Research Commission

This content is currently not available in English

A Comisión de Investigación é unha comisión delegada do Consello de Goberno, que está presidida pola vicerreitora de Investigación e a vicerreitora de Transferencia.

 • M.ª Belén Rubio Armesto
  Membro nato. Vicerreitora de Investigación
 • Gil Garrote Velasco
  PDI
 • José Juan Pazos Arias
  PDI
 • Jacobo Porteiro Fresco
  PDI
 • Susana Reboreda Morillo
  PDI
 • Sara M.ª Torres Outón
  PDI
 • Juan Jesús Rico Fuentes
  Estudantado
 • Xoán M. Cebro Rodríguez
  PAS
 • Luis Pérez Gómez
  PAS
 • Xulio Calviño Rodríguez
  Consello Social
 • José Bienvenido Díaz Ferrer
  Organizacións sindicais
 • Luis Pérez Gómez
  Organizacións sindicais

 • Elaborar a convocatoria do programa de axudas á investigación propio da Universidade de Vigo, así como resolver esta.
 • Valorar determinados méritos da produción científica e produción de transferencia.
 • Aprobar a creación de novos grupos de investigación.
 • Avaliar as solicitudes presentadas polos grupos de investigación para ofrecer prazas en diversos programas de recursos humanos
 • Informar ou elaborar propostas sobre os asuntos relacionados coa investigación etc.

 

Histórico de acordos da Comisión

20101.81 MB 20112.33 MB 20122.39 MB 20132.63 MB 20142.36 MB 20152.37 MB 20162.12 MB 20172.69 MB