Programa de Doutoramento en Química Teórica e Modelización Computacional/Theoretical Chemistry and Computacional Modelling

Área de conocimiento

Área de Ciencias

Centro al que se adscribe

Facultade de Química

Coordinación del título

Marcos Mandado Alonso

Centro ao que se adscribe

Escuela Internacional de Doctorado

Campus

Vigo

Código RUCT

  • Raúl Manuel Alvarado de la Torre

   Nome: Estudo comparativo teórico-computacional dos contaminantes orgánicos persistentes 2,3,7,8-tetracloro dibenzo-p-dioxina (TCDD) y 2,3,7,8-tetracloro dibenzo furano (TCDF): Adsorción, detección y permeabilidade
   Fecha de lectura:
   Directores:

   Marcos Mandado Alonso, Nicolás Ramos Berdullas

  • Sara Gil Guerrero

   Nome: Estudo teórico-computacional do transporte electrónico en sistemas con base de carbono
   Fecha de lectura:
   Tese con mención internacional
   Directores:

   Marcos Mandado Alonso, María de los Ángeles Peña Gallego

  • Ángel Vidal Vidal

   Nome: Emprego da química supramolecular para a captura e detección selectiva de contaminantes ambientais
   Fecha de lectura:
   Directores:

   Carlos Silva López, Olalla Nieto Faza

  • Marta Castiñeira Reis

   Nome: Deseño computacional en catálise
   Fecha de lectura:
   Tese con mención internacional
   Directores:

   Carlos Silva López, Olalla Nieto Faza

  • Ana Cristina da Silveira de Moura

   Nome: Fenómenos de Superficie Asociados a Nanocatalizadores de Metais de Transición: Un Estudo Computacional
   Fecha de lectura:
   Directores:

   Marcos Mandado Alonso, María Natália Dias Soeiro Cordeiro

  Descrición

  O doutoramento está orientado á realización de traballos de investigación no campo da modelización molecular e a química cuántica. Estes traballos poden ser tanto de aplicación directa da modelización ao estudo de problemas de interese químico (química orgánica, inorgánica e química física) como ao desenvolvemento de metodoloxías, modelos e software específico. O programa de doutoramento dispón de Mención cara á Excelencia (MEE2011-0153) e posúe un forte carácter interuniversitario (13 universidades diferentes). A admisión no programa de doctorado realízase, habitualmente, tras cursar o Master Europeo en Química Teórica e Modelización Computacional aínda que tamén é accesible despois de cursar un máster oficial de carácter científico. A formación pode completarse a través de complementos de formación dispoñibles a través do máster mencionado anteriormente ou propios do programa de doutoramento. Durante a realización do traballo de doutoramento incentivarase que os alumnos adquiran unha formación adecuada en sistemas operativos e linguaxes de programación, ademais de mellorar o seu dominio do Inglés ou outros idiomas europeos. A duración será variable; procurarase que a lectura sexa compatible co Doutoramento Europeo.

  Año de comienzo impartición: 2013
  Fecha publicación en el DOG:
  Fecha publicación en el BOE:
  Plazas de nuevo ingreso: 5

  • Estrutura molecular e reactividade química
  • Desenvolvemento de métodos de simulación en química
  • Estados excitados e fotoquímica
  • Química organometálica computacional
  • Bioquímica computacional
  • Procesos inducidos por láseres
  • Sólidos e superficies
  • Estudo de novos materiais

  Fundamentos matemáticos da mecánica cuántica

  Métodos de química teórica I

  Métodos de química teórica II

  El Sistema de Garantía de Calidad de Doctorado de la Universidad de Vigo tiene un carácter institucional.

  Está dirigido y coordinado a través de la Escuela Internacional de Doctorado.

  La información general sobre la gestión de la calidad en los doctorados (documentación del sistema de garantía de calidad, política y objetivos de calidad, programas de calidad, Comisión de Calidad de la Eido) está disponible en este enlace.