Programa de Doutoramento en Nanomedicina

Área de conocimiento

Área de Ciencias da Saúde

Centro al que se adscribe

Coordinación del título

Isabel Pastoriza Santos

Información administrativa

Escuela Internacional de Doctorado

Campus

Vigo

Código RUCT

5600178
 • A F C

  Nome: mecanismos celulares e moleculares implicados no desenrrolo da fibrose peritoneal
  Fecha de lectura:
  Directores:

  María África González Fernández, Luiz Stark Aroeira

Descrición

A nanomedicina é unha área emerxente de gran importancia estratéxica que se espera xogue un papel relevante no desenvolvemento, deseño e fabricación de novos equipos e materiais para o diagnóstico, tratamento e prevención de enfermidades. Este é un Programa de Doutoramento de nova creación que enfatiza a necesidade dunha abordaxe multidisciplinar da nanomedicina. Os profesores do mesmo, procedentes de aéreas moi diversas, participaron conxuntamente no programa de investigación CONSOLIDER Nanobiomed e posteriormente na Rede Galega de Nanoteconoloxía onde se demostrou o frutífero que resulta a colaboración entre profesionais de distintas disciplinas á hora de desenvolver novas iniciativas no eido da nanomedicina. Para iso as tres universidades galegas suman forzas co Instituto Ibérico de Nanotecnoloxía sito en Braga,centro de referencia europeo en nanotecnoloxía e a Fundación Pública Galega de Medicina Xenómica, centro de referencia de Galicia en diagnóstico xenético, para a implantación deste programa

Año de comienzo impartición: 2013
Fecha publicación en el DOG:
Fecha publicación en el BOE:
Plazas de nuevo ingreso: 4

 • Magnetismo e nanotecnoloxía
 • Interacción de los clusters atómicos cuanticos con la materia viva
 • Nanomateriales e Moléculas Bioactivas
 • Nanotoxicoloxía e Inmunotoxicidade
 • Química de estado sólido e materiais
 • Modulación de transcrición e procesamento de RNA
 • Nanotecnoloxía e enfermidades contaxiosas
 • Estudio in vitro de procesos de oxidación celular
 • Fabricación de nanoestruturas baseadas en nanopartículas metálicas para diagnóstico e detección
 • Propiedades térmicas e reolóxicas de materiais

El Real Decreto 99/2011 de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado, establece en su artículo 10.3 que los programas de doctorado se deberán someter a un procedimiento de avaluación cada seis años a efectos de la renovación de la acreditación a la que se refire el artículo 24 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre.

En este contexto la ACSUG, en base a los criterios definidos por la REACU, y de acuerdo con los estándares internacionales de cualidad, establece las líneas básicas de actuación para los procesos de verificación, seguimiento, modificación y renovación de la acreditación (VSMA).

En la Escuela Internacional de Doctorado (Eido) junto con el Área de cualidad de la Uvigo se está trabajando en el diseño de un Sistema de Garantía de la Cualidad (SGC) que facilite los procesos derivados de las directrices nacionales e internacionales en materia de cualidad.