Francisco Javier Aguiar Fernández

Profesor/a contratado/a doutor/a

Docencia

2020/2021
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V08M042V01 M042202 A Intervención Socio-Educativa con Menores en Situación de Risco, Desprotección e Conflito Social OB 8
O05G220V01 G220104 Fundamentos dos servizos sociais OB 14
O05G220V01 G220604 Traballo social grupal e comunitario OB 68
O05G220V01 G220991 Traballo de Fin de Grao OB 25
O05M138V01 M138104 Desenvolvemento Comunitario OP 9
2019/2020
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V08M042V01 M042202 A Intervención Socio-Educativa con Menores en Situación de Risco, Desprotección e Conflito Social OB 8
O05G220V01 G220604 Traballo social grupal e comunitario OB 70
O05G220V01 G220991 Traballo de Fin de Grao OB 20
O05M138V01 M138104 Desenvolvemento Comunitario OP 9
2018/2019
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O05G220V01 G220991 Traballo de Fin de Grao OB 14.00
O05M138V01 M138104 Desenvolvemento Comunitario OP 9.00
O05G220V01 G220604 Traballo social grupal e comunitario OB 63.00
V08M042V01 M042202 A Intervención Socio-Educativa con Menores en Situación de Risco, Desprotección e Conflito Social OB 19.00
2017/2018
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O05G220V01 G220604 Traballo social grupal e comunitario OB 19.00
O05G220V01 G220908 Traballo social na incorporación social OP 21
O05G220V01 G220205 Organización dos servizos sociais OB 18.00
O05G220V01 G220406 Servizos sociais especializados II OB 11
2016/2017
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V08M042V01 M042202 A Intervención Socio-Educativa con Menores en Situación de Risco, Desprotección e Conflito Social OB 16
O05G220V01 G220205 Organización dos servizos sociais OB 23
O05G220V01 G220604 Traballo social grupal e comunitario OB 78
O05G220V01 G220701 Prácticas externas: Practicum OB 64
O05G220V01 G220991 Traballo de Fin de Grao OB 3
2015/2016
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V08M042V01 M042202 A Intervención Socio-Educativa con Menores en Situación de Risco, Desprotección e Conflito Social OB 18
O05G220V01 G220205 Organización dos servizos sociais OB 57
O05G220V01 G220604 Traballo social grupal e comunitario OB 98
2014/2015
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O05G220V01 G220105 Introdución ao traballo social OB 3
O05G220V01 G220205 Organización dos servizos sociais OB 98
O05G220V01 G220601 Habilidades, técnicas e instrumentos en traballo social OB 5
O05G220V01 G220701 Prácticas externas: Practicum OB 0.0
O05G220V01 G220991 Traballo de Fin de Grao OB 0.0
2013/2014
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O05G220V01 G220205 Organización dos servizos sociais OB 98
O05G220V01 G220505 Traballo social individual e familiar OB 78
O05G220V01 G220701 Prácticas externas: Practicum OB 0.0
O05G220V01 G220905 Traballo social e cooperación ao desenvolvemento OP 0.0
O05G220V01 G220906 Traballo social e mediación OP 0.0
O05G220V01 G220907 Traballo social e ámbitos profesionais OP 0.0
105711V01 105711710 Educación social nos servizos sociais OP 0.0
2012/2013
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O05G220V01 G220204 Epistemoloxía do traballo social OB 43
O05G220V01 G220205 Organización dos servizos sociais OB 98
O05G220V01 G220505 Traballo social individual e familiar OB 25
O05G220V01 G220605 Xestión de organizacións de benestar social OB 38
O05G220V01 G220701 Prácticas externas: Practicum OB 0.0
O05G220V01 G220906 Traballo social e mediación OP 45
O05G220V01 G220907 Traballo social e ámbitos profesionais OP 45
105711V01 105711710 Educación social nos servizos sociais OP 0.0
2011/2012
Titulación Materia Nome Carác. Horas
105711V01 105711710 Educación social nos servizos sociais OP 0.0
O05G220V01 G220205 Organización dos servizos sociais OB 58
O05G220V01 G220505 Traballo social individual e familiar OB 33
2010/2011
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O05G220V01 G220205 Organización dos servizos sociais OB 75
O05G220V01 G220406 Servizos sociais especializados II OB 15
105711V01 105711710 Educación social nos servizos sociais OP 60

Arranged non-face-to-face mentoring

Teacher has an offer of non-face-to-face mentoring at scheduled time for 2º Cuatrimestre (2020/2021) period. To make an appointment you can do it from your Online Secretary.

