José Antonio Alonso Rodríguez

Profesor/a titular de escola univer.

Docencia

2020/2021
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V02G030V01 G030801 Redacción e execución de proxectos OB 36
V12G360V01 G360702 Oficina técnica OB 66
V12G340V01 G340307 Oficina técnica OB 66
V12G350V01 G350604 Oficina técnica OB 18
V12G350V01 G350914 Deseño de plantas químicas e de proceso OP 23
V12G320V01 G320704 Oficina técnica OB 18
2019/2020
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V12G350V01 G350604 Oficina técnica OB 54
V12G360V01 G360702 Oficina técnica OB 66
V12G340V01 G340307 Oficina técnica OB 98
V02G030V01 G030801 Redacción e execución de proxectos OB 16
2018/2019
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V12G350V01 G350604 Oficina técnica OB 74.00
V12G340V01 G340307 Oficina técnica OB 122.00
V12G330V01 G330604 Oficina técnica OB 68.00
2017/2018
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V02G030V01 G030801 Redacción e execución de proxectos OB 13.00
V12G340V01 G340307 Oficina técnica OB 98.00
V12G330V01 G330604 Oficina técnica OB 98.00
2016/2017
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V12G320V01 G320704 Oficina técnica OB 26.00
V12G340V01 G340307 Oficina técnica OB 98.00
V12G330V01 G330604 Oficina técnica OB 74.00
2015/2016
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V12G340V01 G340307 Oficina técnica OB 74.00
V12G330V01 G330604 Oficina técnica OB 74.00
V12G320V01 G320704 Oficina técnica OB 74.00
2014/2015
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V12G320V01 G320704 Oficina técnica OB 74.00
V12G330V01 G330604 Oficina técnica OB 74.00
312410V01 312410705 Deseño avanzado OP 0.00

2020/2021

Implantación dunha liña de produto gourmet nunha planta de fabricación de conservas - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Deseño dunha nave industrial para o sistema loxístico para a venda de electrodomésticos de gama branca a través de internet. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Estudo e optimización da producción e da xestión dun almacén de produto intermedio na industria da embalaxe. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2019/2020

Xestión de persoal e documentación nunha empresa do sector automovilístico de proxección internacional - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Dimensionado e distribución en planta dun serradoiro de madeira, no sur de Lugo. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Deseño de unha fábrica de pellets na provincia de Pontevedra aplicando metodoloxías de optimización industrial - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Planificación de rutas e deseño de almacén dunha lavandería no sur de Galicia - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Cálculo e deseño da instalación eléctrica dun catamarán de pasaxe - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Cálculo e deseño da instalación eléctrica dun catamarán de pasaxe - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2018/2019

Cálculo e deseño da instalación eléctrica dun catamarán de pasaxe - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Instalación Solar Fotovoltaica de Autoconsumo de 8kW en Antofagasta, Chile. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Adecuación e distribución en planta dunha nave industrial para fábrica de camisas. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
'Deseño, desenvolvemento e implantación dun sistema de xestión da calidade segundo a norma UNE-EN ISO 9001: 2015, nunha oficina técnica' - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Deseño e cálculo da instalación eléctrica dunha nave destinada a unha bodega - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Deseño e cálculo da instalación eléctrica dunha nave destinada a unha bodega - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Plan de prevención de riscos laborais dunha empresa adicada á extracción e comercialización de granito - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Localización e distribución en planta dunha lavandería industrial. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2017/2018

Proxecto de ubicación, distribución en planta e acondicionamento para unha industria dedicada á producción de taboleiros para automóviles. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2016/2017

Proxecto de instalación eléctrica dun conservatorio de música - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Instalación eléctrica nunha nave industrial usando sistemas de xeración propia e almacenamento de electricidade por paneis fotovoltaicos. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Instalación eléctrica nunha nave industrial usando sistemas de xeración propia e almacenamento de electricidade por paneis fotovoltaicos. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
instalación eléctrica dunha nave industrial destinada ó envasado de bebidas - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Deseño de cadro eléctrico en buque. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2015/2016

Proxecto de instalación eléctrica dun conservatorio de música - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Instalación eléctrica dunha nave adicada o almacenamento - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Deseño e dimensionado dunha instalación eléctrica dun edificio destinado a vivendas - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Deseño e dimensionado da instalación eléctrica dunha industria de carpintaría de madeira - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2014/2015

Deseño e dimensionado da instalación eléctrica dun edificio de vivendas con 8 plantas, 24 vivendas, establecementos comerciais e 2 sotos de garaxe - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007