María del Carmen Seijo Coello

Profesor/a titular de universidade

Docencia

2020/2021
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O01G281V01 G281924 Hortofruticultura OP 42
O01G261V01 G261404 Botánica OB 56
O01G041V01 G041101 Bioloxía: Bioloxía FB 43
O01M142V01 M142214 Deseño Experimental Aplicado ás Indicacións Xeográficas Agroalimentarias OP 6
2019/2020
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O01M142V01 M142214 Deseño Experimental Aplicado ás Indicacións Xeográficas Agroalimentarias OP 6
O05G110V01 G110901 Coñecemento do medio natural OP 0.0
O01G041V01 G041101 Bioloxía: Bioloxía FB 8
O01G260V01 G260701 Auditoría e xestión ambiental OB 0.0
O01G261V01 G261404 Botánica OB 56
O01G261V01 G261702 Cambio climático OB 0.0
O01G260V01 G260702 Cambio climático OB 0.0
O01G280V01 G280801 Hortofruticultura OP 0.0
O01G280V01 G280802 Mellora vexetal OP 0.0
O01G281V01 G281924 Hortofruticultura OP 42
2018/2019
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O01G261V01 G261404 Botánica OB 58
O01G260V01 G260503 Avaliación de impactos ambientais OB 0.0
O01G260V01 G260701 Auditoría e xestión ambiental OB 0.0
O01G261V01 G261503 Avaliación de impactos ambientais OB 0.0
O01G261V01 G261701 Auditoría e xestión ambiental OB 0.0
O01G041V01 G041101 Bioloxía: Bioloxía FB 12
O01G281V01 G281927 Mellora vexetal OP 0.0
O01G280V01 G280805 Fitopatoloxía OP 0.0
O01G280V01 G280801 Hortofruticultura OP 0.0
O01G280V01 G280802 Mellora vexetal OP 0.0
O01G281V01 G281921 Fitopatoloxía OP 0.0
O01G281V01 G281924 Hortofruticultura OP 56
O01M142V01 M142214 Deseño Experimental Aplicado ás Indicacións Xeográficas Agroalimentarias OP 8
2017/2018
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O01G261V01 G261404 Botánica OB 7
O01G281V01 G281924 Hortofruticultura OP 56
O01G041V01 G041101 Bioloxía: Bioloxía FB 54
O01M142V01 M142214 Deseño Experimental Aplicado ás Indicacións Xeográficas Agroalimentarias OP 9
O05G110V01 G110901 Coñecemento do medio natural OP 23
2016/2017
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O01M142V01 M142214 Deseño Experimental Aplicado ás Indicacións Xeográficas Agroalimentarias OP 11
O01G041V01 G041101 Bioloxía: Bioloxía FB 70
O01G040V01 G040101 Bioloxía: Bioloxía FB 0.0
O01G280V01 G280503 Ciencia e tecnoloxía do medio ambiente OB 0.0
O01G280V01 G280801 Hortofruticultura OP 56
O01G280V01 G280802 Mellora vexetal OP 0.0
O05G110V01 G110901 Coñecemento do medio natural OP 53
2015/2016
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O05G110V01 G110901 Coñecemento do medio natural OP 53
O01G041V01 G041101 Bioloxía: Bioloxía FB 75
O01G040V01 G040101 Bioloxía: Bioloxía FB 0.0
O01M142V01 M142214 Deseño Experimental Aplicado ás Indicacións Xeográficas Agroalimentarias OP 8
O01G280V01 G280801 Hortofruticultura OP 56
O01G280V01 G280802 Mellora vexetal OP 0.0
O01G280V01 G280503 Ciencia e tecnoloxía do medio ambiente OB 0.0
2014/2015
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O01G260V01 G260503 Avaliación de impactos ambientais OB 0.0
O01G040V01 G040101 Bioloxía: Bioloxía FB 75
O01G260V01 G260701 Auditoría e xestión ambiental OB 0.0
O01G260V01 G260702 Cambio climático OB 0.0
O01G280V01 G280805 Fitopatoloxía OP 0.0
O01G280V01 G280801 Hortofruticultura OP 60
O01G280V01 G280802 Mellora vexetal OP 0.0
O01G260V01 G260915 Xestión de espazos naturais e protexidos OP 0.0
O01M142V01 M142214 Deseño Experimental Aplicado ás Indicacións Xeográficas Agroalimentarias OP 8
O05G110V01 G110901 Coñecemento do medio natural OP 23
2013/2014
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O01M032V01 M032104 Xestión de Organismos Certificadores de Produtos Alimentarios OP 19
O01G280V01 G280801 Hortofruticultura OP 60
O01G040V01 G040101 Bioloxía: Bioloxía FB 60
O05G110V01 G110901 Coñecemento do medio natural OP 23
105111V01 105111702 Apicultura na escola OP 0.0
2012/2013
Titulación Materia Nome Carác. Horas
105111V01 105111702 Apicultura na escola OP 0.0
O05G110V01 G110901 Coñecemento do medio natural OP 83
O01G280V01 G280101 Bioloxía: Bioloxía FB 62
O01G280V01 G280805 Fitopatoloxía OP 30
O01M032V01 M032209 Manipulación de Alimentos OP 10
O01M032V01 M032104 Xestión de Organismos Certificadores de Produtos Alimentarios OP 15
101511V01 101511104 Fundamentos biolóxicos TR 0.0
2011/2012
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O01G280V01 G280101 Bioloxía: Bioloxía FB 90
O05G110V01 G110901 Coñecemento do medio natural OP 53
O01M032V01 M032104 Xestión de Organismos Certificadores de Produtos Alimentarios OP 45
101511V01 101511104 Fundamentos biolóxicos TR 0.0
105111V01 105111702 Apicultura na escola OP 0.0
105111V01 105111124 O medio natural OB 0.0
2010/2011
Titulación Materia Nome Carác. Horas
101511V01 101511104 Fundamentos biolóxicos TR 0.0
101511V01 101511302 Ciencia e tecnoloxía do medio natural TR 40
O01G280V01 G280101 Bioloxía: Bioloxía FB 120
105111V01 105111702 Apicultura na escola OP 10
105111V01 105111124 O medio natural OB 0.0
O01M032V01 M032104 Xestión de Organismos Certificadores de Produtos Alimentarios OP 45
2009/2010
Titulación Materia Nome Carác. Horas
105111V01 105111124 O medio natural OB 0.0
105111V01 105111702 Apicultura na escola OP 0.0
O01G040V01 G040101 Bioloxía: Bioloxía FB 0.0
101511V01 101511104 Fundamentos biolóxicos TR 0.0

