Ramón Angel Fernández Sobrino

Profesor/a titular de escola univer.

Department

Teaching

2019/2020
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O05G120V01 G120405 Matemáticas e a súa didáctica II OB 105
O05G120V01 G120304 Matemáticas e a súa didáctica I OB 60
2018/2019
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O05G120V01 G120405 Matemáticas e a súa didáctica II OB 105
O05G120V01 G120304 Matemáticas e a súa didáctica I OB 105
2017/2018
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O05G120V01 G120981 Prácticas externas: Practicum OB
O05G120V01 G120304 Matemáticas e a súa didáctica I OB 105
O05G120V01 G120405 Matemáticas e a súa didáctica II OB 120
2016/2017
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O05G120V01 G120981 Prácticas externas: Practicum OB
O05G120V01 G120405 Matemáticas e a súa didáctica II OB 120
O05G120V01 G120304 Matemáticas e a súa didáctica I OB 105
2015/2016
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O05G120V01 G120304 Matemáticas e a súa didáctica I OB 105
O05G120V01 G120405 Matemáticas e a súa didáctica II OB 120
O05G120V01 G120981 Prácticas externas: Practicum OB
2014/2015
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O05G120V01 G120304 Matemáticas e a súa didáctica I OB 105
O05G120V01 G120405 Matemáticas e a súa didáctica II OB 105
O05G120V01 G120981 Prácticas externas: Practicum OB
2013/2014
Titulación Materia Nome Carác. Horas
105211V01 105211304 Practicum TR
O05G120V01 G120981 Prácticas externas: Practicum OB
O05G120V01 G120304 Matemáticas e a súa didáctica I OB 105
O05G120V01 G120405 Matemáticas e a súa didáctica II OB 105
2012/2013
Titulación Materia Nome Carác. Horas
105211V01 105211304 Practicum TR
105411V01 105411210 Matemáticas e a súa didáctica TR
O05G120V01 G120981 Prácticas externas: Practicum OB
O05G120V01 G120911 Recursos para o ensino das matemáticas OP 53
O05G120V01 G120405 Matemáticas e a súa didáctica II OB 98
O05G120V01 G120304 Matemáticas e a súa didáctica I OB 105
2011/2012
Titulación Materia Nome Carác. Horas
105111V01 105111123 Matemáticas na educación infantil OB
105211V01 105211102 Matemáticas e a súa didáctica I TR
105211V01 105211304 Practicum TR
105411V01 105411210 Matemáticas e a súa didáctica TR
O05G120V01 G120304 Matemáticas e a súa didáctica I OB 105
O05G120V01 G120405 Matemáticas e a súa didáctica II OB 105
2010/2011
Titulación Materia Nome Carác. Horas
105111V01 105111123 Matemáticas na educación infantil OB
O05G120V01 G120304 Matemáticas e a súa didáctica I OB 105
O05G120V01 G120405 Matemáticas e a súa didáctica II OB 105
105211V01 105211102 Matemáticas e a súa didáctica I TR
105411V01 105411210 Matemáticas e a súa didáctica TR
105211V01 105211304 Practicum TR 20
2009/2010
Titulación Materia Nome Carác. Horas
105411V01 105411210 Matemáticas e a súa didáctica TR
105211V01 105211102 Matemáticas e a súa didáctica I TR
105211V01 105211304 Practicum TR
105111V01 105111123 Matemáticas na educación infantil OB
181010V01 181010711 Os números tamén contan OP

2018/2019

A educación matemática mediante o xogo en educación primaria - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Aprendizaxe do cálculo mental - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
O algoritmo Aberto Basado en Números (ABN) como ferramenta para facilitar na aprendizaxe das matemáticas - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2017/2018

Intervención educativa nun caso de TEA - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
O autoconcepto e o valor das matemáticas en relación ao rendemento académico - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2016/2017

Hábitos matemáticos e a súa relación coas TIC no ámbito educativo. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
o cálculo mental en educación primaria - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Estratexias de aprendizaxe para o cálculo mental - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2015/2016

O rendemento académico das materias en relación ao autoconcepto - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
O cálculo mental en Educación Primaria - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Atención ás necesidades educativas de apoio na área de Matemáticas: Autismo - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Desenvolvemento das operacións matemáticas de sumar e restar nun neno con autismo. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Importancia e influencia das novas tecnoloxías no contexto das matemáticas - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2014/2015

Como escoller o libro de Matemáticas - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Estratexias didácticas da ensinanza e aprendizaxe da suma e da resta - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Estratexias para a mellora do cálculo mental - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Estratexias para a resolución de problemas aritméticos - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Motivación e estratexias do cálculo mental no Primeiro ciclo de Educación Primaria - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007