2020/2021

Análise dos servizos sociais comunitarios básicos do Concello de Vigo: do real ao ideal. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Análise e avaliación do programa de intervención municipal en favor da poboación xitana trasmontana do concello de O Porriño - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2019/2020

La salud emocional en la infancia y adolescencia en riesgo y conflicto social de Galicia. Perspectivas y estrategias desde los profesionales de la intervención socioeducativa - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
De-construír o paradigma social do desenvolvemento na cuestión da Islamofobia e a resposta de actuación do Traballo Social. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
O traballo social na mediación familiar intraxudicial en Galicia - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Evolución da atención as persoas en situación de dependencia en España. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
A síndrome do burnout nos traballadores sociais da comarca do Deza: A súa repercusión na vida persoal. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Aprendizaxe Servizo e Aprendizaxe Cooperativo: Unha proposta de intervención nol 2º ciclo de Educación Primaria. “Plogging” - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

2018/2019

“El trabajo social en cuidados paliativos: una revisión teórica - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Inmigración subsahariana na cidade de Ourense: o caso de Senegal - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Unha ollada dende as mulleres con fibromialxia: Cara unha abordaxe biopsicosocial - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
A visita domiciliaria como técnica de intervención de traballo social nos centros de atención primaria de saude: unha visión dos profesionais en Ourense - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Incidencia dos factores sociais na saúde e no desenvolvemento da infancia e da adolescencia - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Muller e cancro: o problema da volta ao traballo - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2017/2018

Percepción dos sinais de alarma que predispoñen a violencia de xénero na parella en adolescentes de 15-17 anos do I.E.S Pedras Rubias (Pontevedra). Unha aproximación cualitativa. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Educación non adultocéntrica e participación da infancia. Unha proposta para o diálogo. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Imaxinario social sobre as persoas maiores: perspectiva do alumnado da universidade de Vigo. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Sexualidade das persoas con discapacidade intelectual: do tabú ao dereito. Desvelando o imaxinario colectivo das profesionais. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
A construción social do rural: conceptualización, novas perspectivas e proposta de intervención dende o Traballo Social. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Representación e influencia dos medios de comunicación na socialización da infancia e da adolescencia - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Representación social e influencia dos medios de comunicación na infancia e adolescencia. Unha visión socio-xurídica - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Análise xurídica-social da discapacidade. Proposta de inclusión educativa na infancia e a adolescencia. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

2016/2017

A construción non adultocéntrica da infancia e adolescencia. Unha mirada xurídico-social - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Proactividade e Traballo social. Impacto dos protocolos do CHUO na prevención dos factores de risco na primeira infancia - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Traballo social e saúde mental: A figura dos/as traballadores/as sociais nos Centros de Rehabilitación Psicosocial e Laboral de Galicia. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
O mantemento da autonomía en persoas con alzheimer nos estados iniciais. Aportacións dende o Traballo Socia a unha ferramenta informática - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Análise do impacto social e persoal dun programa grupal dirixido a mulleres con cancro - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Do dereito á caridade: Unha análise dende ás entidades do Terceiro Sector de Acción Social que prestan axudas de emerxencia e en alimentos na provincia de Ourense. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Traballo Social en centros residenciaispara a terceira idade na provincia de Ourense. Unha mirada calitativa. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2015/2016

Traballo Social nas Unidades e Servizos de Oncoloxía Pediátrica de Galicia. Unha mirada cualitativa. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Cara a unha práctica cega. Unha investigación cualitativa sobre a aplicación da teoría no exercicio profesional do Traballo Social. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
O practicum do alumnado de traballo social en servizos sanitarios: investigación empírica e proposta para unha guía específica - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2014/2015

Traballo social sanitario: evolución, situación actual e perspectivas de futuro - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007