José Agustín González-Ares Fernández

Profesor/a contratado/a doutor/a

Department

Docencia

2021/2022
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O03M110V01 M110101 Deontoloxía, Organización Profesional e Quenda de Oficio OB 4
O03G081V01 G081204 Dereito: Dereito constitucional II FB 68
O03G081V01 G081304 Dereito da Unión Europea OB 6
O03G081V01 G081103 Dereito: Dereito constitucional I FB 184
2020/2021
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O03G081V01 G081103 Dereito: Dereito constitucional I FB 184
O03G081V01 G081204 Dereito: Dereito constitucional II FB 72
O03G081V01 G081304 Dereito da Unión Europea OB 12
2019/2020
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O03M110V01 M110101 Deontoloxía, Organización Profesional e Quenda de Oficio OB 4
O03G081V01 G081204 Dereito: Dereito constitucional II FB 99
O03G081V01 G081103 Dereito: Dereito constitucional I FB 184
2018/2019
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O03M110V01 M110101 Deontoloxía, Organización Profesional e Quenda de Oficio OB 4
O03G081V01 G081304 Dereito da Unión Europea OB 10
O03G081V01 G081204 Dereito: Dereito constitucional II FB 114
O03G081V01 G081103 Dereito: Dereito constitucional I FB 184
2017/2018
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O03G081V01 G081204 Dereito: Dereito constitucional II FB 109
O03G081V01 G081103 Dereito: Dereito constitucional I FB 163
O03G080V01 G080701 Dereito comunitario OB 0.0
O03M110V01 M110101 Deontoloxía, Organización Profesional e Quenda de Oficio OB 4
2016/2017
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O03M110V01 M110101 Deontoloxía, Organización Profesional e Quenda de Oficio OB 4
O03G081V01 G081103 Dereito: Dereito constitucional I FB 193
O03G081V01 G081204 Dereito: Dereito constitucional II FB 84
O03G080V01 G080101 Dereito: Dereito constitucional I FB 0.0
O03G080V01 G080201 Dereito: Dereito constitucional II FB 0.0
O03G080V01 G080701 Dereito comunitario OB 11
2015/2016
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O03M110V01 M110101 Deontoloxía, Organización Profesional e Quenda de Oficio OB 4
O03G081V01 G081103 Dereito: Dereito constitucional I FB 191
O03G081V01 G081204 Dereito: Dereito constitucional II FB 117
O03G080V01 G080101 Dereito: Dereito constitucional I FB 0.0
O03G080V01 G080201 Dereito: Dereito constitucional II FB 0.0
2014/2015
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O03M110V01 M110101 Deontoloxía, Organización Profesional e Quenda de Oficio OB 4
O03G081V01 G081103 Dereito: Dereito constitucional I FB 153
O03G081V01 G081204 Dereito: Dereito constitucional II FB 141
O03G080V01 G080101 Dereito: Dereito constitucional I FB 0.0
O03G080V01 G080201 Dereito: Dereito constitucional II FB 0.0

Concerted face-to-face mentoring

Teacher has an offer of arranged face-to-face mentoring for 1º Cuatrimestre (2021/2022) period. To make an appointment you can do it from your Online Secretary.

Teacher has an offer of arranged face-to-face mentoring for 2º Cuatrimestre (2021/2022) period. To make an appointment you can do it from your Online Secretary.

2020/2021

A reforma do artigo 57.1 da Constitución Española: a sucesión á Coroa - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Artigo 16 da Constitución española: dereito á liberdade de conciencia - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2019/2020

O artigo 18.1 da Constitución e as redes sociais - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
A protección xurisdicional do dereito fundamental á tutela xudicial efectiva - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

2018/2019

O dereito fundamental da liberdade relixiosa e a obxección de conciencia - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Aspectos xurídico-constitucionais sobre a reeducación e reinserción social - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2016/2017

O recurso de amparo: antes e despois da reforma do 2007 - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Aspectos xurídico-constitucionais sobre o dereito a honra, intimidade persoal e familiar e propia imaxe. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

2015/2016

Sobre os aspectos civís da cooperación xudicial internacional para a restitución de bens culturais obxecto de tráfico ilícito. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Propostas de reforma da Constitución de 1978 - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2014/2015

A reforma constitucional do Senado - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2013/2014

O valedor do pobo - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007