Programa de Doutoramento en Educación, Deporte e Saúde

Área de conocimiento

Área de Ciencias Sociais e Xurídicas

Centro al que se adscribe

Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte

Coordinación del título

Margarita Rosa Pino Juste

Centro ao que se adscribe

Escuela Internacional de Doctorado

Campus

Pontevedra

Código RUCT

 • Jose Fernando Arroyo Valencia

  Nome: Modelo predictivo de rendemento en mozos deportistas nas probas de velocidade do atletismo
  Fecha de lectura:
  Directores:

  María José Martínez Patiño, M. Carmen Rodríguez Fernández

 • María José González Ojea

  Nome: DESEÑO E AVALIACIÓN DUN PROGRAMA DE MUSICOTERAPIA CON PERSOAS MAIORES
  Fecha de lectura:
  Directores:

  Margarita Rosa Pino Juste

 • Miguel Adriano Sánchez Lastra

  Nome: Exercicio de forza con bandas elásticas centrado en tren superior fronte a tren inferior: efectos sobre a función cognitiva e física de adultos maiores residentes.
  Fecha de lectura:
  Tese con mención internacional
  Directores:

  José María Cancela Carral, Carlos Luis Ayan Perez

 • Ángel Casal Moldes

  Nome: Efecto do programa Brain Gym® sobre poboación anciana institucionalizada
  Fecha de lectura:
  Directores:

  José María Cancela Carral

 • Romeu Serra Araújo

  Nome: O impacto da saúde do pé na calidade de vida en persoas sedentárias
  Fecha de lectura:
  Directores:

  José María Cancela Carral, Daniel López López

 • Bruno André Ferreira da Silva

  Nome: Aptitude Física, Función Física e Actividade Física nos estudantes universitarios: estudo de caso de estudantes de Deportes
  Fecha de lectura:
  Directores:

  José María Cancela Carral, Óscar García García, JoséPedro Arieiro Gonçalvez Bezerra

 • Carlos Filipe Barbosa Crasto

  Nome: Control motor en individuos con e sen dor lombo-pélvica
  Fecha de lectura:
  Directores:

  José María Cancela Carral

 • Begoña Nieto Campos

  Nome: Violencia escolar e intelixencia emocional en adolescentes galegos
  Fecha de lectura:
  Directores:

  José Domínguez Alonso, Antonio López Castedo

 • Teresa Cristina Tourais de Afonso Rocha

  Nome: Ética e Percepción Olímpica nos Adestradores Deportivos en Portugal
  Fecha de lectura:
  Directores:

  María José Martínez Patiño, COVADONGA MATEOS PADORNO

 • José Pedro dos Santos Guimarães

  Nome: Análise de hábitos saudábeis de adolescentes e a súa relación con variábeis escolares
  Fecha de lectura:
  Directores:

  María José Martínez Patiño, Sandra Ribeiro Abreu

 • Olga Magaña Rodríguez

  Nome: Deseño e avaliación dun programa baseado en Mindfulness para futuros profesionais das Artes escénicas
  Fecha de lectura:
  Directores:

  Margarita Rosa Pino Juste

 • Xesús Pena Pérez

  Nome: CARACTERIZACIÓN E ANALISE DE VALORES ASOCIADOS AO DEPORTE EN ALUMNOS NON UNIVERSITARIOS
  Fecha de lectura:
  Directores:

  María José Martínez Patiño

 • Iria Calleja Barcia

  Nome: Estudo sobre a formación do profesorado de Educación Secundaria para o desempeño da acción titorial: Implicacións para o deseño dun programa formativo.
  Fecha de lectura:
  Directores:

  Margarita Rosa Pino Juste

 • Sara Domínguez Lloria

  Nome: ANÁLISE DA ORGANIZACION, XESTION E CURRICULUM DAS ENSINANZAS DE MÚSICA NON SUPERIORES EN GALICIA
  Fecha de lectura:
  Directores:

  Margarita Rosa Pino Juste

 • María Luísa Baamonde Paz

  Nome: Descrición de hábitos saudables e intelixencia emocional no alumnado con Necesidades Específicas de Apoio Educativo.
  Fecha de lectura:
  Directores:

  Margarita Rosa Pino Juste

 • Alfredo de Oliveira Araújo

  Nome: Efeito de um programa de treino na performance de elementos de uma subunidade de elite da polícia.
  Fecha de lectura:
  Directores:

  José María Cancela Carral, LUIS PAULO RODRIGUES

 • Lucía Lomba Portela

  Nome: Análise das dificultades para a implementación de proxectos de Innovación Educativa: da cultura da queixa á cultura da transformación
  Fecha de lectura:
  Tese con mención internacional
  Directores:

  Margarita Rosa Pino Juste, Antonio López Castedo

 • Irimia Mollinedo Cardalda

  Nome: EFECTOS DA APLICACIÓN DO MÉTODO PILATES EN POBOACIÓN DIAGNOSTICADA DE ENFERMIDADE DE PARKINSON
  Fecha de lectura:
  Directores:

  José María Cancela Carral, Gustavo Rodríguez Fuentes

 • Natalia Abalde Amoedo

  Nome: Actividade física e alimentación en adolescentes e a súa influencia no rendemento académico
  Fecha de lectura:
  Directores:

