Programa de Doutoramento en Métodos Matemáticos e Simulación Numérica en Enxeñaría e Ciencias Aplicadas

Área de conocimiento

Área de Enxeñaría e Arquitectura

Centro al que se adscribe

Escola de Enxeñaría de Telecomunicación

Coordinación del título

José Durany Castrillo

Centro ao que se adscribe

Escuela Internacional de Doctorado

Campus

Vigo

Código RUCT

 • Marcos Loureiro García

  Nome: Modelización e aproximación numérica dos estadios da válvula aórtica: sa, estenótica e recambiada de xeito percutáneo (TAVI)
  Fecha de lectura:
  Directores:

  Generosa Fernández Manin, César Gabriel Veiga García

 • Iván Viéitez Portela

  Nome: Modelización matemática e simulación eficiente de tratamentos térmicos de aceiros en diversos procesos industriais
  Fecha de lectura:
  Directores:

  Elena Beatriz Martín Ortega, Fernando Varas Mérida

 • Ignacio Pérez Rey

  Nome: Estudo do comportamento a fricción de discontinuidades de rocha planas serradas cara unha metodoloxía para o ensaio de inclinación e a súa aplicación a casos de estudio
  Fecha de lectura:
  Tese con mención internacional
  Directores:

  Fernando Varas Mérida, Leandro Rafael Alejano Monge

 • Noelia Bazarra García

  Nome: Análise matemática dalgúns problemas en termomecánica.
  Fecha de lectura:
  Tese con mención internacional
  Directores:

  José Ramón Fernández García

 • Uxía Castro Filgueira

  Nome: Simulación numérica do comportamento tenso-deformacional de mostras de granito naturais e artificialmente fisuradas mediante o código de partículas PFC3D
  Fecha de lectura:
  Directores:

  Leandro Rafael Alejano Monge

 • Javier Taboada García

  Nome: Análise de accidentes na construcción mediante técnicas de minería de datos.
  Fecha de lectura:
  Directores:

  Javier Taboada Castro, Roberto María Antonio Martínez-Alegría López, María Ángeles Saavedra González

 • Manuel Pájaro Diéguez

  Nome: Modelado, análise matemática e simulación numérica para unha clase xeral de redes de regulación xenética.
  Fecha de lectura:
  Tese con mención internacional
  Directores:

  Antonio Alvarez Alonso, Carlos Vázquez Cendón

Descrición

Fomentar a investigación no ámbito da Matemática Aplicada, cunha vertente maioritaria cara a resolución de problemas de interese relacionados coa Enxeñaría, coas Finanzas, coas Ciencias da Saúde, co Medio Ambiente, e en xeral coas Ciencias Aplicadas, susceptibles de ser formulados matemáticamente e que permitan a colaboración co mundo empresarial e industrial, fomentando a transferencia de coñecemento matemático cara á industria.

Año de comienzo impartición: 2013
Fecha publicación en el DOG:
Fecha publicación en el BOE:
Plazas de nuevo ingreso: 7

 • Análise Matemático e Resolución Numérica de Ecuacións en Derivadas Parciais (EDP) e de Ecuacións Diferenciais Ordinarias (EDO)
 • Modelado, análise, simulación numérica de problemas en ciencias aplicadas e enxeñería
 • Modelado, análise e simulación numérica de problemas industriais e empresariais

El Sistema de Garantía de Calidad de Doctorado de la Universidad de Vigo tiene un carácter institucional.

Está dirigido y coordinado a través de la Escuela Internacional de Doctorado.

La información general sobre la gestión de la calidad en los doctorados (documentación del sistema de garantía de calidad, política y objetivos de calidad, programas de calidad, Comisión de Calidad de la Eido) está disponible en este enlace.