Programa de Doutoramento en Ecosistemas Terrestres, Uso Sustentable e Implicacións Ambientais

Área de conocimiento

Área de Ciencias

Centro al que se adscribe

Facultade de Ciencias

Coordinación del título

Adela María Sánchez Moreiras

Centro ao que se adscribe

Escuela Internacional de Doctorado

Campus

Ourense

Código RUCT

 • Ana López Malvar

  Nome: Componentes estructurais da parede celular do maiz. Estudo do seu papel na protección de cultivos, dixestibilidade animal e producción de bioenerxia.
  Fecha de lectura:
  Tese con mención internacional
  Directores:

  Rogelio Santiago Carabelos

 • Carla Vázquez González

  Nome: As canles de resina como indicador retrospectivo da inversión en defensas nunha especie de piñeiro mediterráneo: Variacion adaptativa e respostas plásticas
  Fecha de lectura:
  Tese con mención internacional
  Directores:

  Rafael Zas Arregui, Luis Sampedro Pérez

 • Yaiza Lechuga Lago

  Nome: Que non che dean gato por flor: a uña de gato que ameaza a costa galega
  Fecha de lectura:
  Directores:

  Luis González Rodríguez, Ana Novoa Pérez

 • Anais Rivas Torres

  Nome: Etodiversidade: estudo da variabilidade do comportamento sexual na orde Odonata
  Fecha de lectura:
  Tese con mención internacional
  Directores:

  Adolfo Cordero Rivera, Rosa Ana Sánchez Guillén, María Olalla Lorenzo Carballa

 • Jonatan Rodríguez Parra

  Nome: Non hai volta atrás: cambios nas interaccións bióticas promovidas por plantas exóticas invasoras.
  Fecha de lectura:
  Tese con mención internacional
  Directores:

  Luis González Rodríguez, Adolfo Cordero Rivera

 • Estefanía Suárez Vidal

  Nome: Resposta a estreses múltiples en piñeiros ibéricos: conflitos entre o estres hídrico e a resistencia á herbivoría.
  Fecha de lectura:
  Tese con mención internacional
  Directores:

  Luis Sampedro Pérez, Rafael Zas Arregui

 • Cristina Domínguez Castro

  Nome: Control fisiolóxico da maduración de embrións somáticos de vide (Vitis vinifera L.).
  Fecha de lectura:
  Directores:

  Manuel Ángel Rey Fraile, M. Victoria González González

 • María Pardo Muras

  Nome: Potencial fitotóxico de especies da matogueria Atlántica para o control de malezas
  Fecha de lectura:
  Directores:

  Luis González Rodríguez, María Nuria Pedrol Bonjoch

 • Xosé López Goldar

  Nome: Estrutura xeográfica, plasticidade, variación e covariación xenética en defensas
  químicas do piñeiro marítimo (Pinus pinaster Ait.).
  Fecha de lectura:
  Tese con mención internacional
  Directores:

  Rafael Zas Arregui, Luis Sampedro Pérez

 • Manoel Lago Vila

  Nome: BIODISPONIBILIDADE DE METAIS PESADOS EN SOLOS CONTAMINADOS
  Fecha de lectura:
  Directores:

  María Flora Alonso Vega

 • Óscar Martínez Troncoso

  Nome: Análise molecular da regulación da maduración de embrións somáticos na vide (Vitis vinifera L.)
  Fecha de lectura:
  Directores:

  Manuel Ángel Rey Fraile, M. Victoria González González

 • Javier Díaz Real

  Nome: Determinantes ambientais das diferenzas fenotípicas individuais en dúas especies de vertebrados
  Fecha de lectura:
  Directores:

  Alberto Luís Velando Rodríguez, Sin Yeon Kim

 • Carolina Beatriz González Puig

  Nome: Eucalyptus globulus Labill. para o control da flora arvense en Agricultura Ecolóxica: dende as moléculas ata o campo
  Fecha de lectura:
  Tese con mención internacional
  Directores:

  María Nuria Pedrol Bonjoch, Manuel Joaquín Reigosa Roger

 • Alfonso Rodríguez Vila

  Nome: Efecto das emendas orgánicas e fitorremediación para a recuperación de solos de mina
  Fecha de lectura:
  Tese con mención internacional
  Directores:

  Emma Fernández Covelo

 • Andrés Rodríguez Seijo

  Nome: Enfoque multianalítico para avaliar a contaminación por chumbo en solos
  Fecha de lectura:
  Tese con mención internacional
  Directores:

  María Luísa Andrade Couce, María Flora Alonso Vega

 • Hugo Martínez Cordeiro

  Nome: da uva a uva : Vermicompostaxe do bagazo e aplicación do vermicompost o viñedo
  Fecha de lectura:
  Directores:

  José Jorge Domínguez Martín, Marta Lores Aguín

 • Olalla López Fernández

  Nome: Estratexias de investigación para avaliar a seguridade de residuos de pesticidas en alimentos
  Fecha de lectura:
  Directores:

  Jesús Simal Gándara, Raquel Rial Otero

Descrición

O presente programa de doutoramento está encamiñado á realización de teses de doutoramento de nivel internacional nos eidos da agrobioloxía ambiental, as relación solo-planta, a edafoloxía e a ecoloxía, fundamentalmente centradas nos ecosistemas terrestres e cubrindo un amplo rango de áreas de coñecemento nos eidos agrícola e ambiental

Año de comienzo impartición: 2013
Fecha publicación en el DOG:
Fecha publicación en el BOE:
Plazas de nuevo ingreso: 18

 • Bioloxía e ecoloxía do chan e das augas continentais. Degradación física, química e biolóxica e rehabilitación
 • Alelopatía
 • Ecofisioloxía vexetal, alelopatía e estudo da resposta ao estrés
 • Conservación e xestión da biodiversidade
 • Vermicompostaxe
 • Ecoloxía evolutiva e de poboacións
 • Evolución das estratexias vitais
 • Aspectos bioxeoquímicos de acidificación de chans e augas
 • Mellora da produción vexetal
 • Cambio global dende o Antropoceno

El Sistema de Garantía de Calidad de Doctorado de la Universidad de Vigo tiene un carácter institucional.

Está dirigido y coordinado a través de la Escuela Internacional de Doctorado.

La información general sobre la gestión de la calidad en los doctorados (documentación del sistema de garantía de calidad, política y objetivos de calidad, programas de calidad, Comisión de Calidad de la Eido) está disponible en este enlace.