José Antonio Alonso Rodríguez

Profesor/a titular de escola univer.

Teaching

2020/2021
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V12G320V01 G320704 Oficina técnica OB 18
V12G350V01 G350604 Oficina técnica OB 18
V12G350V01 G350914 Deseño de plantas químicas e de proceso OP 23
V12G340V01 G340307 Oficina técnica OB 66
V12G360V01 G360702 Oficina técnica OB 66
V02G030V01 G030801 Redacción e execución de proxectos OB 36
2019/2020
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V02G030V01 G030801 Redacción e execución de proxectos OB 16
V12G350V01 G350604 Oficina técnica OB 54
V12G360V01 G360702 Oficina técnica OB 66
V12G340V01 G340307 Oficina técnica OB 98
2018/2019
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V12G350V01 G350604 Oficina técnica OB 74.00
V12G340V01 G340307 Oficina técnica OB 122.00
V12G330V01 G330604 Oficina técnica OB 68.00
2017/2018
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V02G030V01 G030801 Redacción e execución de proxectos OB 13.00
V12G340V01 G340307 Oficina técnica OB 98.00
V12G330V01 G330604 Oficina técnica OB 98.00
2016/2017
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V12G340V01 G340307 Oficina técnica OB 98.00
V12G330V01 G330604 Oficina técnica OB 74.00
V12G320V01 G320704 Oficina técnica OB 26.00
2015/2016
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V12G320V01 G320704 Oficina técnica OB 74.00
V12G340V01 G340307 Oficina técnica OB 74.00
V12G330V01 G330604 Oficina técnica OB 74.00
2014/2015
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V12G330V01 G330604 Oficina técnica OB 74.00
312410V01 312410705 Deseño avanzado OP 0.00
V12G320V01 G320704 Oficina técnica OB 74.00
2013/2014
Titulación Materia Nome Carác. Horas
312110V01 312110678 Proxectos TR 38.00
312410V01 312410705 Deseño avanzado OP 0.00
V12G330V01 G330604 Oficina técnica OB 74.00
V12G320V01 G320704 Oficina técnica OB 50.00
V12G320V01 G320101 Expresión gráfica: Expresión gráfica FB 36.00
2012/2013
Titulación Materia Nome Carác. Horas
312410V01 312410705 Deseño avanzado OP 0.00
V12G350V01 G350604 Oficina técnica OB 0.00
V12G330V01 G330604 Oficina técnica OB 98.00
2011/2012
Titulación Materia Nome Carác. Horas
312410V01 312410705 Deseño avanzado OP 90.00
312510V01 312510302 Oficina técnica TR 120.00
2010/2011
Titulación Materia Nome Carác. Horas
312410V01 312410705 Deseño avanzado OP 45.00
312510V01 312510302 Oficina técnica TR 120.00
2009/2010
Titulación Materia Nome Carác. Horas
312110V01 312110103 Expresión gráfica TR 0.00
312510V01 312510302 Oficina técnica TR 0.00
381010V01 381010613 Deseño e debuxo nas culturas OP 0.00

2019/2020

Planificación de rutas e deseño de almacén dunha lavandería no sur de Galicia - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Deseño de unha fábrica de pellets na provincia de Pontevedra aplicando metodoloxías de optimización industrial - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Cálculo e deseño da instalación eléctrica dun catamarán de pasaxe - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Cálculo e deseño da instalación eléctrica dun catamarán de pasaxe - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Dimensionado e distribución en planta dun serradoiro de madeira, no sur de Lugo. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2018/2019

Localización e distribución en planta dunha lavandería industrial. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Deseño e cálculo da instalación eléctrica dunha nave destinada a unha bodega - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Deseño e cálculo da instalación eléctrica dunha nave destinada a unha bodega - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Adecuación e distribución en planta dunha nave industrial para fábrica de camisas. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Instalación Solar Fotovoltaica de Autoconsumo de 8kW en Antofagasta, Chile. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
'Deseño, desenvolvemento e implantación dun sistema de xestión da calidade segundo a norma UNE-EN ISO 9001: 2015, nunha oficina técnica' - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Cálculo e deseño da instalación eléctrica dun catamarán de pasaxe - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Plan de prevención de riscos laborais dunha empresa adicada á extracción e comercialización de granito - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2017/2018

Proxecto de ubicación, distribución en planta e acondicionamento para unha industria dedicada á producción de taboleiros para automóviles. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2016/2017

Proxecto de instalación eléctrica dun conservatorio de música - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
instalación eléctrica dunha nave industrial destinada ó envasado de bebidas - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Instalación eléctrica nunha nave industrial usando sistemas de xeración propia e almacenamento de electricidade por paneis fotovoltaicos. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Instalación eléctrica nunha nave industrial usando sistemas de xeración propia e almacenamento de electricidade por paneis fotovoltaicos. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Deseño de cadro eléctrico en buque. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2015/2016

Instalación eléctrica dunha nave adicada o almacenamento - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Deseño e dimensionado da instalación eléctrica dunha industria de carpintaría de madeira - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Deseño e dimensionado dunha instalación eléctrica dun edificio destinado a vivendas - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Proxecto de instalación eléctrica dun conservatorio de música - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2014/2015

Deseño e dimensionado da instalación eléctrica dun edificio de vivendas con 8 plantas, 24 vivendas, establecementos comerciais e 2 sotos de garaxe - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007