Programa de Doutoramento en Estudos Lingüísticos

Área de conocimiento

Área de Artes e Humanidades

Centro al que se adscribe

Coordinación del título

José María García-Miguel Gallego

Información administrativa

Escuela Internacional de Doctorado

Campus

Vigo

Código RUCT

5600874
 • Gervásio Absolone Chambo

  Nome: Revitalización dos ambientes participativos e interactivos na educación bilingüe en Mozambique a través de Translanguaging e do Cross-Cultural Learning
  Fecha de lectura:
  Directores:

  Fernando Ramallo Fernández

 • Ana Paula da Fonseca Lopes

  Nome: Proposta de Micro-Análise Multimodal de Interacción Cara a Cara: Un Estudo Exploratorio
  Fecha de lectura:
  Directores:

  María del Carmen Cabeza Pereiro

 • Daniel Pinto Pajares

  Nome: Representacións ideolóxicas das linguas: análise comparativa das ideoloxías lingüísticas nas clases altas galega e catalá
  Fecha de lectura:
  Directores:

  Susana Rodríguez Barcia

 • Ana Varela Suárez

  Nome: Lingua e demencia. Deseño e aplicación dun protocolo de coherencia discursiva
  Fecha de lectura:
  Tese con mención internacional
  Directores:

  Fernando Ramallo Fernández

 • Marta Peláez Torres

  Nome: A DIMENSIÓN PRAGMÁTICA DO ENSINO E APRENDIZAXE DE ELE. ESTRATEXIAS DE CORTESÍA NA FORMULACIÓN BOS DESEXOS E FELICITACIÓNS
  Fecha de lectura:
  Tese con mención internacional
  Directores:

  Inmaculada Concepción Baez Montero

Descrición

O programa de doutoramento Estudos lingüísticos está dirixido ás persoas con titulación universitaria que desexan afrontar o reto de facer unha tese relacionada coa linguaxe e as linguas.
As investigacións poderán versar sobre algún tema relacionado con
• A descrición das linguas (en especial a lingua española, a lingua galega e as linguas de signos) en calquera dos seus niveis
• A lingüística aplicada en diferentes vertentes (lexicografía e terminografía, ensino e aprendizaxe de linguas ou tecnoloxías lingüísticas)
• A análise do discurso e de calquera fenómeno relacionado co uso social das linguas
• A Lingüística histórica, a dialectoloxía e a historiografía lingüística
Trátase dun programa interuniversitario no que participa profesorado de Lingua Española, Lingua Galega e Lingüística Xeral das Universidades de Vigo e A Coruña.
Todo o profesorado do programa conta con acreditada experiencia investigadora

Año de comienzo impartición: 2013
Fecha publicación en el DOG:
Fecha publicación en el BOE:
Plazas de nuevo ingreso: 7

 • Lexicografía/ dicionarios
 • Terminoloxía
 • Neoloxía
 • Onomástica e Toponimia
 • Lexicografía histórica
 • Fraseoloxía e paremioloxía
 • Historiografía lexicográfica
 • Semántica
 • Sintaxe
 • Morfoloxía
 • Lexicoloxía
 • Fonoloxía
 • Lingüística de corpus
 • Aprendizaxe de linguas
 • Modalidades visu-xestuales da linguaxe e linguas de signos
 • Tecnoloxías da linguaxe
 • Historiografía lingüística
 • Análise do discurso
 • Sociolingüística
 • Bilingïsmo e multilingüismo
 • Prágmatica
 • Tradicións discursivas cotiás
 • Gramática histórica
 • Lexicoloxía histórica
 • Edición textual
 • Lingua literaria
 • Dialectoloxía

Aplicacións da Psicolingüística

Conciencia Lingüística (Language Awareness) e Adquisición de Segundas Linguas en Contextos Multilingües

Modelos e Métodos na Lingüística Actual

Lingüística Aplicada

Lingüística de Corpus

Tecnoloxías Lingüísticas

Recursos Bibliográficos e Xéneros Científicos

Terminoloxía e Terminografía

Aspectos socioculturais e lingüísticos no ensino de segundas linguas

Aspectos socioculturais e lingüísticos no ensino de segundas linguas

Temas de lingüística contrastiva

El Real Decreto 99/2011 de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado, establece en su artículo 10.3 que los programas de doctorado se deberán someter a un procedimiento de avaluación cada seis años a efectos de la renovación de la acreditación a la que se refire el artículo 24 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre.

En este contexto la ACSUG, en base a los criterios definidos por la REACU, y de acuerdo con los estándares internacionales de cualidad, establece las líneas básicas de actuación para los procesos de verificación, seguimiento, modificación y renovación de la acreditación (VSMA).

En la Escuela Internacional de Doctorado (Eido) junto con el Área de cualidad de la Uvigo se está trabajando en el diseño de un Sistema de Garantía de la Cualidad (SGC) que facilite los procesos derivados de las directrices nacionales e internacionales en materia de cualidad.