Francisco Javier Deive Herva

Profesor/a contratado/a doutor/a

Curriculum Vitae

Read more

Docencia

2020/2021
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V12G350V01 G350923 Química orgánica industrial OP 8
V12G350V01 G350924 Modelaxe de procesos biotecnolóxicos OP 51
V12G350V01 G350504 Química industrial OB 10
V09G291V01 G291105 Química: Química FB 85
V02M074V01 M074105 Biotecnoloxía Industrial OB 3
V02M074V01 M074106 Procesos e Produtos Biotecnolóxicos OB 16
V11G200V01 G200502 Enxeñaría química OB 16
2019/2020
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V12G350V01 G350502 Tecnoloxía medioambiental OB 4
V11G200V01 G200502 Enxeñaría química OB 44
V02M074V01 M074105 Biotecnoloxía Industrial OB 3
V02M074V01 M074106 Procesos e Produtos Biotecnolóxicos OB 16
V11G200V01 G200502 Enxeñaría química OB 44
V11G200V01 G200904 Química industrial OP 25
V12G350V01 G350504 Química industrial OB 18
V12G350V01 G350924 Modelaxe de procesos biotecnolóxicos OP 51
V12G320V01 G320205 Química: Química FB 18
2018/2019
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V02M074V01 M074105 Biotecnoloxía Industrial OB 3
V02M074V01 M074106 Procesos e Produtos Biotecnolóxicos OB 16
V11G200V01 G200904 Química industrial OP 1
V12G350V01 G350504 Química industrial OB 10
V12G350V01 G350924 Modelaxe de procesos biotecnolóxicos OP 51
2017/2018
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V02M074V01 M074105 Biotecnoloxía Industrial OB 3
V02M074V01 M074106 Procesos e Produtos Biotecnolóxicos OB 16
V12G350V01 G350504 Química industrial OB 11
V12G350V01 G350924 Modelaxe de procesos biotecnolóxicos OP 51
2016/2017
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V12G320V01 G320205 Química: Química FB 42
V12G350V01 G350504 Química industrial OB 10
V11G200V01 G200903 Química de fármacos OP 9
V11G200V01 G200904 Química industrial OP 5
V02M074V01 M074105 Biotecnoloxía Industrial OB 3
V02M074V01 M074106 Procesos e Produtos Biotecnolóxicos OB 12
2015/2016
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V02M074V01 M074106 Procesos e Produtos Biotecnolóxicos OB 12
V02M074V01 M074105 Biotecnoloxía Industrial OB 3
V12G350V01 G350504 Química industrial OB 14
V12G350V01 G350924 Modelaxe de procesos biotecnolóxicos OP 51
V11G200V01 G200904 Química industrial OP 1
2014/2015
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V11G200V01 G200904 Química industrial OP 1
V12G350V01 G350924 Modelaxe de procesos biotecnolóxicos OP 51
V12G350V01 G350504 Química industrial OB 47
V04M037V01 M037101 A Termodinámica Aplicada aos Procesos Industriais OB 3
312710V01 312710623 Xestión de residuos OP 0.0
312710V01 312710302 Química industrial II TR 0.0
V02M123V01 M123116 Xestión de Operacións e Calidade en Bio-Industrias OP 0.0
V02M123V01 M123208 Restauración e Políticas Ambientais OP 8
V02M074V01 M074105 Biotecnoloxía Industrial OB 4
V02M074V01 M074106 Procesos e Produtos Biotecnolóxicos OB 12
2013/2014
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V12G350V01 G350924 Modelaxe de procesos biotecnolóxicos OP 51
V12G350V01 G350504 Química industrial OB 17
V02M074V01 M074105 Biotecnoloxía Industrial OB 4
V02M074V01 M074106 Procesos e Produtos Biotecnolóxicos OB 14
312710V01 312710207 Química industrial I TR 0.0
312710V01 312710623 Xestión de residuos OP 0.0
312710V01 312710302 Química industrial II TR 0.0
V04M037V01 M037101 A Termodinámica Aplicada aos Procesos Industriais OB 20
V11G200V01 G200904 Química industrial OP 13
2012/2013
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V04M037V01 M037301 Traballo Fin de Máster OB 0.0
V04M037V01 M037101 A Termodinámica Aplicada aos Procesos Industriais OB 20
V04M037V01 M037201 Enxeñaría dos Procesos Fermentativos OB 9
312110V01 312110672 Ciencia e tecnoloxía do medio ambiente TR 45
V02M074V01 M074105 Biotecnoloxía Industrial OB 4
V02M074V01 M074106 Procesos e Produtos Biotecnolóxicos OB 6
312710V01 312710623 Xestión de residuos OP 0.0
312710V01 312710302 Química industrial II TR 0.0
312710V01 312710207 Química industrial I TR 0.0
V12G350V01 G350504 Química industrial OB 18
V12G350V01 G350601 Reactores e biotecnoloxía OB 20
311110V01 311110634 Procesos de depuración OP 10
310112V01 310112661 Tecnoloxía do tratamento de efluentes OP 10
V11G200V01 G200904 Química industrial OP 17
2011/2012
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V04M037V01 M037101 A Termodinámica Aplicada aos Procesos Industriais OB 20
V04M037V01 M037201 Enxeñaría dos Procesos Fermentativos OB 9
312710V01 312710715 Tratamentos de augas OP 30
312710V01 312710623 Xestión de residuos OP 20
V12G340V01 G340205 Química: Química FB 17
V12G330V01 G330205 Química: Química FB 1
V12G320V01 G320205 Química: Química FB 7
V12G380V01 G380205 Química: Química FB 20
V02M074V01 M074105 Biotecnoloxía Industrial OB 4
V02M074V01 M074106 Procesos e Produtos Biotecnolóxicos OB 6
302111V01 302111623 Enxeñaría dos procesos fermentativos OP 25
2010/2011
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V02M074V01 M074105 Biotecnoloxía Industrial OB 1
V02M074V01 M074106 Procesos e Produtos Biotecnolóxicos OB 4

