Francisco Javier Deive Herva

Profesor/a contratado/a doutor/a

Contact

Teaching

2020/2021
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V02M074V01 M074105 Biotecnoloxía Industrial OB 3
V02M074V01 M074106 Procesos e Produtos Biotecnolóxicos OB 16
V11G200V01 G200904 Química industrial OP 30
V11G200V01 G200502 Enxeñaría química OB 16
V09G291V01 G291105 Química: Química FB 90
V12G350V01 G350923 Química orgánica industrial OP 8
V12G350V01 G350924 Modelaxe de procesos biotecnolóxicos OP 51
V12G350V01 G350504 Química industrial OB 10
2019/2020
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V11G200V01 G200904 Química industrial OP 25
V12G320V01 G320205 Química: Química FB 18
V12G350V01 G350924 Modelaxe de procesos biotecnolóxicos OP 51

2019/2020

Deseño de sistemas acuosos bifásicos biocompatibles para a extracción de hormonas. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Deseño dunha planta piloto para a produción de líquidos iónicos biodegradables. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Deseño dunha planta de biogás procedente de augas residuais do sector gandeiro - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Deseño dunha planta de produción de alfa amilasas a partir de Bacillus licheniformis utilizando casca de plátano como substrato - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2018/2019

Deseño, simulación e optimización dunha planta de produción de fibra cítrica. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Deseño de novas estratexias 'downstream' para a obtención de encimas lipolíticos extremófilos. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Extracción de compostos fitotóxicos a partir de biomasa alelopática empregando líquidos iónicos - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

2017/2018

Diseño dunha planta de purificación de biogás para unha industria conserveira - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Deseño de sistemas acuosos bifásicos para a extracción de contaminantes emerxentes de augas residuais - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Deseño de estratexias integradas para a obtención de compostos bioactivos de orixe mariña - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

2016/2017

Deseño dun proceso de carbonatación acelerada mediante cinzas para a eliminación de CO2 e H2S de biogás - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Deseño dun proceso de carbonatación acelerada mediante cinzas para a eliminación de CO2 e H2S de biogás - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Optimización da producción de enzimas lipolíticas halofílicas en biorreactor de tanque axitado - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

2015/2016

Implementación de novas estratexias de separación de pectinasas de caldos de cultivo - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Extracción de contaminantes emerxentes en augas residuais porcinas - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Síntese de novos disolventes de deseño para a súa aplicación en procesos biotecnolóxicos - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2014/2015

Deseño dunha planta para a producción de anticorpos monoclonais IgG1 - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Instalación para a obtención de biometano a partir da purificación de biogás mediante o emprego de microalgas - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007