Programa de Doutoramento en Ciencia e Tecnoloxía de Coloides e Interfaces

Área de conocimiento

Área de Ciencias

Centro al que se adscribe

Facultade de Química

Coordinación del título

Juan Pablo Hervés Beloso

Centro ao que se adscribe

Escuela Internacional de Doctorado

Campus

Vigo

Código RUCT

 • Sergio Rodal Cedeira

  Nome: Diseño, síntese e caracterización de nanopartículas metálicas para catálise e detección
  Fecha de lectura:
  Directores:

  Isabel Pastoriza Santos, Jorge Pérez Juste

 • Yoel Negrín Montecelo

  Nome: Deseño de nanohíbridos metal-semicondutor para aplicacións fotocatalíticas
  Fecha de lectura:
  Tese con mención internacional
  Directores:

  Miguel Ángel Correa Duarte, Miguel Comesaña Hermo

 • Laura Marín Caba

  Nome: DESEÑO DE NANOESTRUCTURAS ASEMBLEADAS CON INTERACCIÓN CELULAR PARA APLICACIÓNS BIOMÉDICAS
  Fecha de lectura:
  Tese con mención internacional
  Directores:

  Miguel Ángel Correa Duarte, Moisés Pérez Lorenzo

 • Sarah de Marchi Lourenço

  Nome: Deseño e fabricación de biosensores plasmónicos nanoestructurados para deteción SERS
  Fecha de lectura:
  Tese con mención internacional
  Directores:

  Isabel Pastoriza Santos, Jorge Pérez Juste

 • Óscar Ameneiro Prieto

  Nome: Sensores y Actuadores baseados en Nanocompostos de Nanotubos de Carbono
  Fecha de lectura:
  Tese con mención internacional
  Directores:

  Miguel Ángel Correa Duarte

 • María Josefa Freiría Gándara

  Nome: ESTRATEXIAS PARA A OPTIMIZACIÓN DA EFICACIA ANTIOXIDANTE EN EMULSIÓNS ALIMENTARIAS ENRIQUECIDAS CON OMEGA 3
  Fecha de lectura:
  Tese con mención internacional
  Directores:

  Carlos Daniel Bravo Díaz, Sonia Losada Barreiro

 • Verónica Montes García

  Nome: FABRICACIÓN E CARACTERIZACIÓN DE NOVOS MATERIAIS HÍBRIDOS BASADOS EN NANOPARTÍCULAS METÁLICAS PARA DETECCIÓN MEDIANTE SERS
  Fecha de lectura:
  Tese con mención internacional
  Directores:

  Isabel Pastoriza Santos, Jorge Pérez Juste

Descrición

O Doutoramento en “Ciencia e Tecnoloxía de Coloides e Interfases” é un programa propio da Universidade de Vigo, adscrito á Facultade de Química. Este programa de doutoramento é continuación do que se impartiu ata 2012 e que obtivo a Mención de Excelencia no 2010. O programa de doutoramento realízase en colaboración co centro de investigación cooperativa en Biomateriales (CIC biomaGUNE) de San Sebastian. O obxecto desta colaboración é profundar no coñecemento dalgúns aspectos da nanociencia nos que os investigadores da Uvigo e do biomagune realizan investigacións complementarias.
A ciencia de Coloides e Interfases desempeña un papel crave en sectores tan variados como alimentación, farmacia, cosmética, novos materiais, nanotecnoloxía, etc. Estes sectores atópanse entre os máis activos en canto a desenvolvemento de proxectos de innovación tecnolóxica, e por tanto, entre os que presentan unha maior capacidade de absorción de doutores cara ao futuro próximo. A Química Supramolecular, a Nanociencia, e o control de propiedades a través de deseño molecular son expresións que cada día aparecen con máis frecuencia en textos relacionados coa tecnoloxía. Gran parte das propiedades ópticas, eléctricas ou mecánicas dos materiais modernos dependen das posibilidades de deseñar nanoestructuras de compostos puros e/ou mesturas. O uso de estruturas supramoleculares é cada vez máis frecuente na industria farmacéutica, de catalizadores, etc. Algo análogo pode dicirse respecto ao deseño de sensores químicos e biolóxicos, e á viabilidade de tecnoloxías como a nanoelectrónica

Año de comienzo impartición: 2013
Fecha publicación en el DOG:
Fecha publicación en el BOE:
Plazas de nuevo ingreso: 12

 • Formación e propiedades ópticas de nanoestruturas utilizando nanopartículas metálicas
 • Nanotubos de carbono como soporte para novos materiais
 • Síntese e caracterización de nanopartículas metálicas
 • Fabricación, propiedades e aplicacións de materiais nanoestructurados
 • Reactividade en agregados coloidais. Nanocatálise
 • Biosuperficies e Nanomateriais Biofuncionais
 • Resonancia Magnética
 • Nanosensores químicos
 • Estudos por simulación de síntese e autoensamblaxe de sistemas coloidais

El Sistema de Garantía de Calidad de Doctorado de la Universidad de Vigo tiene un carácter institucional.

Está dirigido y coordinado a través de la Escuela Internacional de Doctorado.

La información general sobre la gestión de la calidad en los doctorados (documentación del sistema de garantía de calidad, política y objetivos de calidad, programas de calidad, Comisión de Calidad de la Eido) está disponible en este enlace.