Arranged non-face-to-face mentoring

Teacher has an offer of non-face-to-face mentoring at scheduled time for Anual (2020/2021) period. To make an appointment you can do it from your Online Secretary.

2020/2021

Selección dun biocatalizador extremofílico, optimización e escalado da súa produción. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
'Illamento de microorganismos termófilos de Caldas de Reis para a produción de encimas lipolíticas' - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2019/2020

Implementación da análise de Ivermectina nun método de multirresiduos de medicamentos veterinarios - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Deseño de sistemas acuosos bifásicos biocompatibles para a extracción de hormonas. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Deseño dunha planta de biogás procedente de augas residuais do sector gandeiro - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Deseño dunha planta de produción de alfa amilasas a partir de Bacillus licheniformis utilizando casca de plátano como substrato - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Deseño dunha planta piloto para a produción de líquidos iónicos biodegradables. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Utilización de dimetilcarbonato y biodisolventes para la mejora del proceso de producción de biodiesel - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

2018/2019

Deseño de novas estratexias 'downstream' para a obtención de encimas lipolíticos extremófilos. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Deseño, simulación e optimización dunha planta de produción de fibra cítrica. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Extracción de compostos fitotóxicos a partir de biomasa alelopática empregando líquidos iónicos - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

2017/2018

Diseño dunha planta de purificación de biogás para unha industria conserveira - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Deseño de sistemas acuosos bifásicos para a extracción de contaminantes emerxentes de augas residuais - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Deseño de estratexias integradas para a obtención de compostos bioactivos de orixe mariña - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

2016/2017

Deseño dun proceso de carbonatación acelerada mediante cinzas para a eliminación de CO2 e H2S de biogás - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Deseño dun proceso de carbonatación acelerada mediante cinzas para a eliminación de CO2 e H2S de biogás - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Optimización da producción de enzimas lipolíticas halofílicas en biorreactor de tanque axitado - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

2015/2016

Implementación de novas estratexias de separación de pectinasas de caldos de cultivo - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Extracción de contaminantes emerxentes en augas residuais porcinas - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Síntese de novos disolventes de deseño para a súa aplicación en procesos biotecnolóxicos - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2014/2015

Instalación para a obtención de biometano a partir da purificación de biogás mediante o emprego de microalgas - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Deseño dunha planta para a producción de anticorpos monoclonais IgG1 - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007