Fernando Cerdeira Pérez

Profesor/a contratado/a doutor/a

Docencia

2021/2022
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V12G380V01 G380501 Enxeñaría térmica I OB 102
V12G360V01 G360704 Tecnoloxía térmica OB 0.0
V12G350V01 G350913 Calor e frío na industria de proceso OP 51
V04M167V01 M167101 Eficiencia nas Tecnoloxías Industriais OB 4
V04M167V01 M167102 Auditorías Enerxéticas e Certificación Enerxética OB 7
V04M141V02 M141112 Tecnoloxía Térmica I OP 24
V04M141V01 M141215 Instalacións e Innovación Industrial OB 3
2020/2021
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V12G350V01 G350913 Calor e frío na industria de proceso OP 51
V12G380V01 G380501 Enxeñaría térmica I OB 52
V04M141V01 M141215 Instalacións e Innovación Industrial OB 4
V04M141V02 M141112 Tecnoloxía Térmica I OP 24
V04M167V01 M167101 Eficiencia nas Tecnoloxías Industriais OB 3
V04M167V01 M167102 Auditorías Enerxéticas e Certificación Enerxética OB 5
2019/2020
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V12G380V01 G380501 Enxeñaría térmica I OB 16
V04M141V02 M141112 Tecnoloxía Térmica I OP 24
V04M141V01 M141215 Instalacións e Innovación Industrial OB 3
V12G350V01 G350913 Calor e frío na industria de proceso OP 51
V04M167V01 M167101 Eficiencia nas Tecnoloxías Industriais OB 3
V04M167V01 M167102 Auditorías Enerxéticas e Certificación Enerxética OB 5
V04M161V01 M161208 Instalacións Térmicas OP 8
2018/2019
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V04M161V01 M161208 Instalacións Térmicas OP 1.00
V04M166V01 M166103 Xestión Ambiental en Sectores Industriais OB 6.00
V04M166V01 M166104 Xestión Enerxética OB 8.00
V04M141V02 M141112 Tecnoloxía Térmica I OP 24.00
V04M167V01 M167101 Eficiencia nas Tecnoloxías Industriais OB 3
V04M167V01 M167102 Auditorías Enerxéticas e Certificación Enerxética OB 2.00
V04M141V01 M141215 Instalacións e Innovación Industrial OB 3.00
V12G380V01 G380991 Traballo de Fin de Grao OB 0.00
V12G320V01 G320991 Traballo de Fin de Grao OB 0.00
V12G340V01 G340991 Traballo de Fin de Grao OB 0.00
V12G350V01 G350913 Calor e frío na industria de proceso OP 51
2017/2018
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V04M161V01 M161208 Instalacións Térmicas OP 1.00
V04M170V01 M170203 Tecnoloxía Térmica e das Enerxías Renovables OB 48.00
V04M141V01 M141215 Instalacións e Innovación Industrial OB 3.00
V04M116V02 M116208 Instalacións Térmicas OP 0.00
V04M141V02 M141112 Tecnoloxía Térmica I OP 24.00
V12G350V01 G350913 Calor e frío na industria de proceso OP 51
2016/2017
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V12G320V01 G320991 Traballo de Fin de Grao OB 0.00
V12G340V01 G340991 Traballo de Fin de Grao OB 0.00
V12G380V01 G380991 Traballo de Fin de Grao OB 0.00
V12G350V01 G350913 Calor e frío na industria de proceso OP 51
V12G380V01 G380501 Enxeñaría térmica I OB 20.00
V04M116V02 M116208 Instalacións Térmicas OP 0.00
V04M115V01 M115104 Tecnoloxías Térmicas e da Enerxía Eléctrica OB 17
V04M115V01 M115202 Eficiencia, Aforro e Auditorías Enerxéticas OB 27.00
V04M141V02 M141337 Instalacións e Innovación Industrial OP 3.00
312110V01 312110683 Tecnoloxía enerxética TR 0.00
V04M141V01 M141215 Instalacións e Innovación Industrial OB 3.00
V04M141V02 M141112 Tecnoloxía Térmica I OP 24.00
2015/2016
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V04M115V01 M115104 Tecnoloxías Térmicas e da Enerxía Eléctrica OB 12
V04M115V01 M115202 Eficiencia, Aforro e Auditorías Enerxéticas OB 25.00
V04M116V02 M116208 Instalacións Térmicas OP 0.00
V12G380V01 G380991 Traballo de Fin de Grao OB 0.00
V12G380V01 G380501 Enxeñaría térmica I OB 46
V04M141V01 M141215 Instalacións e Innovación Industrial OB 10.00
V04M141V02 M141112 Tecnoloxía Térmica I OP 24.00
V04M146V01 M146104 Tecnoloxía Térmica OB 24.00
V12G320V01 G320991 Traballo de Fin de Grao OB 0.00
V12G340V01 G340991 Traballo de Fin de Grao OB 0.00
V12G350V01 G350913 Calor e frío na industria de proceso OP 51
312110V01 312110683 Tecnoloxía enerxética TR 0.00
2014/2015
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V04M116V02 M116208 Instalacións Térmicas OP 0.00
V04M115V01 M115202 Eficiencia, Aforro e Auditorías Enerxéticas OB 3.00
V04M115V01 M115104 Tecnoloxías Térmicas e da Enerxía Eléctrica OB 15.00
V12G350V01 G350913 Calor e frío na industria de proceso OP 51
V12G340V01 G340991 Traballo de Fin de Grao OB 0.00
V12G380V01 G380501 Enxeñaría térmica I OB 90.00
V12G380V01 G380991 Traballo de Fin de Grao OB 0.00
V12G320V01 G320991 Traballo de Fin de Grao OB 0.00
312110V01 312110683 Tecnoloxía enerxética TR 0.00
309110V01 309110309 Xeradores e motores térmicos I TR 0.00
V04M141V02 M141112 Tecnoloxía Térmica I OP 24.00
V09G290V01 G290306 Física: Sistemas térmicos FB 24.00

