Marta García Mosquera

Profesor/a contratado/a doutor/a

Department

Docencia

2020/2021
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V03G720V01 G720313 Dereito penal II OB 56
V03G720V01 G720222 Dereito penal I OB 30
V08M042V01 M042105 O Menor como Vítima de Feitos Delitivos OB 41
V08M110V01 M110202 Práctica Penal II OB 24
V08M110V01 M110105 Práctica Penal I OB 24
P04M110V01 M110202 Práctica Penal II OB 12
P04M110V01 M110105 Práctica Penal I OB 12
V08G081V01 G081402 Dereito penal II OB 0.0
2019/2020
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V08M042V01 M042105 O Menor como Vítima de Feitos Delitivos OB 45
V08G081V01 G081402 Dereito penal II OB 102
V08G081V01 G081302 Dereito penal I OB 39
P04M110V01 M110202 Práctica Penal II OB 12
P04M110V01 M110105 Práctica Penal I OB 12
2018/2019
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V08G081V01 G081402 Dereito penal II OB 93
V03G720V01 G720313 Dereito penal II OB 0.0
P04M110V01 M110202 Práctica Penal II OB 12
P04M110V01 M110105 Práctica Penal I OB 12
V08M042V01 M042105 O Menor como Vítima de Feitos Delitivos OB 52
2017/2018
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V08M110V01 M110105 Práctica Penal I OB 24
V08M110V01 M110202 Práctica Penal II OB 24
V08G081V01 G081402 Dereito penal II OB 46
V08M042V01 M042105 O Menor como Vítima de Feitos Delitivos OB 44
P04M110V01 M110105 Práctica Penal I OB 12
P04M110V01 M110202 Práctica Penal II OB 12
2016/2017
Titulación Materia Nome Carác. Horas
P04M110V01 M110105 Práctica Penal I OB 12
P04M110V01 M110202 Práctica Penal II OB 12
V08M042V01 M042105 O Menor como Vítima de Feitos Delitivos OB 37
V08G081V01 G081402 Dereito penal II OB 42
V03G720V01 G720313 Dereito penal II OB 56
V03G720V01 G720222 Dereito penal I OB 20
2015/2016
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V03G720V01 G720222 Dereito penal I OB 33
P04M110V01 M110105 Práctica Penal I OB 6
P04M110V01 M110202 Práctica Penal II OB 6
O03M110V01 M110202 Práctica Penal II OB 6
O03M110V01 M110105 Práctica Penal I OB 6
V08M042V01 M042105 O Menor como Vítima de Feitos Delitivos OB 39
V08G081V01 G081402 Dereito penal II OB 111
2014/2015
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O03M110V01 M110202 Práctica Penal II OB 3
O03M110V01 M110105 Práctica Penal I OB 6
P04M110V01 M110105 Práctica Penal I OB 6
P04M110V01 M110202 Práctica Penal II OB 3
V08M042V01 M042105 O Menor como Vítima de Feitos Delitivos OB 33
V08M110V01 M110105 Práctica Penal I OB 11
V08M110V01 M110202 Práctica Penal II OB 6
V08G081V01 G081302 Dereito penal I OB 72
V08G081V01 G081402 Dereito penal II OB 53
LEEV01 308010051 Criminoloxía e dereito penal de menores LE 0.0
2013/2014
Titulación Materia Nome Carác. Horas
LEEV01 308010051 Criminoloxía e dereito penal de menores LE 0.0
V08G080V01 G080304 Dereito penal I OB 40
V08M110V01 M110202 Práctica Penal II OB 6
V08M110V01 M110105 Práctica Penal I OB 6
V08M042V01 M042105 O Menor como Vítima de Feitos Delitivos OB 16
V08M042V01 M042106 O Menor como Infractor OB 8
V08G080V01 G080404 Dereito penal II OB 162
O03M110V01 M110202 Práctica Penal II OB 3
O03M110V01 M110105 Práctica Penal I OB 3
P04M110V01 M110105 Práctica Penal I OB 3
P04M110V01 M110202 Práctica Penal II OB 3
2012/2013
Titulación Materia Nome Carác. Horas
LEEV01 308010051 Criminoloxía e dereito penal de menores LE 0.0
V08M042V01 M042204 Traballo de Fin de Máster OB 5
V08M110V01 M110202 Práctica Penal II OB 3
V08M110V01 M110105 Práctica Penal I OB 2
308010V01 308010301 Dereito penal II TR 0.0
P04M110V01 M110105 Práctica Penal I OB 3
O03M004V01 M004201 Técnicas de Intervención no Dereito Ambiental OB 2
O03M004V01 M004103 Disciplina Urbanística OB 2
V03G020V01 G020928 Dereito penal de empresa OP 78
P04M110V01 M110202 Práctica Penal II OB 3
V08M042V01 M042106 O Menor como Infractor OB 20
V08M042V01 M042105 O Menor como Vítima de Feitos Delitivos OB 13
V08G080V01 G080304 Dereito penal I OB 20
V08G080V01 G080404 Dereito penal II OB 114
2011/2012
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V08M042V01 M042105 O Menor como Vítima de Feitos Delitivos OB 13
V08M042V01 M042106 O Menor como Infractor OB 12
V08M042V01 M042204 Traballo de Fin de Máster OB 5
O03M004V01 M004201 Técnicas de Intervención no Dereito Ambiental OB 2
O03M004V01 M004103 Disciplina Urbanística OB 2
LEEV01 308010051 Criminoloxía e dereito penal de menores LE 7
V08G080V01 G080304 Dereito penal I OB 7
V08G080V01 G080404 Dereito penal II OB 120
308010V01 308010301 Dereito penal II TR 0.0
2010/2011
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V08G080V01 G080404 Dereito penal II OB 135
V08M042V01 M042106 O Menor como Infractor OB 12
V08M042V01 M042105 O Menor como Vítima de Feitos Delitivos OB 13
V08M042V01 M042204 Traballo de Fin de Máster OB 8
O03M004V01 M004201 Técnicas de Intervención no Dereito Ambiental OB 2
O03M004V01 M004103 Disciplina Urbanística OB 2
2009/2010
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V08M042V01 M042105 O Menor como Vítima de Feitos Delitivos OB 13
V08M042V01 M042106 O Menor como Infractor OB 13
V08M042V01 M042204 Traballo de Fin de Máster OB 8
308010V01 308010406 Practicum I TR 0.0
308010V01 308010301 Dereito penal II TR 0.0
308010V01 308010202 Dereito penal I TR 0.0
O03M004V01 M004203 Traballos e Prácticas Titorizados en Empresas OB 3
O03M004V01 M004201 Técnicas de Intervención no Dereito Ambiental OB 2
O03M004V01 M004103 Disciplina Urbanística OB 2
394010V01 394010121 Criminoloxía I OB 0.0
394010V01 394010221 Criminalidade e novas tecnoloxías OB 0.0
394010V01 394010222 Criminoloxía II OB 0.0
394010V01 394010223 Deontoloxía OB 0.0
394010V01 394010226 Medicina legal e ciencias forenses OB 0.0
394010V01 394010327 Seguridade vial OB 0.0
LEEV01 308010051 Criminoloxía e dereito penal de menores LE 0.0

