Xosé Manuel Cid Fernández

Profesor/a titular de universidade

Docencia

2020/2021
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V02M066V02 M066111 Sistema educativo en educación en valores OB 4
V02M066V08 M066121 Sistema educativo en educación en valores OB 4
V02M066V10 M066122 Sistema educativo en educación en valores OB 4
O05G130V01 G130602 Prácticas externas: Practicum I OB 5
O05G130V01 G130801 Prácticas externas: Practicum II OB 20
O05G130V01 G130601 Iniciación na práctica profesional OB 10
O05G120V01 G120102 Educación: Teoría e historia da educación FB 24
O05M138V01 M138101 Interculturalismo en Entornos Socio-educativos OP 7
2019/2020
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O05G120V01 G120102 Educación: Teoría e historia da educación FB 24
O05G130V01 G130601 Iniciación na práctica profesional OB 23
O05G130V01 G130602 Prácticas externas: Practicum I OB 5
O05G130V01 G130801 Prácticas externas: Practicum II OB 30
O05G130V01 G130991 Traballo de Fin de Grao OB 16
V02M066V10 M066104 Sistema Educativo e Educación en Valores OB 4
V02M066V08 M066104 Sistema Educativo e Educación en Valores OB 4
V02M066V02 M066104 Sistema Educativo e Educación en Valores OB 4
O05M138V01 M138101 Interculturalismo en Entornos Socio-educativos OP 7
2018/2019
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V02M066V06 M066104 Sistema Educativo e Educación en Valores OB 4
V02M066V10 M066104 Sistema Educativo e Educación en Valores OB 4
V02M066V01 M066104 Sistema Educativo e Educación en Valores OB 4.00
O05M138V01 M138101 Interculturalismo en Entornos Socio-educativos OP 7.00
O05G130V01 G130991 Traballo de Fin de Grao OB 20.00
O05G120V01 G120102 Educación: Teoría e historia da educación FB 30.00
O05G130V01 G130601 Iniciación na práctica profesional OB 30.00
O05G130V01 G130602 Prácticas externas: Practicum I OB 0.00
O05G130V01 G130801 Prácticas externas: Practicum II OB 0.00
2017/2018
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V02M066V10 M066104 Sistema Educativo e Educación en Valores OB 11.00
O05G130V01 G130601 Iniciación na práctica profesional OB 34
O05G130V01 G130602 Prácticas externas: Practicum I OB 0.00
O05M138V01 M138101 Interculturalismo en Entornos Socio-educativos OP 7.00
O05G120V01 G120102 Educación: Teoría e historia da educación FB 28.00
2016/2017
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V02M066V10 M066104 Sistema Educativo e Educación en Valores OB 6
O05M138V01 M138101 Interculturalismo en Entornos Socio-educativos OP 7.00
O05G120V01 G120102 Educación: Teoría e historia da educación FB 19.00
O05G130V01 G130601 Iniciación na práctica profesional OB 69.00
O05G130V01 G130602 Prácticas externas: Practicum I OB 0.00
O05G130V01 G130801 Prácticas externas: Practicum II OB 0.00
2015/2016
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O05M138V01 M138101 Interculturalismo en Entornos Socio-educativos OP 7.00
V02M066V10 M066104 Sistema Educativo e Educación en Valores OB 6
O05G120V01 G120102 Educación: Teoría e historia da educación FB 51
O05G130V01 G130601 Iniciación na práctica profesional OB 40.00
O05G130V01 G130703 Intervención socioeducativa no ámbito familiar OB 0.00
O05G130V01 G130907 Educación intercultural e para a paz OP 2.00
105511V01 105511504 Practicum TR 0.00
105511V01 105511807 Educación en valores OP 0.00
2014/2015
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O05M061V01 M061105 O Ensino Secundario no Sistema Educativo: Reformas Recentes e Perspectivas de Futuro OB 5.00
