Ana Belén Barragáns Martínez

Adscrito

Docencia

2020/2021
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
P52G381V01 G381107 Informática: Informática para a enxeñaría FB 116
2019/2020
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
P52G381V01 G381107 Informática: Informática para a enxeñaría FB 90
2018/2019
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
P52G381V01 G381107 Informática: Informática para a enxeñaría FB 84.00
2017/2018
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
P52G380V01 G380203 Informática: Informática para a enxeñaría FB 90.00
2016/2017
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
P52G380V01 G380991 Traballo de Fin de Grao OB 0.00
P52G380V01 G380203 Informática: Informática para a enxeñaría FB 96.00
2015/2016
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
P52G380V01 G380203 Informática: Informática para a enxeñaría FB 76.00
2014/2015
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
P52G380V01 G380991 Traballo de Fin de Grao OB 0.00
P52G380V01 G380203 Informática: Informática para a enxeñaría FB 73.00
2013/2014
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
P52G380V01 G380203 Informática: Informática para a enxeñaría FB 0.00
2012/2013
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
P52G380V01 G380203 Informática: Informática para a enxeñaría FB 0.00
2011/2012
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
P52G380V01 G380203 Informática: Informática para a enxeñaría FB 0.00
2010/2011
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
P52G380V01 G380203 Informática: Informática para a enxeñaría FB 0.00

2019/2020

Selección e implantación dunha ferramenta para o deseño de dashboards de aplicación ao COVAM - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Deseño e desenvolvemento dunha aplicación Android para xeolocalización e comunicacións nos despregues de Infantería de Mariña empregando unha rede local - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Deseño e desenvolvemento dunha aplicación Android para a xestión de amarres en portos deportivos - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Análise de vulnerabilidades dunha rede corporativa mediante Shodan e OpenVAS - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2018/2019

Análise do modelo de seguridade e proposta de configuración segura para dispositivos Android - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Implantación de sistemas de posicionamento en interiores baseados en tecnoloxías Bluetooth e/ou Wi-Fi en buques da Armada - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2017/2018

Deseño e implementación dun ciberexercicio de ataque sobre unha maqueta de máquinas virtuais en rede - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Sistema de localización de persoal a bordo baseado en técnicas de aprendizaxe automática e Bluetooth Low Energy - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Aplicación das políticas de seguridade do ENS en redes sen fíos WiFi - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2015/2016

Analise da rede Wi-Fi dos cuarteis de alumnos da Escola Naval Militar - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Deseño e implementación dunha maqueta de máquinas virtuais en rede para simulación de exercicios de ciberdefensa - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Despregamento do xestor de contidos WISE e análise de vulnerabilidades - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Sistema de video-vixilancia basado en Raspberry Pi e Pi Camera - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2014/2015

Sistema automático de xeolocalización baseado nos astros: Módulo de adquisición de datos - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Sistema automático de xeolocalización baseado nos astros: Módulo de procesamento e presentación de datos - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Sistema de control de persoal a bordo: Implementación dun sistema iBeacon-BLE baseado en Raspberry Pi - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Configuración segura dunha contorna Windows. Elaboración dun documento de boas prácticas de seguridade en contornas Windows - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Análise de vulnerabilidades de seguridade na rede do CUD - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007