Programa de Doutoramento en Sistemas de Software Intelixentes e Adaptables

Área de conocimiento

Área de Enxeñaría e Arquitectura

Centro al que se adscribe

Escola Superior de Enxeñaría Informática

Coordinación del título

Juan Carlos González Moreno

Centro ao que se adscribe

Escuela Internacional de Doctorado

Campus

Ourense

Código RUCT

  • María Novo Lourés

   Nome: Preprocesamento intelixente para a mellora na precisión do filtrado de Spam
   Fecha de lectura:
   Directores:

   José Ramón Méndez Reboredo, David Alfonso Ruano Ordás

  • Carlos Manuel de Oliveira Alves

   Nome: Modelo Interactivo de Visualización Multi-nivel para os Sistemas de Soporte de Toma de Decisións
   Fecha de lectura:
   Directores:

   Manuel Pérez Cota, Miguel Ramón González Castro

  • Orlando García Feal

   Nome: Desenvolvemento e optimización do modelo hidráulico Iber+: Aplicación a eventos de risco
   Fecha de lectura:
   Directores:

   Arno Formella , José Manuel Domínguez Alonso

  • Edgar Figueiras Gómez

   Nome: Algoritmos e ferramentas para representar e observar simulacións de experimentos de física cuántica computacional.
   Fecha de lectura:
   Directores:

   David Nicholas Olivieri Cecchi, Ángel Paredes Galán

  • Osvaldo Graña Castro

   Nome: Deseño e desenvolvemento de workflows software para a análise de datos procedentes de secuenciación masiva
   Fecha de lectura:
   Directores:

   Daniel González Peña, Alfonso Valencia Herrera

  • Víctor Mondelo Visuña

   Nome: SISTEMA DE APOIO AO DIAGNÓSTICO DE ELECTROCARDIOGRAMAS
   Fecha de lectura:
   Directores:

   Xosé Antón Vila Sobrino, Arturo José Méndez Penín, María José Lado Touriño

  • María Beatriz Villamarín Bello

   Nome: Vixilancia global da infección nosocomial mediante sistemas de información intelixentes
   Fecha de lectura:
   Directores:

   Daniel González Peña, María Sande Meijide

  • Noé Vázquez González

   Nome: Deseño e integración de pipelines automatizados que den resposta a preguntas biolóxicas complexas relacionadas con secuencias de nucleótidos ou aminoácidos
   Fecha de lectura:
   Directores:

   Jorge Manuel de Sousa Basto Vieira, Miguel Reboiro Jato

  • Aitor Blanco Míguez

   Nome: Novo marco computacional para a caracterización de probióticos de nova xeración dirixidos a trastornos intestinais autoinmunes e inflamatorios
   Fecha de lectura:
   Directores:

   Borja Sanchez García, Analia María García Lourenco

  • Martín Pérez Pérez

   Nome: Desenvolvemento de ferramentas intelixentes para Vistas Especializadas e Integradas
   de bibliografia Clínica
   Fecha de lectura:
   Directores:

   Martin Krallinger -, Analia María García Lourenco

  • Gael Pérez Rodríguez

   Nome: Simulación in silico de fenómenos celulares de interese biotecnolóxico e biomédico
   Fecha de lectura:
   Directores:

   Nuno Azevedo Filipe, Analia María García Lourenco

  • Pedro Cuesta Morales

   Nome: Aplicación da variabilidade da frecuencia cardíaca ao estudo das emocións
   Fecha de lectura:
   Directores:

   María José Lado Touriño, Xosé Antón Vila Sobrino

  • Sérgio Manuel de Carvalho Gonçalves

   Nome: Avaliación como momento de aprendizaxe- Análise de comportamentos nun entorno de e-Learning
   Fecha de lectura:
   Directores:

   Florentino Fernández Riverola, Paulo Jorge Freitas de Oliveira Novais, Davide Rua Carneiro

  Descrición

  Nos últimos anos, as solucións que proporcionan os chamados Sistemas Software Intelixente e a súa Adaptabilidade adquirían cada vez máis importancia nas solucións ofrecidas aos problemas reais da nova sociedade da información.
  Os grupos de investigación que dan soporte o Programa de Doutoramento SSIA traballan activamente, entre outras, nos seguintes liñas de investigación e transferencia: recuperación/extracción automática de información, procesamento de linguaxe natural, adquisición/representación automática de coñecemento, desenvolvemento de modelos intelixentes e a súa aplicación á resolución de problemas do mundo real, aplicacións web e desenvolvemento de sistemas que traballan con bases de datos documentais, detección de parámetros ambientais, visión artificial, axentes intelixentes, mellora e adaptación de algoritmos e estruturas de datos para resolver problemas do
  mundo real, procesamento de sinais biomédicos, novas propostas para E-learning.

  Año de comienzo impartición: 2013
  Fecha publicación en el DOG:
  Fecha publicación en el BOE:
  Plazas de nuevo ingreso: 8

  • Text Mining
  • Data Bases
  • Bioinformatics
  • Evolutionary computing
  • Human Computer Interfaces
  • Object Oriented Technologies
  • Software Re-Engineering
  • Consulting and Audit of Computer Security
  • e-Learning
  • Computer Vision
  • Applied Informatics
  • Knowledge adquisition and representation
  • Rough Sets
  • Serious Games y Smart 3D
  • Agent and Multiagent Sytems
  • Natural Language Processing
  • Design and Testing of Scientific equipment
  • Internet of Things
  • Information Integration
  • Case-based reasoning systems
  • Expresive and Realistic Visualization
  • Information Retrieval
  • Analisys of Electrocardiograms
  • Detection of Actions in Video
  • Wireless Indoor Localization
  • Injury Detection Techniques in Medical Images
  • Anti-SPAM Filtering
  • Continuous Learning
  • Classifier Ensembles and Hybrid Al Models
  • Planning of Cloud-based Information Systems and Business Intelligence
  • System Integration and Debugging of Corporate Information
  • Opinion Mining
  • Data Mining
  • Computer Graphics and Multimedia
  • Augmented and Virtual Reality

  El Sistema de Garantía de Calidad de Doctorado de la Universidad de Vigo tiene un carácter institucional.

  Está dirigido y coordinado a través de la Escuela Internacional de Doctorado.

  La información general sobre la gestión de la calidad en los doctorados (documentación del sistema de garantía de calidad, política y objetivos de calidad, programas de calidad, Comisión de Calidad de la Eido) está disponible en este enlace.