Vice-Rector for University Extension

Susana María Reboreda Morillo, vicerreitora de Extensión Universitaria

 

Susana Reboreda Morillo is a full professor in the Department of History, Art, and Geography since 2024. She has been an associate professor of Ancient History since 1997 at the Universidade de Vigo, where she started and has been continuously developing her teaching and research work since 1991.

She is coordinator of the Archaeology, Antiquity and Territory Study Group (GEAAT) at the Universidade de Vigo and collaborates with the Demeter, Maternities and Families Group at the University of Oviedo. Her preferred lines of research are mainly related to Greek mythology and women in ancient Greek history. On both topics she has more than 50 papers published in journals and books in high impact publishers.

She is currently the principal investigator of a Ministry research project entitled Vulnerabilidad intrafamiliar y política en el mundo antiguo (PID2020-116349GB-100) and researcher of the European project Horizon 2020: rurALLURE: Promotion of rural museums and heritage sites in the vicinity of European pilgrimage routes, directed by the Universidade de Vigo professor Martín López Nores, valid from 2021-2022 (ref. 101004887).

Among the management positions she has held, it is worth mentioning that she was dean of the Faculty of History on two occasions, vice-dean of this centre and director of the Coordination and Students area of the Ourense Campus.

  • A proxección da universidade na vida cultural e deportiva do territorio de influencia da Universidade de Vigo.
  • As de organización, fomento, celebración e seguimento de actividades de extensión universitaria, así como de atención e información á comunidade universitaria.
  • As relativas a actividades de promoción cultural e mecenado.
  • As relativas á Área de Normalización Lingüística.
  • As referidas á convocatoria de bolsas propias no ámbito das competencias delegadas nos puntos anteriores e os seus procedementos derivados.


Axenda

 

  • Organizar as tarefas derivadas das iniciativas sobre a equidade e a diversidade na Universidade de Vigo.
  • Supervisar e controlar as actividades derivadas do plan de responsabilidade social, servizos sociais, acción social e participación.
  • Realizar o seguimento do plan PIUNE e desenvolver aqueloutros plans para a integración total das persoas con diversidade funcional.
  • Asesorar e promover actividades de acción solidaria, voluntariado e cooperación no ámbito universitario. 
  • Asesorar nas convocatorias de bolsas, axudas e premios nos ámbitos competenciais anteriores.

Henar Quintas Salgado
Directora da Área de Equidade e Diversidade
+34 986 130 261
direc.equidade@uvigo.gal

Lilian Álvarez García
Secretaría
+34 986 813 586
vice.extension@uvigo.gal

 

Edificio Miralles
As Lagoas, Marcosende
36310 Vigo
+34 986 813 586
vice.extension@uvigo.gal