María Celsa Perdiz Álvarez

Profesor/a asociado/a T3

Docencia

2021/2022
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O05G220V01 G220204 Epistemoloxía do traballo social OB 98
O05M138V01 M138104 Desenvolvemento Comunitario OP 10
O05G220V01 G220701 Prácticas externas: Practicum OB 72
2020/2021
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O05M138V01 M138104 Desenvolvemento Comunitario OP 10
O05G220V01 G220204 Epistemoloxía do traballo social OB 98
O05G220V01 G220701 Prácticas externas: Practicum OB 36
O05G220V01 G220504 Proceso de planificación en traballo social OB 42
2019/2020
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O05G220V01 G220204 Epistemoloxía do traballo social OB 105
O05G220V01 G220701 Prácticas externas: Practicum OB 72
O05M138V01 M138104 Desenvolvemento Comunitario OP 10
2018/2019
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O05G220V01 G220204 Epistemoloxía do traballo social OB 105
O05G220V01 G220504 Proceso de planificación en traballo social OB 68
O05M138V01 M138104 Desenvolvemento Comunitario OP 10
2017/2018
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O05M138V01 M138104 Desenvolvemento Comunitario OP 7
O05G220V01 G220204 Epistemoloxía do traballo social OB 98
O05G220V01 G220504 Proceso de planificación en traballo social OB 66
2016/2017
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O05M138V01 M138104 Desenvolvemento Comunitario OP 7
O05G220V01 G220504 Proceso de planificación en traballo social OB 83
O05G220V01 G220204 Epistemoloxía do traballo social OB 83
2015/2016
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O05G220V01 G220405 Saúde, dependencia e vulnerabilidade OB 15
O05G220V01 G220504 Proceso de planificación en traballo social OB 68
O05G220V01 G220204 Epistemoloxía do traballo social OB 98
O05M138V01 M138104 Desenvolvemento Comunitario OP 7
2014/2015
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O05M138V01 M138104 Desenvolvemento Comunitario OP 7
O05G220V01 G220504 Proceso de planificación en traballo social OB 58
O05G220V01 G220604 Traballo social grupal e comunitario OB 98

  2020/2021

  Necesidades psicosociais das mulleres que sofren cancro de mama percibidas polos profesionais do ámbito socio-sanitario: Estudo cualitativo na Comunidade Autónoma de Galicia - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Exposición dos/as menores á violencia de xénero: meta-análise en revistas españolas publicadas entre os anos 2002-2020. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Análise da participación según o xénero nos programas de reeducación e reinserción social nos centros penitenciarios españois. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2019/2020

  Sobrecarga do coidador informal de persoas maiores usuarias de servizos sociosanitarios. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Actitudes e coñecementos sobre violencia de xénero na poboación universitaria - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Influencia do ámbito familiar no rendemento académico do alumnado - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  O apoio social percibido nunha poboación de persoas maiores autónomas institucionalizadas. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

  2018/2019

  Estereotipos e prexuízos cara as persoas vulnerables. Pobreza: prexuízo manifesto e prexuízo sutil cara as persoas perceptoras da RISGA en alumnos e alumnas da Universidade de Vigo - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  As emocións. A educación emocional: a propósito dun caso para a mellora da regulación das emocións e a prevención de conflitos. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

  2017/2018

  O que ninguén espera - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Percepción da imaxe corporal dos estudantes universitarios do Grao de Traballo Social de Ourense atendendo ó xénero, a idade e o curso académico. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Prexuízos do alumnado de secundaria cara ao colectivo inmigrante - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

  2016/2017

  Bullying e autoestima no ámbito escolar. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Atribucións e actitudes hacia las personas pobres. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2015/2016

  A inserción sociolaboral dos mozos: Proposta de intervención. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2014/2015

  I Plan de Conciliación da vida persoal, familiar e profesional da cidadanía de Verín 2015-2018. Medidas e accións de conciliación e para o fomento da corresponsabilidade. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Apoio psicosocial a mulleres que sofren cancro de mama: Proposta diádica cas súas parellas. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Percepción de risco de contraer infeccións de transmisión sexual - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007