Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos

Características

Campus: Vigo
Tipo: Grado
Créditos ECTS totales: 240
Modalidad: Presencial
Plazas: 72
Número de cursos: 4
Código:
V08G211V01

Coordinación del título

María Belén Fernández Docampo