Programa de Doutoramento en Ciencias do Deporte, Educación Física e Actividade Física Saudable

Área de conocimiento

Área de Ciencias Sociais e Xurídicas

Centro al que se adscribe

Coordinación del título

Carlos Lago Peñas

Información administrativa

Escuela Internacional de Doctorado

Campus

Pontevedra

Código RUCT

5601225
 • A P C

  Nome: Análise dos procesos de selección e das decisións técnico-tácticas no fútbol profesional.
  Fecha de lectura:
  Tese con mención internacional
  Directores:

  Ezequiel Rey Eiras

Descrición

A actividade física, nas súas dimensións deportiva, educativa e de saúde alcanzou unha presenza destacada na sociedade do século XXI. Ao aumento e mellora do equipamento e das instalacións deportivas nos últimos anos, uníronse maiores orzamentos públicos e privados para a xestión deportiva, incrementándose as cifras de emprego no sector, tanto no exercicio de labores docentes, no desenvolvemento do rendemento deportivo, como na xestión deportiva.
As razóns que xustifican a investigación neste ámbito son: · O crecente grao de sedentarismo que está a contribuír a un aumento da prevalencia de patoloxías crónicas e a unha diminución da calidade de vida na poboación, constituíndo a actividade física unha das principais medidas para paliar os devanditos efectos adversos. · A necesidade constante de actualizar o uso da actividade física e deportiva como ferramenta educativa e de lecer saudable. · A extensión e importancia social do deporte de competición fan necesario un maior coñecemento dos seus antecedentes, os seus aspectos socio-económicos e as súas repercusións sobre o organismo. Por iso, este programa de doutoramento expón como finalidade a formación e especialización nas técnicas de investigación relacionadas co Deporte, a Educación Física e o Exercicio Físico Saudable.
Este Programa de Doutoramento realízase de forma conxunta pola Universidade da Coruña- Facultade de Ciencias do Deporte e a Educación Física e a Universidade de Vigo - Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte.

Año de comienzo impartición: 2015
Fecha publicación en el DOG:
Fecha publicación en el BOE:
Plazas de nuevo ingreso: 15

 • Rehabilitación na enfermidade de Parkinson
 • Emoción na práctica de deportes na natureza
 • Psicoloxía aplicada ao deporte e ao exercicio físico
 • Análise do pensamento e comportamento do profesor/entrenador e do alumno/deportista
 • Composición corporal e gasto enerxético
 • Comportamiento motor
 • Epidemioloxía da actividade física e a condición física saudable
 • Socorrismo e rescate acuático
 • Análise do rendemento en deportes colectivos
 • Actividade física, entorno urbano e saúde
 • Sistema de neuronas espello
 • Control motor na actividade física, saúde e deporte
 • Análise do rendemento en deportes artísticos
 • Análise do rendemento en deportes artísticos e expresivos
 • Entrenamento neuromuscular en xoves, e en deportes de equipo
 • Biomecánica do movemento humano
 • Innovacións na avaliación de contextos naturais aplicados ao deporte
 • Parámetros de rendemento no entrenamento de resistencia, e aplicacións ao exercicio físico saudable
 • Adaptacións neuromusculares e cardiovasculares no entrenamento de forza
 • Xénero, deporte, actividade física saudable e calidade de vida
 • Medo e patrón motor

El Real Decreto 99/2011 de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado, establece en su artículo 10.3 que los programas de doctorado se deberán someter a un procedimiento de avaluación cada seis años a efectos de la renovación de la acreditación a la que se refire el artículo 24 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre.

En este contexto la ACSUG, en base a los criterios definidos por la REACU, y de acuerdo con los estándares internacionales de cualidad, establece las líneas básicas de actuación para los procesos de verificación, seguimiento, modificación y renovación de la acreditación (VSMA).

En la Escuela Internacional de Doctorado (Eido) junto con el Área de cualidad de la Uvigo se está trabajando en el diseño de un Sistema de Garantía de la Cualidad (SGC) que facilite los procesos derivados de las directrices nacionales e internacionales en materia de cualidad.