Marta García Mosquera

Profesor/a contratado/a doutor/a

Department

Docencia

2021/2022
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V08M110V01 M110105 Práctica Penal I OB 24
V08M110V01 M110202 Práctica Penal II OB 24
V08M042V01 M042105 O Menor como Vítima de Feitos Delitivos OB 50
P04M110V01 M110105 Práctica Penal I OB 12
P04M110V01 M110202 Práctica Penal II OB 12
V03G720V01 G720313 Dereito penal II OB 37
2020/2021
Titulación Materia Nome Carác. Horas
P04M110V01 M110105 Práctica Penal I OB 12
V08G081V01 G081402 Dereito penal II OB 0.0
P04M110V01 M110202 Práctica Penal II OB 12
V08M042V01 M042105 O Menor como Vítima de Feitos Delitivos OB 41
V08M110V01 M110105 Práctica Penal I OB 24
V08M110V01 M110202 Práctica Penal II OB 24
V03G720V01 G720222 Dereito penal I OB 30
V03G720V01 G720313 Dereito penal II OB 56
2019/2020
Titulación Materia Nome Carác. Horas
P04M110V01 M110105 Práctica Penal I OB 12
P04M110V01 M110202 Práctica Penal II OB 12
V08M042V01 M042105 O Menor como Vítima de Feitos Delitivos OB 45
V08G081V01 G081302 Dereito penal I OB 39
V08G081V01 G081402 Dereito penal II OB 102
2018/2019
Titulación Materia Nome Carác. Horas
P04M110V01 M110105 Práctica Penal I OB 12
P04M110V01 M110202 Práctica Penal II OB 12
V08G081V01 G081402 Dereito penal II OB 93
V08M042V01 M042105 O Menor como Vítima de Feitos Delitivos OB 52
V03G720V01 G720313 Dereito penal II OB 0.0
2017/2018
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V08M110V01 M110105 Práctica Penal I OB 24
V08M110V01 M110202 Práctica Penal II OB 24
V08M042V01 M042105 O Menor como Vítima de Feitos Delitivos OB 44
P04M110V01 M110105 Práctica Penal I OB 12
P04M110V01 M110202 Práctica Penal II OB 12
V08G081V01 G081402 Dereito penal II OB 46
2016/2017
Titulación Materia Nome Carác. Horas
P04M110V01 M110105 Práctica Penal I OB 12
P04M110V01 M110202 Práctica Penal II OB 12
V08M042V01 M042105 O Menor como Vítima de Feitos Delitivos OB 37
V08G081V01 G081402 Dereito penal II OB 42
V03G720V01 G720313 Dereito penal II OB 56
V03G720V01 G720222 Dereito penal I OB 20
2015/2016
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O03M110V01 M110105 Práctica Penal I OB 6
O03M110V01 M110202 Práctica Penal II OB 6
V08G081V01 G081402 Dereito penal II OB 111
V08M042V01 M042105 O Menor como Vítima de Feitos Delitivos OB 39
P04M110V01 M110105 Práctica Penal I OB 6
V03G720V01 G720222 Dereito penal I OB 33
P04M110V01 M110202 Práctica Penal II OB 6
2014/2015
Titulación Materia Nome Carác. Horas
P04M110V01 M110202 Práctica Penal II OB 3
P04M110V01 M110105 Práctica Penal I OB 6
LEEV01 308010051 Criminoloxía e dereito penal de menores LE 0.0
V08M110V01 M110105 Práctica Penal I OB 11
V08M110V01 M110202 Práctica Penal II OB 6
V08M042V01 M042105 O Menor como Vítima de Feitos Delitivos OB 33
V08G081V01 G081302 Dereito penal I OB 72
V08G081V01 G081402 Dereito penal II OB 53
O03M110V01 M110202 Práctica Penal II OB 3
O03M110V01 M110105 Práctica Penal I OB 6

  Concerted face-to-face mentoring

  Teacher has an offer of arranged face-to-face mentoring for 1º Cuatrimestre (2021/2022) period. To make an appointment you can do it from your Online Secretary.

  2021/2022

  O delito do tráfico de drogas: análise da súa especial incidencia en Galicia a través dun estudio xurisprudencial - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2020/2021

  O delito de abandono de destino no Código Penal Militar - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  A cláusula de regularización tributaria no delito fiscal - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007 PCEO tipo B
  Protección penal de menores fronte á violencia: especial atención ós delitos de homicidio ou asasinato por razóns de xénero - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007 PCEO tipo B
  Os antecedentes penais: estudo da súa regulación e efectos - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  A proteción penal dos menores fronte os riscos das tecnoloxías da información e comunicación. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  A responsabilidade penal do avogado por revelacións de informacións obtidas por razón da súa profesión - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  A consideración da idade na protección penal dos menores - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

  2019/2020

  Aproximación aos prexuízos e estereotipos de xénero na xurisprundencia penal por violencia de xénero - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Relevancia penal da utilización non consentida da imaxe de terceiros - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2018/2019

  O concepto de intimidación nos delitos sexuais - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007 PCEO tipo B
  Os subtipos agravados na materia da violencia de xénero - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007 PCEO tipo B
  O delito de trata de seres humanos: especial atención á finalidade de explotación sexual - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007 PCEO tipo B
  A discriminación por razón de xénero no dereito penal español. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Protección penal dos menores nos contextos da violencia de género - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Os casos de "bebés roubados" en España: estudo da súa relevancia xurídico penal. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

  2017/2018

  Cuestións actuais dos delitos contra a seguridade vial - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  O rexime de aplicación de medidas no Dereito penal de menores. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  O delito de acoso do art. 172 ter do Código Penal español como forma de violencia de xénero - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2016/2017

  A valoración das mercancías sustraídas en establecementos comerciais a efectos penales no delito de hurto - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  A tortura e a súa represión penal en España - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  O delito de acoso do art.172 ter do Código Penal español - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  O delito de matrimonio forzado no Código Penal Español - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2015/2016

  Os delitos de maltrato e abandono de animais no Codigo Penal español. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  A pena de prisión permanente revisable no Código Penal español. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2014/2015

  Dereito penal e novas tecnoloxías: a protección da indemnidade sexual dos menores. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Dereito penal e novas tecnoloxías: a protección da intimidade - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007