Vice-Rector for Planning and Sustainability

This content is currently not available in English

José Luis Míguez Tabarés, vicerreitor de Planificación e Sostibilidade

 

José Luis Míguez Tabarés é catedrático da Escola de Enxeñería Industrial (habilitación nacional en 2007), enxeñeiro industrial pola Universidade de Santiago de Compostela (1987) e doutor enxeñeiro industrial pola Universidade de Vigo (1996). 

Comezou a súa carreira docente na Universidade de Vigo en decembro de 1992 como profesor de termotecnia e posteriormente en diversas materias da Área de Máquinas e Motores Térmicos. Ten recoñecidos cinco quinquenios ademais doutros tantos sexenios que avalan a súa actividade investigadora (incluíndo un de transferencia). É coordinador do Grupo de Tecnoloxía Enerxética (GTE), considerado de referencia competitiva pola Xunta de Galicia desde o inicio desta convocatoria coas súas consecuentes renovacións.

As súas actividades de investigación inclúen a participación en máis de 15 proxectos de investigación internacionais e máis de 60 proxectos con empresas ou entidades públicas, en convocatorias altamente competitivas e de elevada contía (CENIT, Fondo Tecnolóxico-CDTI, proxectos singulares, Interconecta, Conecta-Peme etc.), así como numerosos contratos con empresas mediante o artigo 83 da LOU. Así mesmo, dirixiu proxectos en convocatorias competitivas de investigación (MCYT, MICINN, Plan nacional de investigación, Xunta de Galicia etc.). Ademais, publicou, como coautor, 104 artigos en revistas de alto impacto (JCR) h-30, codirixiu 14 teses doutorais e dirixiu  máis de 100 proxecto fin de carreira, de grao e de mestrado. Tamén é coautor de sete libros. 

Ocupou diferentes cargos de xestión académica na Universidade de Vigo: director da Área de Novos Proxectos (2006-2010), da Área de Innovación e Desenvolvemento (2005-2006), secretario executivo da Fundación Universidade de Vigo (2005-2010), delegado do reitor no Centro Universitario da Defensa da Escola Naval Militar de Marín (2012- 2018). Desde 2018 é vicerreitor de Planificación e Sostibilidade.

 • José Carlos Caamaño Martínez
  Director da Área de Infraestruturas e Prevención de Riscos Laborais
  +34 986 130 254
  dir.infraestruturas.prl@uvigo.gal
 • Delfina Couce Fortúnez
  Directora da Oficina de Medio Ambiente
  +34 986 8138 83
  oma2@uvigo.gal

 

Axenda

 

Edificio Exeria
As Lagoas, Marcosende
36310 Vigo
+34 986 813 440
vicplan@uvigo.gal