Jose Manuel Leao Martins

Profesor/a contratado/a doutor/a

Docencia

2021/2022
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V11G200V01 G200503 Química analítica II OB 0.0
V11G200V01 G200902 Química ambiental OP 27
V10G061V01 G061309 Química aplicada ao medio mariño II OB 23
V10G061V01 G061209 Oceanografía química II OB 18
V02M074V01 M074107 Técnicas de Aplicación en Biotecnoloxía OB 4
V02M074V01 M074205 Análise de Alimentos, Seguridade Alimentaria e Trazabilidade OP 2
V10G060V01 G060604 Química aplicada ao medio mariño II OB 0.0
V11G201V01 G201306 Química analítica IV: Métodos cromatográficos e afins OB 66
V11G200V01 G200904 Química industrial OP 9
V11M162V02 M162140 Validación de metodoloxías analíticas OB 11
V02G030V01 G030901 Análise e diagnóstico agroalimentario OP 42
2020/2021
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V02G030V01 G030901 Análise e diagnóstico agroalimentario OP 18
V11M162V02 M162140 Validación de metodoloxías analíticas OB 11
V02M074V01 M074205 Análise de Alimentos, Seguridade Alimentaria e Trazabilidade OP 2
V02M074V01 M074107 Técnicas de Aplicación en Biotecnoloxía OB 4
V11M085V02 M085106 Análise química de productos da pesca. Contaminantes bióticos e abióticos. Control de calidade no laboratorio. OB 5
V11G200V01 G200503 Química analítica II OB 114
V11G200V01 G200904 Química industrial OP 9
V10G061V01 G061209 Oceanografía química II OB 22
V10G060V01 G060604 Química aplicada ao medio mariño II OB 23
2019/2020
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V02M074V01 M074205 Análise de Alimentos, Seguridade Alimentaria e Trazabilidade OP 2
V02M074V01 M074107 Técnicas de Aplicación en Biotecnoloxía OB 4
V11G200V01 G200503 Química analítica II OB 81
V11M162V01 M162101 Selección e Validación de Metodoloxías Analíticas OB 11
V02G030V01 G030901 Análise e diagnóstico agroalimentario OP 12
2018/2019
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V02M074V01 M074205 Análise de Alimentos, Seguridade Alimentaria e Trazabilidade OP 2
V02M074V01 M074107 Técnicas de Aplicación en Biotecnoloxía OB 4
V11G200V01 G200503 Química analítica II OB 142
V11G200V01 G200302 Química analítica I OB 19
V11M085V02 M085106 Análise química de productos da pesca. Contaminantes bióticos e abióticos. Control de calidade no laboratorio. OB 5
V10G060V01 G060403 Oceanografía química II OB 48
V10G060V01 G060604 Química aplicada ao medio mariño II OB 31
V11M162V01 M162101 Selección e Validación de Metodoloxías Analíticas OB 11
2017/2018
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V10G060V01 G060604 Química aplicada ao medio mariño II OB 31
V10G060V01 G060403 Oceanografía química II OB 56
V11G200V01 G200503 Química analítica II OB 103
V11M162V01 M162101 Selección e Validación de Metodoloxías Analíticas OB 11
V11M147V01 M147123 Espectrometría de Masas Analítica de Compostos Orgánicos OP 0.0
V11G200V01 G200904 Química industrial OP 9
V02G030V01 G030901 Análise e diagnóstico agroalimentario OP 23
V02M074V01 M074205 Análise de Alimentos, Seguridade Alimentaria e Trazabilidade OP 2
V02M074V01 M074107 Técnicas de Aplicación en Biotecnoloxía OB 4
2016/2017
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V11M085V01 M085103 Análise Química de Produtos da Pesca. Contaminantes Bióticos e Abióticos. Control de Calidade no Laboratorio OB 5
V11G200V01 G200503 Química analítica II OB 85
V11G200V01 G200302 Química analítica I OB 22
V11G200V01 G200402 Métodos numéricos en química OB 12
V11M147V01 M147123 Espectrometría de Masas Analítica de Compostos Orgánicos OP 0.0
V02M074V01 M074107 Técnicas de Aplicación en Biotecnoloxía OB 4
V02M074V01 M074205 Análise de Alimentos, Seguridade Alimentaria e Trazabilidade OP 2
V10G060V01 G060403 Oceanografía química II OB 56
V10G060V01 G060604 Química aplicada ao medio mariño II OB 24
2015/2016
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V10G060V01 G060403 Oceanografía química II OB 28
V10G060V01 G060604 Química aplicada ao medio mariño II OB 31
V02M074V01 M074107 Técnicas de Aplicación en Biotecnoloxía OB 4
V02M074V01 M074205 Análise de Alimentos, Seguridade Alimentaria e Trazabilidade OP 2
V11M147V01 M147123 Espectrometría de Masas Analítica de Compostos Orgánicos OP 8
V11M147V01 M147124 Cromatografía e Técnicas Analíticas de Separación OP 13
V02G030V01 G030901 Análise e diagnóstico agroalimentario OP 22
V11G200V01 G200904 Química industrial OP 3
V11G200V01 G200302 Química analítica I OB 29
V11G200V01 G200503 Química analítica II OB 85
2014/2015
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V02M074V01 M074103 Xenómica e Proteómica OB 5
V02M123V01 M123116 Xestión de Operacións e Calidade en Bio-Industrias OP 0.0
V11G200V01 G200601 Química analítica III OB 26
V11G200V01 G200503 Química analítica II OB 39
V11M085V01 M085103 Análise Química de Produtos da Pesca. Contaminantes Bióticos e Abióticos. Control de Calidade no Laboratorio OB 5
V11G200V01 G200302 Química analítica I OB 56
V10G060V01 G060604 Química aplicada ao medio mariño II OB 25
V10G060V01 G060403 Oceanografía química II OB 28