2019/2020

Pole de abella: orixe botánico e características cromáticas - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Características do pole de abella: composición químicas e propiedades - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Orixen botánico do pole apícola e contido en metais - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Estudo da vida útil da pataca durante o almacenamento - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Aplicación de modelos de predicción de risco de enfermedad para cultivos de pataca en A Limia - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Avaliación da presencia de Torymus sinensis en castiñeiros afectados pola avespa do castiñeiro na comarca de Allariz-Maceda - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Influencia das condicións postcolleita en parametros de calidade da pataca - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2018/2019

Influencia do cepillado durante a conservación de patacas - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Morfometría das ás de individuos de Vespa velutina capturados en Galicia - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Vespa velutina nigrithorax: descrición das características dos seus niños. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Orixen botánico e biodiversidade do polen apícola de San Lourenzo de Piñor (Ourense). - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Valoración das características nutricionais dos menús ofertados no comedor dun Centro de Educación Infantil e Primaria - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Sustentabilidade do cultivo da pataca na comarca da Limia - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Epidemioloxía das principais pragas e enfermidades da pataca na comarca da Limia - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2017/2018

Achegamento ó medio rural. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Fomento do respecto polo medio natural na Educación Infantil - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Caracterización fenolóxica de variedades de pataca - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Influencia das condicións meteorolóxicas na distribución de Vespa velutina - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Consumo responsable nas aulas de educación infantil - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Presencia de Alternaria na atmósfera dun cultivo de pataca na comarca de A Limia - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Estudo da biodiversidade capturada nas trampas empregadas para o control de Vespa velutin en Galicia. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2016/2017

Influencias das condicións meteorolóxicas na composición da pataca. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Seguimento do trampeo primaveral de Vespa velutina en localidades do interior de Galicia. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Seguimento do trampeo primaveral da Vespa velutina nas localidades costeiras de Galicia. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Achegando o medio natural á Educación Infantil - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Fomentando o uso responsable da agua en Educación Infantil. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Hábitos alimentarios saudables na educación infantil - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Estudo das características dos niños de Vespa velutina - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Estudo da evolución da concentración de Phytophthora e Alternaria sobre un cultivo de patacas e aplicación de modelos de predición - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Estudo do contido en fenois, flavonoides e carotenoides de diferentes variedades de pataca. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Características morfolóxicas e físico-químicas de tubérculos de variedades de pataca pigmentada - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Xogando co Medio Ambiente e as 4R na Educación Infantil - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Caracterización e proceso de certificación do produto “IGP Capón de Vilalba” - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

2015/2016

Análise comparativa de variedades de pataca producidas en dous ciclos de cultivo - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Valorización da produción de mel na comarca da Baixa Limia - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Diversidade vexetal de interese para a producción de pole en Galicia - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2014/2015

Caracterización de tubérculos de distintas variedades de pataca - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Estudo de modelos de predicción de phytophthora infestans nun cultivo de pataca. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007