Programa de Doutoramento en Métodos Matemáticos e Simulación Numérica en Enxeñaría e Ciencias Aplicadas

Área de conocimiento

Área de Enxeñaría e Arquitectura

Centro al que se adscribe

Escola de Enxeñaría de Telecomunicación

Coordinación del título

José Durany Castrillo

Centro ao que se adscribe

Escuela Internacional de Doctorado

Campus

Vigo

Código RUCT

  • Leticia Alonso Pascual

   Nome: Técnicas de modelaxe numérica para a xestión sostible dos aquíferos situados no planalto caliza da conca do Douro
   Fecha de lectura:
   Directores:

   Javier Taboada Castro, Roberto María Antonio Martínez-Alegría López, Teresa Albuquerque Durães

  • Xian Estévez Ventosa

   Nome: Imprantación, Realización e Interpretación de ensaios de compresión e
   permeabilidade en mecánica de rochas
   Fecha de lectura:
   Directores:

   Leandro Rafael Alejano Monge

  • Saki Gerassis Davite

   Nome: Análise de datos e toma de decisións no sector mineiro
   Fecha de lectura:
   Tese con mención internacional
   Directores:

   Javier Taboada Castro, María Ángeles Saavedra González

  • Marcos Loureiro García

   Nome: Modelización e aproximación numérica dos estadios da válvula aórtica: sa, estenótica e recambiada de xeito percutáneo (TAVI)
   Fecha de lectura:
   Directores:

   Generosa Fernández Manin, César Gabriel Veiga García

  • Iván Viéitez Portela

   Nome: Modelización matemática e simulación eficiente de tratamentos térmicos de aceiros en diversos procesos industriais
   Fecha de lectura:
   Directores:

   Elena Beatriz Martín Ortega, Fernando Varas Mérida

  • Ignacio Pérez Rey

   Nome: Estudo do comportamento a fricción de discontinuidades de rocha planas serradas cara unha metodoloxía para o ensaio de inclinación e a súa aplicación a casos de estudio
   Fecha de lectura:
   Tese con mención internacional
   Directores:

   Fernando Varas Mérida, Leandro Rafael Alejano Monge

  • Noelia Bazarra García

   Nome: Análise matemática dalgúns problemas en termomecánica.
   Fecha de lectura:
   Tese con mención internacional
   Directores:

   José Ramón Fernández García

  • Uxía Castro Filgueira

   Nome: Simulación numérica do comportamento tenso-deformacional de mostras de granito naturais e artificialmente fisuradas mediante o código de partículas PFC3D
   Fecha de lectura:
   Directores:

   Leandro Rafael Alejano Monge

  • Javier Taboada García

   Nome: Análise de accidentes na construcción mediante técnicas de minería de datos.
   Fecha de lectura:
   Directores:

   Javier Taboada Castro, Roberto María Antonio Martínez-Alegría López, María Ángeles Saavedra González

  • Manuel Pájaro Diéguez

   Nome: Modelado, análise matemática e simulación numérica para unha clase xeral de redes de regulación xenética.
   Fecha de lectura:
   Tese con mención internacional
   Directores:

   Antonio Alvarez Alonso, Carlos Vázquez Cendón

  Descrición

  Fomentar a investigación no ámbito da Matemática Aplicada, cunha vertente maioritaria cara a resolución de problemas de interese relacionados coa Enxeñaría, coas Finanzas, coas Ciencias da Saúde, co Medio Ambiente, e en xeral coas Ciencias Aplicadas, susceptibles de ser formulados matemáticamente e que permitan a colaboración co mundo empresarial e industrial, fomentando a transferencia de coñecemento matemático cara á industria.

  Año de comienzo impartición: 2013
  Fecha publicación en el DOG:
  Fecha publicación en el BOE:
  Plazas de nuevo ingreso: 7

  • Análise Matemático e Resolución Numérica de Ecuacións en Derivadas Parciais (EDP) e de Ecuacións Diferenciais Ordinarias (EDO)
  • Modelado, análise, simulación numérica de problemas en ciencias aplicadas e enxeñería
  • Modelado, análise e simulación numérica de problemas industriais e empresariais

  El Sistema de Garantía de Calidad de Doctorado de la Universidad de Vigo tiene un carácter institucional.

  Está dirigido y coordinado a través de la Escuela Internacional de Doctorado.

  La información general sobre la gestión de la calidad en los doctorados (documentación del sistema de garantía de calidad, política y objetivos de calidad, programas de calidad, Comisión de Calidad de la Eido) está disponible en este enlace.