  Margarita Rosa Pino Juste

 • Sara Fernández Aguayo

  Nome: DRAMA COMO TÉCNICA TERAPÉUTICA EN SAÚDE MENTAL: DESEÑO E AVALIACIÓN DUN PROGRAMA
  Fecha de lectura:
  Tese con mención internacional
  Directores:

  Margarita Rosa Pino Juste

 • Xoana Reguera López de la Osa

  Nome: Deseño e avaliación dun programa de ximnasia acrobática para a mellora das habilidades sociais e persoais en educación secundaria
  Fecha de lectura:
  Directores:

  Águeda Gutierrez Sánchez

 • Iago Portela Pino

  Nome: Análise da motivación para a actividade física e barreiras para a práctica en adolescentes galegas.
  Fecha de lectura:
  Tese con mención internacional
  Directores:

  Antonio López Castedo, José Domínguez Alonso

 • Tania García Remeseiro

  Nome: Análise descriptiva - interpretativa sobre o impacto das pantallas de visualización de datos (PVD) na postura corporal.
  Fecha de lectura:
  Tese con mención internacional
  Directores:

  Águeda Gutierrez Sánchez

 • María Luisa Mondolfi Miguel

  Nome: POSIBILIDADES TERAPÉUTICAS E PEDAGÓXICAS DO TEATRO NO MALESTAR PSÍQUICO, AUTOESTIMA E ESTEREOTIPOS EN MULLERES CON ANTECEDENTES DE VIOLENCIA DE XÉNERO

  Fecha de lectura:
  Tese con mención internacional
  Directores:

  Margarita Rosa Pino Juste

 • Thadeu Miranda Gasparetto

  Nome: Análise Empírica da Demanda de Televisión, Balance Competitivo, Demanda de Entradas e Xeración de Ingresos no Mercado Brasileiro de Fútbol
  Fecha de lectura:
  Tese con mención internacional
  Directores:

  Ángel Antonio Barajas Alonso

 • Lucía Pumares Lavandeira

  Nome: Determinación da influenza das actividades extraescolares no rendemento académico e na motivación cara as tarefas escolares
  Fecha de lectura:
  Directores:

  Margarita Rosa Pino Juste

Descrición

Este programa de doutoramento pretende erixirse como unha oferta de formación interdisciplinar que integre dous aspectos básicos: a formación de investigadores e o perfeccionamento profesional e científico de profesionais de ámbitos como a educación, a saúde, a educación física e o deporte ou a xestión empresarial deportiva. Os aspectos máis importantes que promove este programa e, en definitiva, o desenvolvemento do doutoramento en Educación, Deporte e Saúde son, por unha banda o interese académico e científico do mesmo e, por outro, a súa posible demanda e interese social.
En relación ao primeiro aspecto, implica unha fonda actualización e redefinición das liñas de investigación que consideramos necesarias para dar resposta ás demandas empresariais e sociais da sociedade do século XXI relacionadas co ámbito económico estratéxico. En relación á súa demanda, habemos de precisar que nos últimos anos de formación o vinculo ao deporte ha ido en aumento e foron moi variadas o temáticas obxecto de solicitude: desde a actividade física saudable para evitar enfermidades cardiovasculares, que son as máis frecuentes nos países desenvolvidos, ata o deseño de proxectos deportivos, pasando pola xestión empresarial, a implementación e avaliación de programas de deporte escolar.
En definitiva, o obxectivo prioritario é o de formar a investigadores e especialistas nas ciencias da Educación, do Deporte e da saúde, capaces de xerar estudos que faciliten o coñecemento da dimensión física, psicolóxica, social, cultural e política que afecta a este tres ámbitos e os seus diferentes niveis.

Año de comienzo impartición: 2013
Fecha publicación en el DOG:
Fecha publicación en el BOE:
Plazas de nuevo ingreso: 10

 • Prescripción, seguimiento e control do exercicio físico para a saúde
 • Exercicio físico e patoloxías
 • Metodoloxía observacional
 • Lecer, saúde e calidade de vida
 • Imáxenes mentais o seu implicación na aprendizaxe, a creatividade e o deporte
 • Creatividade motriz. Avaliación, desenvolvemento e aprendizaxe
 • Estimulación cognitiva e actividade física
 • Metodoloxías cualitativas e cuantitativas de aplicación en apredinzaje e rendemento
 • Motrocidad, cultura corporal e educación
 • Deseño e avaliación de programas de actividade física saudable
 • Medición do aforro sanitario derivado da práctica deportiva
 • Impacto económico e social dos eventos deportivos
 • Marketing deportivo
 • Indicadores para a medición do rendemento de deportistas, entidades e empresas deportivas
 • Financiamento do deporte
 • Valoración de entidades deportivas
 • Análise da organización e xestión do Movemento Olímpico

El Sistema de Garantía de Calidad de Doctorado de la Universidad de Vigo tiene un carácter institucional.

Está dirigido y coordinado a través de la Escuela Internacional de Doctorado.

La información general sobre la gestión de la calidad en los doctorados (documentación del sistema de garantía de calidad, política y objetivos de calidad, programas de calidad, Comisión de Calidad de la Eido) está disponible en este enlace.