Pablo Grande Seara

Profesor/a contratado/a doutor/a

Department

Docencia

2021/2022
Titulación Materia Nome Carác. Horas
P04M110V01 M110202 Práctica Penal II OB 12
P04M110V01 M110105 Práctica Penal I OB 12
V08M042V01 M042201 Proceso Penal de Menores OB 28
V08M110V01 M110202 Práctica Penal II OB 24
V08M110V01 M110105 Práctica Penal I OB 24
2020/2021
Titulación Materia Nome Carác. Horas
P04M110V01 M110102 Práctica Extraxudicial OB 6
P04M110V01 M110202 Práctica Penal II OB 12
P04M110V01 M110105 Práctica Penal I OB 12
V08M110V01 M110202 Práctica Penal II OB 24
V08M110V01 M110102 Práctica Extraxudicial OB 12
V08M110V01 M110105 Práctica Penal I OB 24
V08M042V01 M042201 Proceso Penal de Menores OB 10
V08G081V01 G081601 Dereito procesual penal OB 0.0
2019/2020
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V08G081V01 G081403 Sistema xudicial español e proceso civil OB 2
P04M110V01 M110102 Práctica Extraxudicial OB 6
P04M110V01 M110105 Práctica Penal I OB 12
P04M110V01 M110202 Práctica Penal II OB 12
V08M110V01 M110105 Práctica Penal I OB 24
V08M110V01 M110202 Práctica Penal II OB 24
V08M042V01 M042201 Proceso Penal de Menores OB 8
2018/2019
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V08M042V01 M042201 Proceso Penal de Menores OB 7
V08M110V01 M110105 Práctica Penal I OB 24
V08M110V01 M110301 Prácticas Externas OB 0.0
V08M110V01 M110302 Traballo de Fin de Máster OB 0.0
V08M110V01 M110205 Prácticas Externas Básicas OB 0.0
V08M110V01 M110202 Práctica Penal II OB 24
P04M110V01 M110202 Práctica Penal II OB 12
P04M110V01 M110205 Prácticas Externas Básicas OB 0.0
P04M110V01 M110301 Prácticas Externas OB 0.0
P04M110V01 M110302 Traballo de Fin de Máster OB 0.0
P04M110V01 M110105 Práctica Penal I OB 12
2017/2018
Titulación Materia Nome Carác. Horas
P04M110V01 M110105 Práctica Penal I OB 12
P04M110V01 M110202 Práctica Penal II OB 12
P04M110V01 M110102 Práctica Extraxudicial OB 6
P04M110V01 M110205 Prácticas Externas Básicas OB 0.0
P04M110V01 M110301 Prácticas Externas OB 0.0
V08M042V01 M042201 Proceso Penal de Menores OB 5
P04M110V01 M110302 Traballo de Fin de Máster OB 0.0
V08M110V01 M110202 Práctica Penal II OB 24
V08M110V01 M110205 Prácticas Externas Básicas OB 0.0
V08M110V01 M110301 Prácticas Externas OB 0.0
V08M110V01 M110302 Traballo de Fin de Máster OB 0.0
V08M110V01 M110105 Práctica Penal I OB 24
V08M110V01 M110102 Práctica Extraxudicial OB 12
2016/2017
Titulación Materia Nome Carác. Horas
P04M110V01 M110102 Práctica Extraxudicial OB 6
P04M110V01 M110105 Práctica Penal I OB 12
P04M110V01 M110202 Práctica Penal II OB 12
P04M110V01 M110205 Prácticas Externas Básicas OB 0.0
P04M110V01 M110301 Prácticas Externas OB 0.0
P04M110V01 M110302 Traballo de Fin de Máster OB 0.0
V08M042V01 M042203 A Mediación como Medio de Solución de Conflitos con Menores OB 4
V08M110V01 M110302 Traballo de Fin de Máster OB 0.0
V08M110V01 M110202 Práctica Penal II OB 24
V08M110V01 M110105 Práctica Penal I OB 24
V08M110V01 M110205 Prácticas Externas Básicas OB 0.0
V08M110V01 M110301 Prácticas Externas OB 0.0
V08M110V01 M110102 Práctica Extraxudicial OB 12
V08G080V01 G080504 Sistema xudicial español e proceso civil OB 0.0
V08G081V01 G081403 Sistema xudicial español e proceso civil OB 0.0
V08G081V01 G081601 Dereito procesual penal OB 17
V08M042V01 M042201 Proceso Penal de Menores OB 22
2015/2016
Titulación Materia Nome Carác. Horas
P04M110V01 M110202 Práctica Penal II OB 12
V08M110V01 M110201 Práctica Civil II OB 12
V08M110V01 M110102 Práctica Extraxudicial OB 12
V08M110V01 M110105 Práctica Penal I OB 24
V08M110V01 M110202 Práctica Penal II OB 24
P04M110V01 M110102 Práctica Extraxudicial OB 6
P04M110V01 M110105 Práctica Penal I OB 12
V08M042V01 M042201 Proceso Penal de Menores OB 40
V08M042V01 M042203 A Mediación como Medio de Solución de Conflitos con Menores OB 4
V08M042V01 M042204 Traballo de Fin de Máster OB 0.0
308010V01 308010508 Practicum II TR 0.0
V08G081V01 G081403 Sistema xudicial español e proceso civil OB 14
2014/2015
Titulación Materia Nome Carác. Horas
P04M110V01 M110102 Práctica Extraxudicial OB 6
P04M110V01 M110105 Práctica Penal I OB 11
P04M110V01 M110202 Práctica Penal II OB 13
308010V01 308010508 Practicum II TR 0.0
V08M110V01 M110202 Práctica Penal II OB 22
V08M110V01 M110105 Práctica Penal I OB 18
V08M042V01 M042201 Proceso Penal de Menores OB 1
V08M110V01 M110103 Práctica Civil I OB 4
V08M110V01 M110102 Práctica Extraxudicial OB 20
V08M042V01 M042203 A Mediación como Medio de Solución de Conflitos con Menores OB 4
V08M042V01 M042204 Traballo de Fin de Máster OB 0.0
V08G080V01 G080604 Dereito procesual penal OB 70

