DUVI

Diario da Universidade de Vigo

No seu último documento de análise presentado este xoves

A Rede Localis destaca que na administración local a temporalidade do emprego “é un problema especialmente grave”

O 32,2% do seu persoal é funcionario

Tags
  • Entidades Colaboradoras
  • Estudantes
  • Medios
  • PAS
  • PDI
  • Público externo
  • Ourense
  • Publicacións
  • Investigación
DUVI Ourense 02/06/2022

A Rede Localis, rede xestionada polo grupo de investigación GEN (Governance and Economics Research Network) da Universidade de Vigo, fixo público este xoves un novo documento, o número 17, de análise da situación económica-financeira local. Nel destácase con cifras como “a temporalidade é un problema especialmente grave na administración local”.

O documento, titulado O futuro do emprego público local. Especial referencia á temporalidade e acceso, foi presentado este xoves polos seus autores (Andrea Garrido, da Universidade de Santiago de Compostela, e David Povedano, secretario de administración local do Ayuntamiento de Fuenlabrada), acompañados por Alberto Vaquero, co-director da Rede Localis e profesor da Facultade de Ciencias Empresariais e Turismo do campus de Ourense, e María Cadaval, membro tamén desta rede e profesora da USC.

Os datos

Segundo indican en nota de prensa desde a Rede Localis, o peso do emprego público local en relación ao total do emprego público é do 21,5%, unha cifra superior ao que representa todo o sector público do estado (incluíndo a administración xeral do estado, forzas armadas e corpos de seguridade e administración de xustiza). Do total de empregadas e empregados públicos locais, engaden, “só o 32,2% son persoal funcionario, representando o persoal laboral (fixo, por tempo indefinido ou temporal) o 54,3% e o 13,5 % restante (79.228 postos de traballo) son prazas ocupadas por outro tipo de persoal (funcionariado interino e persoal eventual)”. A nivel estatal, sinalan desde entidade, a porcentaxe de funcionarias e funcionarios na administración local está 21,4 puntos porcentuais por baixo e 31,9 puntos porcentuais por riba respecto ao persoal laboral, aínda que a porcentaxe de funcionarias e funcionarios interinos e persoal eventual atópase máis de 10 puntos por baixo da media.  

Cunha taxa temporalidade do emprego público superior ao 30 % segundo a Lei 20/2021, de medidas urxentes para a redución da temporalidade do emprego público, (30,9% segundo a media da Enquisa de Poboación Activa de 2021), a temporalidade, indican desde a rede, “é un problema especialmente grave na administración local”. Esta realidade, apuntan, “choca coa porcentaxe de temporalidade do sector privado segundo a EPA, que é do 23,6 %”. En consecuencia, engaden as e os especialistas, “a interinidade que debera ser algo temporal converteuse nunha realidade paralela ao emprego público estable que nos fai preguntar como se pode casar a protección e os dereitos do persoal temporal de longa duración cos principios de mérito, igualdade e capacidade no acceso da función pública”. Ademais, apuntan desde a Rede Localis, “constátase que non houbo mutación nas clases de empregados públicos e que tampouco se pode prescindir das figuras temporais, aínda que si velar para que non se cometan abusos”.

A valoración

“Neste exercicio de adaptación de emprego público é necesario que o lexislador español realice un deseño axeitado, de forma que a Unión Europea e a intervención xudicial só actúen de forma subsidaria. Así mesmo, resulta vital que, ao tratarse de postos de traballo, a redución da temporalidade do emprego público debe ser unha práctica respectuosa e, á vez, eficiente”, engaden desde a Rede Localis. Desde a entidade subliñan por último que “queremos pór en valor a necesidade de promover iniciativas lexislativas tanto para a redución efectiva da temporalidade como para mellorar o acceso ao emprego público, evitando modificacións provocadas polos continuos fallos da xurisprudencia comunitaria, posteriormente trasladados ao ordenamento xurídico interno”.