Face-to-face mentoring fixed schedule

Teacher has an offer of face-to-face mentoring at fixed hours with the following schedule:

Weekday
Mércores
Range of hours
12:00 - 14:00
Place
Despacho nº 20, Segunda Planta, Q. Analítica, Facultade de Química
Quarter
1º Cuatrimestre (2021/2022)
Weekday
Venres
Range of hours
12:00 - 14:00
Place
Despacho nº 20, segunda planta, Q. Analítica, Facultade de Química
Quarter
2º Cuatrimestre (2021/2022)

Concerted face-to-face mentoring

Teacher has an offer of arranged face-to-face mentoring for Anual (2021/2022) period. To make an appointment you can do it from your Online Secretary.

2020/2021

Determinacion do contaminación antropoxenica do rio Piles(Xixon) mediante metodos quimicos - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Aplicación do método de referencia da Unión Europea para a determinación de toxinas ASP mediante HPLC – UV - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Posta a punto e optimización dun método de HPLC-FLD para a determinación de toxinas PST - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2019/2020

Optimización dun método analítico para a determinación de contaminantes químicos mediante a aplicación de técnicas cromatográficas - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2018/2019

Avaliación de eficacia das etapas de preparación de mostra para o análise de contaminantes orgánicos de alimentos de orixe mariño - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Desenvolvemento e optimización de procesos de illamento e purificación de ciguatoxinas para obter un material de referencia por cromatografía de xel de permeación. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2017/2018

Estratexias de pretratamento de mostra para a análise de biotoxinas mariñas lipofílicas en matrices procesadas - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

2016/2017

Procedemento de extracción e purificación para a determinación de biotoxinas mariñas lipofílicas mediante CL-MS / MS en mostras de mexilón procesados - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Determinación da actividade antiinflamatoria de extractos obtidos a partir de fontes alimentarias. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

2015/2016

Evaluación dunha metodoloxía analítica aplicada o estudo de contaminantes ambientais de origen natural antropogénico mediante aplicación de técnicas de separación - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2014/2015

Estudo e caracterización química e mecánica de distintos metales de aportacion bae niquel par soldadura forte en horno continuo de atmosfera controlada - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Aplicación de Técnicas de Separación acopladas a distintos modos de detección para a análise de contaminantes orgánicos en alimentos. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007