2020/2021

A cláusula de regularización tributaria no delito fiscal - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007 PCEO tipo B
Protección penal de menores fronte á violencia: especial atención ós delitos de homicidio ou asasinato por razóns de xénero. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007 PCEO tipo B
A responsabilidade penal do avogado por revelacións de informacións obtidas por razón da súa profesión - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

2019/2020

Aproximación aos prexuízos e estereotipos de xénero na xurisprundencia penal por violencia de xénero - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Relevancia penal da utilización non consentida da imaxe de terceiros - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2018/2019

Protección penal dos menores nos contextos da violencia de género - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
O delito de trata de seres humanos: especial atención á finalidade de explotación sexual - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007 PCEO tipo B
O concepto de intimidación nos delitos sexuais - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007 PCEO tipo B
Os subtipos agravados na materia da violencia de xénero - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007 PCEO tipo B
Os casos de "bebés roubados" en España: estudo da súa relevancia xurídico penal. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
A discriminación por razón de xénero no dereito penal español. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2017/2018

O delito de acoso do art. 172 ter do Código Penal español como forma de violencia de xénero - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Cuestións actuais dos delitos contra a seguridade vial - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
O rexime de aplicación de medidas no Dereito penal de menores. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

2016/2017

A valoración das mercancías sustraídas en establecementos comerciais a efectos penales no delito de hurto - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
O delito de acoso do art.172 ter do Código Penal español - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
O delito de matrimonio forzado no Código Penal Español - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
A tortura e a súa represión penal en España - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2015/2016

Os delitos de maltrato e abandono de animais no Codigo Penal español. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
A pena de prisión permanente revisable no Código Penal español. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2014/2015

Dereito penal e novas tecnoloxías: a protección da indemnidade sexual dos menores. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Dereito penal e novas tecnoloxías: a protección da intimidade - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007