varias persoas diante da ECIMAT

Visitas

This content is currently not available in English

Ofrecemos visitas para coñecer os campus e están orientadas dende diferentes perspectivas. Pódense realizar nos tres campus tanto visitas académicas como de sensibilización e educación ambiental (ecolóxico-paisaxísticas).

 

Visitas académicas


Campus de Vigo, organízanse por áreas de coñecemento:

  • Área humanística e xurídico-social – Facultade de Filoloxía e Tradución, Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo e Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais
  • Área tecnolóxica – Escola de Enxeñaria Industrial, Escola de Enxeñaría de Minas e Enerxía e Escola de Enxeñaría de Telecomunicación
  • Área científica – Facultades de Bioloxía, Ciencias do Mar e Química

Campus de Ourense:

  • Escola Superior de Enxeñaría Informática e Facultades de Ciencias, Ciencias da Educación, Ciencias Empresariais e Turismo, Dereito e Historia

Campus de Pontevedra:

  • Escola de Enxeñaría Forestal e Facultades de Fisioterapia, Belas Artes, Ciencias da Educación e do Deporte e Ciencias Sociais e da Comunicación.

 

SOLICITA UNHA

 

Sensibilización e educación ambiental


Excursión no campus da UVigo

Excursión de nenos no campus da UVigo

Están organizadas pola Oficina de Medio Ambiente da Universidade de Vigo (OMA) e promoven a sensibilización e educación ambiental a partir de programas educativos, itinerarios ambientais e outros labores semellantes.

Unha das actividades máis recurrentes é a realización de rutas ambientais polo campus de Vigo para os nenos e as nenas dos colexios que así o soliciten. Estas rutas están pensadas para convivir coa naturaleza nun entorno propicio para iso. En segundo lugar, dende a OMA realízanse rutas polo campus de Vigo e polo campus de Ourense co fin de que calquera persoa interesada poida realizalas. En terceiro lugar, a OMA leva a cabo campañas específicas de concienciación e sensibilización nas que trata de involucrar a maior cantidade de xente posible. Para lograr este fin, a OMA organiza diversos eventos ao largo do ano, en especial coas celebracións anuais relacionadas coa sostibilidade e a natureza.
 

Queres solicitar unha visita para o teu colexio?

Chámanos ao +34 986 81 38 83
ou escríbenos no enderezo oma2@uvigo.es
 

 

 

Están organizadas por la Oficina de Medio Ambiente de la Universidade de Vigo (OMA) y promueven la sensibilización y educación ambiental a partir de programas educativos, itinerarios ambientales y otras actividades semejantes.

Una de las actividades más recurrentes es la realización de rutas ambientales por el campus de Vigo para los niños y niñas de los colegios que así lo soliciten. Estas rutas están pensadas para convivir con la naturaleza en un entorno propicio para ello. En segundo lugar, desde la OMA se realizan rutas por el campus de Vigo y por el campus de Ourense con el fin de que cualquier persona interesada pueda realizarlas. En tercer lugar, la OMA lleva a cabo campañas específicas de concienciación y sensibilización en las que trata de involucrar a la mayor cantidad de gente posible. Para lograr este fin, la OMA organiza diversos eventos a lo largo del año, en especial con las celebraciones anuales relacionadas con la sostenibilidad y la naturaleza.

 

¿Quieres solicitar una visita para tu colegio?

Llámanos al +34 986 813 883
o escríbenos a la dirección oma2@uvigo.es