  Concerted face-to-face mentoring

  Teacher has an offer of arranged face-to-face mentoring for Anual (2021/2022) period. To make an appointment you can do it from your Online Secretary.

  2021/2022

  Deseño e cálculo dunha instalación de calefacción e AQS para unha vivenda plurifamiliar utilizando aerotermia con apoio de enerxía solar térmica. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2020/2021

  Deseño de instalación de calefacción e AQS en vivenda unifamiliar reformada con enerxías renovables. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  “Estudo e analise do aumento de temperatura do aire primario para a combustión de biomasa nunha caldeira de aceite térmico” - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Estudo da viabilidade da aplicación de distintos polietilenglicoles como materiais de cambio de fase en táboas MDF para hans radiantes. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Sistema de calefacción e AQS con refrescamento pasivo para vivenda unifamiliar alimentado por enerxías renovables - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Rehabilitación enerxética de un edificio plurifamiliar existente de vivendas en A Guarda, Pontevedra. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

  2019/2020

  Estudo da transferencia de calor con materiais de cambio de fase en diferentes xeometrías para a acumulación de auga quente sanitaria. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Deseño e cálculo dunha instalación de calefacción e AQS para vivenda unifamiliar utilizando aerotermia con apoio solar - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Deseño e cálculo dunha instalación para satisfacer as necesidades de calefacción e ACS dunha vivenda no municipio de Noia e estudo das aportacións renovables. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Estudio y diseño de sistemas de climatización, ACS y ventilación de vivienda unifamiliar en Marcosende - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Modificacións e avaliación experimental da producción de auga quente sanitaria nun banco de probas para bombas de calor de líquido-auga. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Proxecto de deseño e dimensionamiento das instalacións dun centro de saúde en Escairón - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

  2018/2019

  Cálculo da instalación de almacenamento de frío nun edificio industrial para o almacenamento de peixe e marisco. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Detección de defectos en pezas soldadas a través de termografía infravermella basada no análisis de compoñentes principais - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Deseño e dimensionado de unha nova instalación de suministro tanto de auga quente sanitaria como de electricidade nun complexo deportivo municipal. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Revalorización dos residuos plásticos dos alimentos. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Adaptación e mellora da instalación térmica en edificio de vivendas situado en Vigo - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Certificación enerxética, análise de ciclo de vida e optimización dunha bomba de calor xeotérmica para unha vivenda unifamiliar tipo - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Estudo de viabilidade da valorización enerxética da celulosa extraída de Styela clava - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Dimesionamento de captación vertical xeotérmica e análise de cilo de vida dunha bomba de calor auga-auga para diferentes zonas climáticas de Galiza - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Deseño e cálculo dunha instalación fotovoltaica para autoconsumo na industria automóbil - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Deseño e cálculo dunha instalación fotovoltaica para o autoconsumo na industria conserveira - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Análise do comportamento dunha bomba de calor líquido-auga frente a variacións de carga do refrixerante R410A. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2017/2018

