Gonzalo Benito Méndez Martínez

Profesor/a titular de universidade

Docencia

2020/2021
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V02M179V01 M179305 Avaliación de impacto ambiental OP 16
V03M169V01 M169202 Avaliación Ambiental Estratéxica OB 13
V03M169V01 M169206 Traballo Fin de Máster OB 0.0
V03M169V01 M169101 Ciencias Ambientais OB 12
V03M169V01 M169102 Tecnoloxías Ambientais OB 4
V10G060V01 G060909 Xeoloxía mariña aplicada OB 9
V10G060V01 G060704 Xestión mariña e litoral OB 74
V02M102V03 M102222 Xestión de empresas acuícolas OP 16
V02G030V01 G030105 Xeoloxía: Xeoloxía FB 15
2019/2020
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V09G290V01 G290205 Xeoloxía OB 30
V03M169V01 M169206 Traballo Fin de Máster OB 0.0
V03M169V01 M169202 Avaliación Ambiental Estratéxica OB 13
V03M169V01 M169101 Ciencias Ambientais OB 8
V03M169V01 M169102 Tecnoloxías Ambientais OB 4
V10G060V01 G060909 Xeoloxía mariña aplicada OB 23
V10G060V01 G060904 Métodos en análise xeográfica OP 1
V10G060V01 G060704 Xestión mariña e litoral OB 43
V02M102V03 M102222 Xestión de empresas acuícolas OP 16
V02M179V01 M179305 Avaliación de impacto ambiental OP 16
2018/2019
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V10G060V01 G060105 Xeoloxía: Xeoloxía I FB 24
V09G290V01 G290205 Xeoloxía OB 29
V02M102V03 M102222 Xestión de empresas acuícolas OP 16
V03M169V01 M169202 Avaliación Ambiental Estratéxica OB 13
V03M169V01 M169101 Ciencias Ambientais OB 8
V03M169V01 M169102 Tecnoloxías Ambientais OB 4
V03M169V01 M169206 Traballo Fin de Máster OB 0.0
V10G060V01 G060909 Xeoloxía mariña aplicada OB 25
V10G060V01 G060904 Métodos en análise xeográfica OP 1
V10G060V01 G060704 Xestión mariña e litoral OB 14
2017/2018
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V02G030V01 G030105 Xeoloxía: Xeoloxía FB 9
V02M102V01 M102109 Xestión Económica, Xurídica e Medioambiental en Acuicultura OB 16
V10G060V01 G060909 Xeoloxía mariña aplicada OB 17
V10G060V01 G060904 Métodos en análise xeográfica OP 6
V10G060V01 G060704 Xestión mariña e litoral OB 14
V11G200V01 G200202 Química, física e xeoloxía: Laboratorio integrado II FB 5
V03M169V01 M169202 Avaliación Ambiental Estratéxica OB 13
V03M169V01 M169206 Traballo Fin de Máster OB 0.0
V03M169V01 M169101 Ciencias Ambientais OB 8
V03M169V01 M169102 Tecnoloxías Ambientais OB 4
V09G290V01 G290205 Xeoloxía OB 76
2016/2017
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V02M102V01 M102109 Xestión Económica, Xurídica e Medioambiental en Acuicultura OB 16
V10G060V01 G060909 Xeoloxía mariña aplicada OB 0.0
V10G060V01 G060904 Métodos en análise xeográfica OP 26
V09G290V01 G290205 Xeoloxía OB 90
V02G030V01 G030105 Xeoloxía: Xeoloxía FB 9
2015/2016
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V02M102V01 M102109 Xestión Económica, Xurídica e Medioambiental en Acuicultura OB 16
V02G030V01 G030105 Xeoloxía: Xeoloxía FB 65
V03M137V01 M137101 Ciencias Ambientais OB 8
V03M137V01 M137102 Tecnoloxías Ambientais OB 4
V03M137V01 M137106 Avaliación Ambiental Estratéxica OB 13
V03M137V01 M137205 Traballo de Fin de Máster OB 0.0
V10G060V01 G060402 Medios sedimentarios costeiros e mariños OB 20
V10G060V01 G060909 Xeoloxía mariña aplicada OB 25
V10G060V01 G060504 Oceanografía xeolóxica I OB 3
V10G060V01 G060904 Métodos en análise xeográfica OP 26
V10G060V01 G060704 Xestión mariña e litoral OB 30
2014/2015
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V02M102V01 M102109 Xestión Económica, Xurídica e Medioambiental en Acuicultura OB 16
V03M114V01 M114103 Bases das Políticas de Cohesión OB 14
V03M137V01 M137205 Traballo de Fin de Máster OB 0.0
V03M137V01 M137101 Ciencias Ambientais OB 8
V03M137V01 M137102 Tecnoloxías Ambientais OB 4
V03M137V01 M137106 Avaliación Ambiental Estratéxica OB 12
310112V01 310112403 Planificación e xestión do litoral e do medio mariño TR 0.0
V02G030V01 G030105 Xeoloxía: Xeoloxía FB 66
V10M078V01 M078203 Técnicas Instrumentais e Xeocronolóxicas Avanzadas OP 14
V10M078V01 M078108 Recursos Xeolóxicos Mariños OP 8
V10G060V01 G060904 Métodos en análise xeográfica OP 26
