Mónica Siota Álvarez

Profesor/a contratado/a doutor/a

Docencia

2021/2022
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O03G081V01 G081914 Dereito tributario da Unión Europea e internacional OP 0.0
O03G081V01 G081603 Dereito financeiro e tributario I OB 44
O03G081V01 G081701 Dereito financeiro e tributario II OB 42
O03M110V01 M110203 Práctica Tributaria OB 8
2020/2021
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O03G081V01 G081701 Dereito financeiro e tributario II OB 41
O03G081V01 G081914 Dereito tributario da Unión Europea e internacional OP 10
O03G081V01 G081603 Dereito financeiro e tributario I OB 74
O03M110V01 M110203 Práctica Tributaria OB 12
2019/2020
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O03M110V01 M110203 Práctica Tributaria OB 8
O03G081V01 G081701 Dereito financeiro e tributario II OB 52
O03G081V01 G081603 Dereito financeiro e tributario I OB 70
O03G081V01 G081914 Dereito tributario da Unión Europea e internacional OP 13
2018/2019
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O03G081V01 G081914 Dereito tributario da Unión Europea e internacional OP 31
O03G081V01 G081603 Dereito financeiro e tributario I OB 82
O03G081V01 G081701 Dereito financeiro e tributario II OB 42
O03M110V01 M110203 Práctica Tributaria OB 8
O03G080V01 G080909 Dereito tributario, comunitario e internacional OP 0.0
2017/2018
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O03G080V01 G080602 Dereito financeiro e tributario II OB 0.0
O03G081V01 G081914 Dereito tributario da Unión Europea e internacional OP 33
O03G081V01 G081603 Dereito financeiro e tributario I OB 106
O03G081V01 G081701 Dereito financeiro e tributario II OB 45
O03G080V01 G080909 Dereito tributario, comunitario e internacional OP 0.0
O04G240V01 G240201 Dereito: Lexislación turística FB 4
O03M110V01 M110203 Práctica Tributaria OB 8
2016/2017
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O03G080V01 G080602 Dereito financeiro e tributario II OB 0.0
O03G081V01 G081603 Dereito financeiro e tributario I OB 106
O03M110V01 M110203 Práctica Tributaria OB 8
O03G081V01 G081914 Dereito tributario da Unión Europea e internacional OP 51
O03G081V01 G081701 Dereito financeiro e tributario II OB 44
O04G240V01 G240201 Dereito: Lexislación turística FB 0.0
V08M104V01 M104105 Xestión Tributaria OB 8
2015/2016
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O03G080V01 G080909 Dereito tributario, comunitario e internacional OP 43
O03G080V01 G080602 Dereito financeiro e tributario II OB 26
V08M104V01 M104105 Xestión Tributaria OB 12
103010V01 103010502 Dereito financeiro e tributario II TR 0.0
O03M110V01 M110203 Práctica Tributaria OB 8
O04G240V01 G240201 Dereito: Lexislación turística FB 31
O03G081V01 G081603 Dereito financeiro e tributario I OB 53
2014/2015
Titulación Materia Nome Carác. Horas
103010V01 103010502 Dereito financeiro e tributario II TR 0.0
O03G080V01 G080909 Dereito tributario, comunitario e internacional OP 35
O04G240V01 G240201 Dereito: Lexislación turística FB 31
O03M110V01 M110203 Práctica Tributaria OB 8
O03G080V01 G080602 Dereito financeiro e tributario II OB 43
O03G080V01 G080402 Dereito financeiro e tributario I OB 39

Concerted face-to-face mentoring

Teacher has an offer of arranged face-to-face mentoring for Anual (2021/2022) period. To make an appointment you can do it from your Online Secretary.

2020/2021

O enxoval doméstico no Imposto sobre Sucesións á luz da última xurisprudencia - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
A progresividade na imposición directa estatal - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007 PCEO tipo B
A imposición autonómica sobre residuos: verdadeiros tributos medioambientais? - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007 PCEO tipo B
A fiscalidade das indemnizacións por despido ou cese do traballador - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
A imposición autonómica e local sobre a vivenda baleira e o art. 6.3 da LOFCA - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Aspectos fiscais da liquidación do réxime económico matrimonial - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2019/2020

A fiscalidade das vivendas de uso turístico - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
A tributación dos traballadores impatriados e expatriados no IRPF - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007 PCEO tipo B
Deportistas profesionais e IRPF: algúns aspectos problemáticos - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007 PCEO tipo B
A afectación dun vehículo á actividade económica: repercusións tributarias - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007 PCEO tipo B
A tributación das retribucións en especie procedentes dos rendementos de traballo - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
As fiscalidade das vendas entre particulares a través de plataformas dixitais - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
A fiscalidade das criptomonedas - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
O imposto catalán sobre bebidas azucradas envasadas: un novo exemplo de tributo extrafiscal - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2018/2019

A transmisión sucesoria da empresa familiar no ordenamento tributario de Galicia - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
A fiscalidade das parellas de feito - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
A obriga de información tributaria sobre inmobles sitos no estranxeiro - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

2017/2018

O IVE na asistencia xurídica gratuita - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Problemas tributarios entre o socio avogado e a sociedade profesional - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Os tributos estatais e autonómicos sobre o xogo - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2016/2017

A fiscalidade da separación e o divorcio: pensións e atribución de vivienda habitual - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
O intercambio automático de información tributaria na Unión Europea - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Fiscalidade dos dereitos de imaxe dos deportistas profesionais: aspectos internos e internacionais - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Confesións relixiosas e impostos locais - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2015/2016

Réxime xurídico dos bens afectos a actividades económicas no IRPF - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Os puntos de conexión no Imposto sobre Sucesións e Donacións - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Inversión do suxeito pasivo no IVE - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
A tributación dos deportistas no IRPF e no IRNR - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2014/2015

A obligación de informar sobre os bens e dereitos situados no estranxeiro - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
O deber de colaborar fronte ao dereito a non se autoinculpar nos procedementos tributarios - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

Cargos académicos

Secretario/a en Dereito público especial ( Since 19/02/2021 )

Membros designados polo Claustro (PDI-A) en Consello de Goberno ( Since 04/07/2018 )

Profesorado doutor con vinculación permanente en Claustro Universitario ( Since 29/06/2018 )