Facultade de Ciencias da Educación

Equipo de gobierno

Decano/a

Xosé Manuel Cid Fernández

Secretario/a de Facultade

Raquel María Iglesias Domínguez

Vicedecano/a

María del Pino Díaz Pereira
Ana María Iglesias Álvarez
Francisco Javier Aguiar Fernández
María Isabel Mociño González

Localización

Campus Universitario As Lagoas s/n
CP: 32004
Ourense

Código del centro

105