Os problemas do xabaril (Sus scrofa) coa poboación rural de Galicia. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Deseño dunha área recreativa en Xeve - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2016/2017

Estudo e conservación do Cabalo Galego de Monte a través de acordos de custodia do territorio no LIC Serra do Cando e no Monte Cabalar - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Solicitude de Autorización Ambiental Integrada para industria metalúrxica - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Plan De Ordenación Cinexética Do Tecor 'Verea', Ou-10.014 - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2015/2016

POC tecor societario a lanzada - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Plan de Ordenación Cinegética do Tecor de caza Castelo de Vitres-Folgoso (C-10.080) - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Proxecto piloto sobre o deseño dunha estratexia de incorporación da muller rural á vida profesional - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Axardinamento dunha vivenda unifamiliar en Portas - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Impacto socioeconómico de Ence no sector forestal de Galicia - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Percepción da situación forestal polo alumnado de ESO - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Repoboación forestal en zona demarcada do nematodo do piñeiro, As Neves (Pontevedra) - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2014/2015

Implantación dun sistema de pastoreo rotacional na CMVMC de Xende, A Lama. Pontevedra - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007