Programa de Doutoramento en Ordenación Xurídica do Mercado

Área de conocimiento

Área de Ciencias Sociais e Xurídicas

Centro al que se adscribe

Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo

Coordinación del título

Ana María Pita Grandal

Centro ao que se adscribe

Escuela Internacional de Doctorado

Campus

Vigo
 • Susana Cristina Fernandes Gonçalves

  Nome: Contratación pública electrónica: Novas esixencias á
  vista da cuarta xeneración de Directivas de 2014 (análise desde os ordenamentos español e portugués)
  ordenamientos español e portugués)
  Fecha de lectura:
  Directores:

  Patricia Valcárcel Fernández, Rafael Fernández Acevedo

 • Pablo Riquelme Vázquez

  Nome: A garantía do contido esencial dos dereitos e liberdades no Estado social e democrático de Dereito: especial referencia ós novos retos sociais e demográficos.
  Fecha de lectura:
  Tese con mención internacional
  Directores:

  María Almudena Bergareche Gros

 • Roberto Couto Calviño

  Nome: Formación e forma dos contratos bancarios electrónicos
  Fecha de lectura:
  Directores:

  Ana María Tobio Rivas

 • Sara Louredo Casado

  Nome: O DESEÑO INDUSTRIAL NON REXISTRADO
  Fecha de lectura:
  Tese con mención internacional
  Directores:

  Anxo Tato Plaza, Pablo Ignacio Fernández Carballo-Calero

 • María José Valenzuela Rodríguez

  Nome: A anulación de instrumentos de planeamento urbanístico
  Fecha de lectura:
  Directores:

  Patricia Valcárcel Fernández

 • Ana Vázquez Lemos

  Nome: Fundamentos históricos e xurídicos da liberdade de testar.
  Fecha de lectura:
  Directores:

  Margarita Fuenteseca Degeneffe

 • María Victoria Álvarez Buján

  Nome: ANÁLISE CRÍTICA SOBRE A PROBA DE ADN: VIRTUALIDADE CIENTÍFICA E XURÍDICA
  Fecha de lectura:
  Tese con mención internacional
  Directores:

  Ines Celia Iglesias Canle, Víctor Moreno Catena

 • Álvaro Ferreirós Rey

  Nome: "A transición á Vida Activa dos Xóvenes"
  Fecha de lectura:
  Directores:

  Jaime Cabeza Pereiro, Marta Fernández Prieto

 • Adamantino Barreiro García

  Nome: A CADUCIDADE DAS LICENZAS URBANÍSTICAS
  Fecha de lectura:
  Directores:

  Patricia Valcárcel Fernández

 • Antía García Fernández

  Nome: A COMPROBACIÓN DE VALORES NO ÁMBITO TRIBUTARIO.
  Fecha de lectura:
  Directores:

  Roberto Ignacio Fernández López

 • Mauricio Ruiz Ceniceros

  Nome: INACTIVIDADE ADMINISTRATIVA NO DESENVOLVEMENTO DO SOLO DESTINADO A ACTIVIDADES EMPRESARIAIS
  Fecha de lectura:
  Directores:

  Patricia Valcárcel Fernández

 • Xurxo Anxo Airas Cotovad

  Nome: O DEREITO DE FOLGA: FOLGA ILEGAL E FOLGA ABUSIVA.
  Fecha de lectura:
  Directores:

  Jaime Cabeza Pereiro

 • José Manuel Pacho Blanco

  Nome: Lenguas e Constitución. O artigo 3 da Constitución española.
  Fecha de lectura:
  Directores:

  Pilar Allegue Aguete

 • Germán María Serrano Espinosa

  Nome: O NOVO PROCESO DE CONFLICTO COLECTIVO
  Fecha de lectura:
  Directores:

  Jaime Cabeza Pereiro

Descrición

O programa de doutoramento en Ordenación Jurídica do Mercado proposto constitue a única opción para que no ámbito do Sistema Universitario de Galicia un alumno poida realizar a súa tese de doutoramento nun Programa de Doctorado xurídico con mención á Excelencia polo que resulta un
elemento relevante que evidencia a calidade do que ata agora se fixo e pode resultar interesante para atraer alumnos do noso contorno nacional e internacional (especialmente do Norte de Portugal e de Iberoamérica). Además, a participación dos grupos que auspician o programa en redes temáticas europeas, permite ser optimista na incorporación de alumnos centroeuropeos. Ao non impartirse un Programa de doutoramento equivalente no Sistema Universitario de Galicia, a oferta deste Programa colmará a demanda potencial sobre este tipo de estudos que la realidade demuestra existe na sociedade.

Año de comienzo impartición: 2013
Fecha publicación en el DOG:
Fecha publicación en el BOE:
Plazas de nuevo ingreso: 20

 • Obligacións e contratos
 • Sociedades mercantís
 • Dereito da Competencia e da propiedade industrial
 • Protección dos consumidores e usuarios
 • Procesos de integración económica e constitucional
 • Intervención Administrativa na Economía
 • Libre circulación e mercado
 • Libre circulación e políticas sociais
 • Aspectos financeiros e tributarios da ordenación xurídica do mercado no ámbito interno e internacional
 • O Dereito Penal do século XXI: novas orientacións dogmáticas e da política criminal na responsabilidade de persoas xurícias e físicas

El Sistema de Garantía de Calidad de Doctorado de la Universidad de Vigo tiene un carácter institucional.

Está dirigido y coordinado a través de la Escuela Internacional de Doctorado.

La información general sobre la gestión de la calidad en los doctorados (documentación del sistema de garantía de calidad, política y objetivos de calidad, programas de calidad, Comisión de Calidad de la Eido) está disponible en este enlace.