  Concerted face-to-face mentoring

  Teacher has an offer of arranged face-to-face mentoring for Anual (2021/2022) period. To make an appointment you can do it from your Online Secretary.

  2020/2021

  O principio de oportunidade no proceso penal de menores - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  A intervención do Equipo Técnico no proceso penal de menores español - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  A declaración da vítima no proceso penal. Garantías e valor probatorio - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Orde europea de investigación. Recoñecemento e execución en España. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

  2019/2020

  A declaración do investigado en sede policial. Garantías e valor probatorio. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  O procedemento de adopción de menores. Especial referencia á intervención dos proxenitores - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  O axente encuberto no ordenamento xurídico español - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  A proba penal obtida mediante delatores. O confidente e o arrepentido. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

  2018/2019

  Interrogatorio do investigado no proceso penal. Garantías e eficacia probatoria - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Tratamento legal e xurisprudencial da vivenda familiar nos procedementos de familia - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  A declaración da víctima no proceso penal - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  A declaración da vítima no proceso penal - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Incapacitación: administración e disposición dos bens do incapaz. Incidencia do acto de xurisdición voluntaria. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  A responsabilidade disciplinaria dos abogados. Infraccións. O procedemento disciplinario e a revisión jurisdiccional de acordos corporativos en materia disciplinaria. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  A problemática das escoitas telefónicas: en particular do sistema SITEL - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  A partición da herdanza - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  O proceso ante o Tribunal do Xurado. Especial referencia á selección e actuación do Xurado. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  As formas sustitutivas da ejecución das penas privativas de liberdade: a suspensión e a sustitución. A liberdade condicional - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  As normas deontolóxicas. Exigibilidade do se cumplimento. Obrigas do avogado co cliente. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Do recibimento a proba no proceso Contencioso-Administrativo: Relación coa tutela xudicial efectiva e a interdicción da arbitrariedade das Administracións Públicas. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  O acceso do cidadán e do seu advogado aos ficheiros administrativos. Posibilidades e Límites. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  O recoñecemento do investigado - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  O tratamento xurisprudencial das parellas de feito trala ruptura - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  O procedemento de adopción de menores. Especial referencia á intervención dos pais biolóxicos. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  O procedemento de adopción de menores.Especial referencia á intervención dos pais biolóxicos. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Manifestacións do principio de oportunidade no proceso penal de menores - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Os criterios de selección nos despedimentos colectivos e obxectivos - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

