Enxeñaría Industrial na sociedade

A Escola de Enxeñería Industrial oferta diversos proxectos de investigación en colaboración con centros de educación secundaria da comunidade autónoma de Galicia, no marco do programa STEMbach.
 

Coordinadora STEMbach da Escola de Enxeñería Industrial:

Proxectos vixentes 

Comprobación da influencia dos parámetros xeométricos e de deseño na avaliación de estruturas

 • Centro asignado: pendente de asignación

Máis información


Valorización de biomasa residual: algas ou residuos agroalimentarios 

 • Centro asignado: pendente de asignación

Máis información


Deseño de experimentos de laboratorio low-cost

 • Centro asignado: IES República Oriental do Uruguai

Máis información


Revalorización de residuos aplicada á Tecnoloxía Medioambiental dentro dunha economía circular: síntese de biomateriais para a eliminación de micro-contaminantes en augas residuais

 • Centro asignado: pendente de asignación

Máis información


Eliminación de contaminantes metálicos en augas por adsorción en materiais residuais

 • Centro asignado: pendente de asignación

Máis información


Tratamento fotoquímico de contaminantes orgánicos en augas

 • Centro asignado: pendente de asignación

Máis información


Está o combustible diésel condenado a desaparecer? Produción de biodiésel a partir de refugallos.

 • Centro asignado: pendente de asignación

Máis información


Utilización de refugallos de Galicia como materia prima para á produción de bioalcohol 

 • Centro asignado: pendente de asignación

Máis información


Biopolímeros: os materiais do futuro

 • Centro asignado: pendente de asignación

Máis información


Deseño de novos biocatalizadores e aplicación a procesos de interese industrial

 • Centro asignado: IES República Oriental do Uruguai

Máis información


Os disolventes do futuro: poden aplicarse para a eliminación de contaminantes industriais?

 • Centro asignado: pendente de asignación

Máis información


Biotecnoloxía “extrema”: illamento de microorganismos de fontes termais galegas para a produción de biocatalizadores

 • Centro asignado: IES San Paio

Máis información


Comprobación da influencia dos parámetros xeométricos e de deseño na avaliación de estruturas (bienio 2018/2020)

 • Centro asignado: IES República Oriental do Uruguai

Máis información


Optimización da rede de transporte escolar do IES ROU: un problema de programación lineal enteira (bienio 2018/2020)

 • Centro asignado: IES República Oriental do Uruguai

Máis información


Deseño dun experimento para a análise da presenza de microplásticos nos produtos cosméticos (bienio 2018/2020)

 • Centro asignado: IES República Oriental do Uruguai

Máis información


Análise sobre a presenza de microplásticos nas areas das praias da contorna da ría de Vigo (bienio 2018/2020)

 • Centro asignado: IES República Oriental do Uruguai

Máis información