O05M061V01 M061109 A Formación Profesional do Profesorado de Ensino Secundario: da Implantación do Bacharelato Moderno á Actualidade OP 5.00
O05M061V01 M061202 Paz, Dereitos Humanos e Diversidade Cultural en Educación Secundaria OP 15.00
O05M138V01 M138101 Interculturalismo en Entornos Socio-educativos OP 7.00
O05G130V01 G130601 Iniciación na práctica profesional OB 45.00
2013/2014
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O05M061V01 M061105 O Ensino Secundario no Sistema Educativo: Reformas Recentes e Perspectivas de Futuro OB 6
O05M061V01 M061202 Paz, Dereitos Humanos e Diversidade Cultural en Educación Secundaria OP 17.00
O05M138V01 M138101 Interculturalismo en Entornos Socio-educativos OP 7.00
O05G130V01 G130601 Iniciación na práctica profesional OB 71
O05G130V01 G130602 Prácticas externas: Practicum I OB 0.00
O05G130V01 G130801 Prácticas externas: Practicum II OB 0.00
O05G130V01 G130991 Traballo de Fin de Grao OB 0.00
105711V01 105711302 Practicum II TR 0.00
105711V01 105711706 Educación para a paz e intercultural OP 0.00
105311V01 105311301 Practicum TR 0.00
2012/2013
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O05G130V01 G130801 Prácticas externas: Practicum II OB 0.00
O05G130V01 G130907 Educación intercultural e para a paz OP 8.00
O05G130V01 G130991 Traballo de Fin de Grao OB 0.00
O05M061V01 M061105 O Ensino Secundario no Sistema Educativo: Reformas Recentes e Perspectivas de Futuro OB 5.00
O05M007V01 M007101 Interculturalismo en Ambientes Socio-educativos OP 7.00
O05G130V01 G130601 Iniciación na práctica profesional OB 90.00
O05G130V01 G130602 Prácticas externas: Practicum I OB 0.00
O05M061V01 M061202 Paz, Dereitos Humanos e Diversidade Cultural en Educación Secundaria OP 15.00
105311V01 105311301 Practicum TR 0.00
105711V01 105711202 Practicum I TR 0.00
105711V01 105711302 Practicum II TR 0.00
105711V01 105711706 Educación para a paz e intercultural OP 0.00
2011/2012
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O05G130V01 G130601 Iniciación na práctica profesional OB 90.00
O05M061V01 M061105 O Ensino Secundario no Sistema Educativo: Reformas Recentes e Perspectivas de Futuro OB 5.00
O05M007V01 M007101 Interculturalismo en Ambientes Socio-educativos OP 7.00
O05M061V01 M061202 Paz, Dereitos Humanos e Diversidade Cultural en Educación Secundaria OP 15.00
105711V01 105711202 Practicum I TR 0.00
105711V01 105711302 Practicum II TR 0.00
105711V01 105711706 Educación para a paz e intercultural OP 0.00
105311V01 105311301 Practicum TR 0.00
2010/2011
Titulación Materia Nome Carác. Horas
105711V01 105711124 Pedagoxía social OB 0.00
105711V01 105711202 Practicum I TR 0.00
105311V01 105311301 Practicum TR 5.00
105711V01 105711302 Practicum II TR 8
105711V01 105711706 Educación para a paz e intercultural OP 60.00
O05M061V01 M061105 O Ensino Secundario no Sistema Educativo: Reformas Recentes e Perspectivas de Futuro OB 5.00
O05M061V01 M061202 Paz, Dereitos Humanos e Diversidade Cultural en Educación Secundaria OP 15.00
2009/2010
Titulación Materia Nome Carác. Horas
105711V01 105711706 Educación para a paz e intercultural OP 0.00
105711V01 105711302 Practicum II TR 0.00
105711V01 105711124 Pedagoxía social OB 0.00
105711V01 105711202 Practicum I TR 0.00
105311V01 105311301 Practicum TR 0.00
O02M066V02 M066104 Sistema Educativo e Educación en Valores OB 8.00
O05M061V01 M061105 O Ensino Secundario no Sistema Educativo: Reformas Recentes e Perspectivas de Futuro OB 5.00
O05M061V01 M061202 Paz, Dereitos Humanos e Diversidade Cultural en Educación Secundaria OP 15.00

