Grao en Turismo

Características

Campus: Ourense
Tipo: Grao
Créditos ECTS totales: 240
Modalidad: Presencial
Plazas: 45
Número de cursos: 4
Código:
O04G240V01

Área de coñecemento

Área de Ciencias Sociais e Xurídicas

Coordinación del título

María Montserrat Cruz González

  Descrición

  Este grao forma profesionais en materia turística que son quen de contemplar as necesidades da xestión empresarial e o uso turístico dos recursos naturais e culturais, cun coñecemento global de todas as áreas relacionadas co turismo (mercadotecnia, xestión empresarial, planificación estratéxica, idiomas, xestión de aloxamentos e restauración, economía ambiental, comercio internacional, xeografía, socioloxía …), coa capacidade de liderar novos proxectos e adaptarse a unha contorna en rápida evolución.

  - Organizacións do sector turístico
  - Dirección corporativa e institucional de empresas do sector
  - Intermediarios turísticos
  - Dirección de axencias de viaxes
  - Dirección de entidades públicas ou privadas, nacionais ou internacionais relacionadas có ámbito turístico

  -Abordar aspectos esenciais para o desenvolvemento das vantaxes competitivas con relación a produtos e destinos.
  -Xerar perfís de especialización específicos que contemplen tanto as necesidades de xestión empresarial como a xestión de aspectos colectivos e, en particular, o aproveitamento turístico dos recursos naturais e culturais.
  -Crear as condicións para o desenvolvemento de liñas de investigación de carácter transdisciplinario, multidisciplinario e interdisciplinario.
  -Responder ás necesidades de formación existentes facilitando o coñecemento de instrumentos útiles para a toma de decisións no contexto actual do turismo.

  O Grao en Turismo está enfocado a persoas que senten interese por diferentes culturas, que teñen habilidades comunicativas e facilidade para aprender novos idiomas; son quen de traballar en equipo en campos multiculturais, teñen iniciativa, son creativas e teñen disposición para servir.