Adolfo Fernández Fernández

Investigador/a Ramón y Cajal

Docencia

2019/2020

Análise de queixas, suxestións e parabéns recibidos na Biblioteca Universitaria de Vigo dende a implantación da ISO 9001 para a xestión dos seus procesos - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

2018/2019

Estudo do material vítreo da Cibdá de Armea. Campañas antigas e recentes - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Proxecto educativo "Os nenos coñecen a Catedral de Tui" - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

2017/2018

Deseño dun produto de promoción turística baseado no aproveitamento do patrimonio prerrománico dos vales Limia e Arnoia da provincia de Ourense - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Prontuario razoado de museografía e técnicas expositivas contemporáneas - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Os lavadoiros da Guarda: Catalogación e proposta de posta en valor. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Proxecto para un novo modo de xestión do conxunto histórico artístico do castro de Armea, o Forno da Santa e a Igrexa de Santa Mariña de Augas Santas - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
A domus galaico-romana da cibdá de Armea (Allariz) - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2016/2017

O vidro na antiguidade: o caso particular do Noroeste Peninsular e o caso práctico da Cibdá de Armea - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Estudio tipoloóxico das fíbulas no tramo medio do río Miño - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Investigacion e catalogación do patrimonio inmoble da época medieval dos concellos da marxe norte da Ria de Arousa( Rianxo, Boiro, A Pobra do Caramiñal e Ribeira) - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007