  2017/2018

  A prescrición penal. Prescrición dos delitos. Prescrición das penas. Cancelación de antecedentes penais. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Prisión provisional. Presupostos e garantías - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  O acoso escolar - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  "Delito de impago de pensións: ¿violencia de xénero? - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  A declaración da víctima no proceso penal - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  A declaración da víctima no proceso penal. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Os Delitos Informáticos: especial referencia á estafa informática - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Recente xurisprudencia sobre as medidas que afectan os menores nos procesos de separación, nulidade e divorcio. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  A mediación civil e mercantil. Especial referencia ao procedemento e eficacia do acordo - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  O réxime xurídico da arbitraxe en España - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  A detención policial. Presupostos e garantías procesuais - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  As intervencións telefónicas como acto de proba dentro da instrucción - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  As normas deontolóxicas. Exisibilidade do seu cumprimento. As obrigacións do avogado co cliente. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  A responsabilidade patrimonial da Administración pública no ámbito sanitario - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  A proba preconstituida da policia xudicial. Especial referencia ós métodos alcoholimétricos. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Incapacidade temporal. Alta médica e métodos de impugnación - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  O procedemento de adopción de menores. Referencia especial á intervención dos pais biolóxicos. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  O recoñecemento do investigado - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  O recurso de suplicación: motivos de impugnación procesal o amparo da letra a) do artigo 193 lrxs - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Reximen económico matrimonial; tipos e aspectos procedimentais - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  responsabilidade civil profesional do avogado - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

  2016/2017

  Audiencia previa ao xuízo no proceso civil - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  A detención policial. Presupostos e garantías procesuais - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  A declaración da vítima no proceso penal. Garantías e valor probatorio - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  O impago de pensións en materia de familia e filiación. Perspectiva civil e penal. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  A selección dos adoptantes e a problemática das adopcións truncadas. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  O proceso ante o Tribunal do Xurado. Especial referencia a selección e actuación do Xurado. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  A prisión provisional. Presupostos e garantías - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Consideracións sobre a Responsabilidade Patrimonial das Administracións Públicas á luz do contencioso - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Contratos indefinidos vs contratos temporais - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Lexitimación activa e intervención nas accións colectivas - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  A incidencia no ámbito sanitario da L.O. 1/2015, de 30 de marzo, que modifica o Código Penal - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  A interceptación das comunicacións telefónicas no proceso penal - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  A intervención das comunicacións telefónicas no proceso penal - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  A intervención do Equipo Técnico no proceso penal de menores - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  A declaración na Policía e sede de investigación pre-xuízo. Garantías e valor probatório. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Os “xuízos rápidos” como instrumentos de axilización da xustiza penal. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Os honorarios do avogado nas tasacións de custos - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Os protocolos medicos e o dereito penal - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  O vicio no consentimento nos productos financieiros - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

  2015/2016

  O Estatuto da Vítima do Delito. Especial referencia ás medidas de protección das vítimas - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  O estatuto xurídico do investigado. Especial referencia á asistencia letrada e ó dereito á información, tradución e información - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Medidas de investigación tecnolóxica no proceso penal. Interceptación das comunicacións telefónicas e telemáticas. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2014/2015

  A entrada e rexistro domiciliario no marco do proceso penal - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Os "xuizos rápidos" como instrumento de axilización da xustiza penal - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  A detención policial. Presupostos e garantías procesales. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007