V10G060V01 G060704 Xestión mariña e litoral OB 42
V10G060V01 G060105 Xeoloxía: Xeoloxía I FB 10
2013/2014
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V02M102V01 M102109 Xestión Económica, Xurídica e Medioambiental en Acuicultura OB 16
V10M078V01 M078108 Recursos Xeolóxicos Mariños OP 8
V10G060V01 G060205 Xeoloxía: Xeoloxía II FB 5
V10M078V01 M078203 Técnicas Instrumentais e Xeocronolóxicas Avanzadas OP 14
310112V01 310112403 Planificación e xestión do litoral e do medio mariño TR 0.0
V03M137V01 M137101 Ciencias Ambientais OB 5
V03M137V01 M137102 Tecnoloxías Ambientais OB 1
V03M137V01 M137106 Avaliación Ambiental Estratéxica OB 9
V03M137V01 M137205 Traballo de Fin de Máster OB 2
V03M114V01 M114103 Bases das Políticas de Cohesión OB 14
V03M018V01 M018210 Políticas Comunitarias de Desenvolvemento da Estratexia de Lisboa (I+D, PME e ambiente) OP 0.0
2012/2013
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V10M078V01 M078108 Recursos Xeolóxicos Mariños OP 8
V10M078V01 M078203 Técnicas Instrumentais e Xeocronolóxicas Avanzadas OP 15
V10G060V01 G060904 Métodos en análise xeográfica OP 26
V10G060V01 G060603 Oceanografía xeolóxica II OB 6
V02M102V02 M102109 Xestión Económica, Xurídica e Medioambiental en Acuicultura OP 16
310112V01 310112403 Planificación e xestión do litoral e do medio mariño TR 0.0
V02G030V01 G030105 Xeoloxía: Xeoloxía FB 25
V03M018V01 M018210 Políticas Comunitarias de Desenvolvemento da Estratexia de Lisboa (I+D, PME e ambiente) OP 21
V03M019V01 M019101 Ciencia e Tecnoloxía I OB 5
V03M019V01 M019102 Ciencia e Tecnoloxía II OB 1
V03M019V01 M019112 Traballo de Fin de Máster OB 2
V03M019V01 M019107 As Bases da Avaliación Ambiental Estratéxica OB 3
V03M019V01 M019108 A Práctica da Avaliación Ambiental Estratéxica OB 7
V03M076V01 M076202 As Políticas Comunitarias de Segunda Xeración (Enerxía, Ambiente, I+D+i) OB 35
2011/2012
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V02M102V01 M102109 Xestión Económica, Xurídica e Medioambiental en Acuicultura OB 16
310112V01 310112403 Planificación e xestión do litoral e do medio mariño TR 100
V10M078V01 M078216 Traballo de Fin de Máster OB 10
V03M076V01 M076202 As Políticas Comunitarias de Segunda Xeración (Enerxía, Ambiente, I+D+i) OB 35
V10M078V01 M078108 Recursos Xeolóxicos Mariños OP 5
V10M078V01 M078203 Técnicas Instrumentais e Xeocronolóxicas Avanzadas OP 15
V03M019V01 M019112 Traballo de Fin de Máster OB 2
V03M018V01 M018210 Políticas Comunitarias de Desenvolvemento da Estratexia de Lisboa (I+D, PME e ambiente) OP 21
V03M019V01 M019101 Ciencia e Tecnoloxía I OB 5
V03M019V01 M019102 Ciencia e Tecnoloxía II OB 1
2010/2011
Titulación Materia Nome Carác. Horas
310112V01 310112403 Planificación e xestión do litoral e do medio mariño TR 40
V02M015V01 M015108 Réxime Xurídico da Acuicultura OB 15
V02M015V01 M015211 Xestión Medioambiental OB 15
V02G030V01 G030105 Xeoloxía: Xeoloxía FB 57
V03M076V01 M076202 As Políticas Comunitarias de Segunda Xeración (Enerxía, Ambiente, I+D+i) OB 35
V03M019V01 M019112 Traballo de Fin de Máster OB 2
V03M018V01 M018210 Políticas Comunitarias de Desenvolvemento da Estratexia de Lisboa (I+D, PME e ambiente) OP 21
V03M019V01 M019101 Ciencia e Tecnoloxía I OB 8
V03M019V01 M019102 Ciencia e Tecnoloxía II OB 0.0
V10M078V01 M078108 Recursos Xeolóxicos Mariños OP 5
V10M078V01 M078203 Técnicas Instrumentais e Xeocronolóxicas Avanzadas OP 15
V10G060V01 G060105 Xeoloxía: Xeoloxía I FB 30
2009/2010
Titulación Materia Nome Carác. Horas
310112V01 310112403 Planificación e xestión do litoral e do medio mariño TR 0.0
V02M015V02 M015108 Réxime Xurídico da Acuicultura OP 10
V02G030V01 G030105 Xeoloxía: Xeoloxía FB 0.0
V10G060V01 G060105 Xeoloxía: Xeoloxía I FB 0.0
V02M015V02 M015211 Xestión Medioambiental OP 15
V03M019V01 M019112 Traballo de Fin de Máster OB 2
V03M018V01 M018210 Políticas Comunitarias de Desenvolvemento da Estratexia de Lisboa (I+D, PME e ambiente) OP 21
V03M019V01 M019101 Ciencia e Tecnoloxía I OB 5
V03M019V01 M019102 Ciencia e Tecnoloxía II OB 0.0