  Caracterización de produtos construtivos incorporando materiais de cambio de fase en distintas proporcións - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Estudo e cálculo das instalacións de calefacción e ACS dunha vivenda unifamiliar e mellora da eficiencia mediante un sistema de enerxía solar térmica - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Estudo e análise de refrixerantes en bombas de calor e os seus parámetros ambientais - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Estudo de viabilidade da creación dunha planta de produción de bioetanol a partir de soro de queixo procedente da D.O.P Arzúa-Ulloa. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Diseño de una instalacion de calefacción y acs mediante una caldera de astillas para una vivienda unifamiliar en Cualedro, (Ourense) - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Deseño dunha instalación de calefacción e AQS para pequena vivenda unifamiliar rústica en Carballeda de Avia - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Proxecto de deseño e implantación dun programa de mantemento preventivo e seguimento de incidencias nunha planta química. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Estudo teórico e experimental dunha bomba de calor xeotérmica con R407C como refrixerante - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Climatización de vivenda unifamiliar con chan radiante mediante enerxía geotérmica - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Estudo económico e enerxético da implantación dun sistema colectivo con caldeiras de microcoxeración e biomasa para unha urbanización composta por 10 chalés individuais. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2016/2017

  Asistencia con enerxía solar a bomba de calor e implementación de control con módulo HMI - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Deseño e cálculo dunha instalación de calefacción e auga quente sanitaria para unha casa formada por varias vivendas - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Deseño dunha instalación de calefacción e auga quente sanitaria nunha vivenda rural unifamiliar - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Estudo da aplicación de materiais de cambio de fase en elementos construtivos - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Plan de Medida e Verificación da instalación de iluminación pública do concello de Catoira 2016 - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Climatización dun edificio de oficinas mediante bomba de calor auga-auga con aproveitamento de enerxías residuais do proceso industrial e enerxías renovables - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Análise pormenorizado da normativa implicada na determinación da eficiencia enerxética e o seu cálculo en equipos da bomba de calor salmoira-auga. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Utilización da Ferramenta Unificada Lider e Calener (HULC) nun edificio novo de vivendas - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

  2015/2016

  Estudo teórico sobre a viabiliadade técnica de bombas de calor eléctricas para automoción - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Diseño de unha instalación frigorífica para conxelación de atún roxo a -45 ºC usando un circuito en cascada. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Deseño dunha práctica de laboratorio para o estudo de procesos de fluxo en condutos de ventilación - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Auditoría enerxética nun hotel de catro estrelas en Vigo - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Aumento da transferencia de materia na captura de CO2 por absorción en disolucións acuosas de N-Metildietanolamina mediante a adición de Metanol ó proceso - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Auditoría enerxética nun centro de investigación e desenvolvemento do sector de automoción galego - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Deseño de un sistema mixto de calefacción e producción de A.C.S. para un edificio residencial bioclimático mediante enerxía xeotérmica e enerxía solar térmica. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Deseño de unha instalación frigorífica para conxelación de atún usando R-744 como refrixerante de baixa no circuito en casacada - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Aplicación de novas técnicas de termografía infravermella para a detección de defectos sobre aplacados de pedra - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Deseño e cálculo da instalación de climatización dun hotel en Palencia aplicando xeotermia - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2014/2015

  Deseño Dun Sistema Solar Térmico para a Producción de Acs nun Hotel en Madrid - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Variacións nunha instalación de bombeo de calor auga/auga e resultados obtidos - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2013/2014

  Proxecto de eficiencia enerxética nun hotel de catro estrelas en Vigo - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Simulación, validación e análise dunha bomba de calor comercial auga-auga - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007