2019/2020

A exclusión Social na Adolescencia - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Dificultade de inserción laboral da xuventude en risco de exclusión en Ourense: un colectivo diverso - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
O xornal Arco de Falange de Ourense nos primeiros anos do franquismo. O papel da ideoloxía na educación da mocidade. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Proxecto de intervención: a ensinanza semipresencial tras a situación provocada pola pandemia do COVID-19 - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Os servizos socioeducativos ante o despoboamento rural na Galicia interior - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Vídeoxogos na aula - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
A familia e a escola como elementos clave na construción de identidades sexuais e culturais na época franquista en Galicia - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
A gaita como instrumento clave da animación sociocultural galega no século XX e XXI e o seu impacto na sociedade galega actual - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Envellecemento Activo: Unha proposta de intervención para a residencia de maiores do concello de bande - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Lingua e cultura: hip hop dende unha perspectiva de xénero - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Intervención Educativa sobre o módulo profesional de Gravación en Estudio. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
A Formación Profesional a Distancia en España - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
A educación para unha cultura de paz no marco educativo - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Innovación educativa: posibilidades da implantación dunha educación e unha acción tutorial cooperativa. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Iniciativas comunitarias de apoio mutuo durante a pandemia da Covid-19 no Estado Español. Unha análise dende a Educación Social - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Contextos de migración de retorno en Galicia. Unha análise a través de historias de vida. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
- Habilidades Sociais e Autoestima en adolescentes: Proposta de intervención - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2018/2019

Aproximación teórica á diversidade funcional sensorial visual na FP, necesidades y recursos educativos - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
O primeiro contacto coa escola: a necesidade dun programa de adaptación que teña en conta a diversidade do alumnado - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
CONVIVINDO - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Brotes Renovadores na Educación Infantil en Galicia (Apreciacións de docentes e familias) - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2017/2018

Investigación social dos incendios forestais en Galicia dende a perspectiva da Educación social. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Proxecto de intervencion na discapacidade no medio rural - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Educación social e realidades silenciadas: a muller no rural - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Un Programa Educativo Interxeracional no rural “Escolares de Sarreaus e maiores de Lodoselo" - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Proposta dun proxecto de lecer e tempo libre para persoas con discapacidade intelectual. Atrevia - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
análise da situación educativa do alumnado de étnia xitana no concello de verín - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
A importancia da educación en valores desde unha metodoloxía lúdica en educación infantil - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
A Educación Primaria: etapa clave na prevención e afrontamento dos conflitos - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Conflitos armados, inmigración e persoas refuxiadas: un desafío para a Educación Social. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
A mobilidade docente como recurso para a internacionalización dos centros de FP. Un estudo de caso. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Evellecemento activo: Unha proposta de intervenicón para o Concello de Ponteareas - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2016/2017

Proxecto de Intervención Socioeducativa na Convivencia na aula de Infantil. Estudo de caso nun Centro Educativo Galego. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Resolución dos conflitos na aula de Educación Primaria. Reflexións sobre unha realidade próxima - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
O ensino da historia e a conformación das identidades nacionais: o caso español - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
O Fascismo italiano nos libros de Historia do Mundo Contemporáneo de 1º de Bacharelato en Galicia - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Deseño, implementación e avaliación da actividade de aula 'Acompañamento á compra para usuarios con TEA" - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
O envellecemento activo a través da recuperación da memoria escolar de mestras e maestres xubilados. Unha ollada dende a Educación Social - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
A relixión na ensinanza - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
A integración do alumnado de orixe estranxeiro na escola. Un estudo de caso nun barrio de Ourense - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Introduccion as cidades educadoras. Un modelo para integrar os centros de ensinanza nun proxecto educativo global - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Familia e violencia filio-parental - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
O Centro Residencial Docente da Universidade Laboral de Ourense: Do Primeiro Proxecto Franquista á súa Realidade Actual (1975-2017) - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Escola e familia ante a diversidade cultural derivada dos procesos migratorios - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

2015/2016

Dificultades na intervención socioeducativa para a inserción académica no Sistema de Protección de Menores - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Mitos e Estereotipos Sobre As Persoas Maiores Entre Os/as Estudantes de Enfermería e Ingeniería Industrial do Campus de Ferrol - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2014/2015

Proxecto de intervención en educación infantil sobre os xogos cooperativos - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Proxecto de intervención socioeducativa: os beneficios das actividades asistidas con animais para a mozidade en risco de exclusión social. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Acompañamento educativo con menores. Unha ollada dende a educación social. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

Cargos académicos

Profesorado doutor con vinculación permanente en Claustro Universitario ( Since 29/06/2018 )

Vicedecano/a en Facultade de Educación e Traballo Social ( Since 18/02/2017 )