María Adoración De la Fuente Fernández

Profesor/a asociado/a T3

Teaching

2020/2021
Titulación Materia Nome Carác. Horas
P02M066V06 M066101 Orientación e Función Titorial OB 10
P02M066V06 M066105 Orientación Base Legal, Composición, Planes e Programas OB 20
P02M081V02 M081104 Resposta Organizativa do Centro Educativo e Servizos de Apoio OB 10
2019/2020
Titulación Materia Nome Carác. Horas
P02M066V06 M066101 Orientación e Función Titorial OB 10
P02G120V01 G120101 Educación: Fundamentos didácticos e organizativos do ensino FB 136
P02M081V02 M081104 Resposta Organizativa do Centro Educativo e Servizos de Apoio OB 10
P02M066V06 M066105 Orientación Base Legal, Composición, Planes e Programas OB 20

2019/2020

Programa de prevención do absentismo escolar e abandono prematuro do sistema educativo en poboación xitana con perspectiva de xénero - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Atención á diversidade e Formación Profesional Básica - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
A acción titorial en Educación Infantil. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Traballo de fin de grao: proxecto emprendedor dun centro infantil, AlouMiño - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Proposta de unidade didáctica para ensinar outras culturas nunha aula de educación infantil - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Pensamento saudable - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Alumnado con necesidades específicas de apoio educativo. Análisis de actitudes e opinións do profesorado nun centro ordinario de Vigo. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Aproximación a lectura e a escritura a través da manipulación. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Proxecto sobre a alimentación, para un estilo de vida saudable en educación infantil - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2018/2019

A robótica educativa: estudo de caso sobre o proceso da ensinanza-aprendizaxe da lectoescritura nun aula de Educación Infantil. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Programa de Orientación Académica e Profesional en igualdade: Ultravioleta. O futuro é noso. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Podcasting para un uso responsábel na rede: un estudio de caso. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
A importancia da ensinanza da ciencia en Educación Infantil - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
O álbum ilustrado como recurso educativo inclusivo na educación infantil. Intervención sobre identidade de xénero. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Seguridade na rede, menores e familias: un estudo de caso - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
O patio que queremos - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Percepcións do alumnado do Grao en Educación Primaria da Universidade de Vigo sobre a aprendizaxe cooperativa. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2017/2018

A transición da etapa educativa á laboral dunha persoa con diversidade funcional - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Ciberbullying. Un programa de Intervención na Ensinanza Secundaria Obrigatoria - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

2016/2017

Participación das familias na educación - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Unha proposta didáctica para o desenvolvemento da competencia matemática a través do xogo en 6º de Educación Primaria - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
A biblioteca escolar: espazo de aprendizaxe - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Educación no Turismo Sostible para o Desenvolvemento. Unha experiencia con alumnado de Educación Primaria - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
EMOCIONARTE: Deseño dun programa de educación emocional para un centro de educación infantil e primaria. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
"A miña evolución na comprensión e expresión escrita" - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Programa de atención á diversidade cultural en Educación Infantil. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Programa de Transición á Vida Adulta - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

2014/2015

¿Como pasar dunha estrutura de traballo individualista e competitiva a unha cooperativa? - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
MeteoSapostol: Meteoroloxía e Ciencia - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007