2019/2020

Análise xurídico-filosófica da desertificación en Chubut, Arxentina. Unha ollada á Luz dos ODD. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

2018/2019

Efecto do patrón de fragmentación do hábitat sobre unha pradera de Zostera marina L. afectada polo marisqueo - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
A sostibilidade a través da Iniciativa Satoyama: aplicación ao caso dos parques de cultivo de Carril (Vilagarcía de Arousa). - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Avaliación dos servizos ecosistémicos no arquipélago das illas Cíes - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Parques eólicos e a eficacia das medidas aplicadas á protección da fauna - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
“Proxecto Barallando”: unha proposta de actuación para o fomento da sostibilidade no territorio rural - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

2017/2018

Cartografía de una pradera de Zostera marina mediante sonar de barrido lateral - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Cálculo e análise da pegada de carbono dos procesos de Grupo Toysal no ano 2017 - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Análise do uso de biocombustibles producidos a partir da valorización de aceite usado - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
O sector privado e os Obxectivos de Desenvolvemento Sostible: análise da integración dos ODS nas empresas do IBEX 35 - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

2016/2017

Definición e validación dun método para a estimación de cambios na cobertura do chan a partir de fontes fotogramétricas e ortoimaxes: aplicación á análise retrospectiva de concas - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
O Cambio Global e as zonas costeiras: riscos, medidas e políticas - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2015/2016

Estudo da resiliencia dunha pradeira de Zostera marina L. impactada pola actividade do marisuqeo - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2014/2015

EVOLUCIÓN TEMPORAL DAS PRADEIRAS DE ZOSTERA MARINA E ZOSTERA NOLTII nAS RÍAS DE VIGO E PONTEVEDRA: INFLUENCIA DO MARISQUEO A PE - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Criterios básicos para a avaliación ambiental de plans e programas de enerxías renovables mariñas - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Variabilidade espacial de &15N e &13C en Zostera Noltll e o seu hábitat, no comlexo estuarino de A Ramallosa - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007