Ana Gago Martínez

Profesor/a titular de universidade

Docencia

2021/2022
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
V02G030V01 G030901 Análise e diagnóstico agroalimentario OP 22
V02M074V01 M074205 Análise de Alimentos, Seguridade Alimentaria e Trazabilidade OP 7
V02M074V01 M074107 Técnicas de Aplicación en Biotecnoloxía OB 8
V11M162V02 M162140 Validación de metodoloxías analíticas OB 14
V11G201V01 G201306 Química analítica IV: Métodos cromatográficos e afins OB 26
V02M102V03 M102221 Toxicoloxía e mareas tóxicas OP 11
2020/2021
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
V02G030V01 G030901 Análise e diagnóstico agroalimentario OP 26
V02M102V03 M102221 Toxicoloxía e mareas tóxicas OP 11
V02M074V01 M074107 Técnicas de Aplicación en Biotecnoloxía OB 8
V02M074V01 M074205 Análise de Alimentos, Seguridade Alimentaria e Trazabilidade OP 7
V11M085V02 M085106 Análise química de productos da pesca. Contaminantes bióticos e abióticos. Control de calidade no laboratorio. OB 4
V11M162V02 M162140 Validación de metodoloxías analíticas OB 14
2019/2020
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
V02M102V03 M102221 Toxicoloxía e mareas tóxicas OP 11
V02M074V01 M074205 Análise de Alimentos, Seguridade Alimentaria e Trazabilidade OP 7
V02M074V01 M074107 Técnicas de Aplicación en Biotecnoloxía OB 8
V02G030V01 G030901 Análise e diagnóstico agroalimentario OP 52
V11G200V01 G200904 Química industrial OP 9
V11M162V01 M162101 Selección e Validación de Metodoloxías Analíticas OB 14
2018/2019
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
V11M085V02 M085106 Análise química de productos da pesca. Contaminantes bióticos e abióticos. Control de calidade no laboratorio. OB 5
V11G200V01 G200904 Química industrial OP 9
V11M162V01 M162101 Selección e Validación de Metodoloxías Analíticas OB 14
V02M102V03 M102221 Toxicoloxía e mareas tóxicas OP 10
V02G030V01 G030901 Análise e diagnóstico agroalimentario OP 64
V02M074V01 M074205 Análise de Alimentos, Seguridade Alimentaria e Trazabilidade OP 7
V02M074V01 M074107 Técnicas de Aplicación en Biotecnoloxía OB 8
2017/2018
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
V02G030V01 G030901 Análise e diagnóstico agroalimentario OP 41
V02M074V01 M074107 Técnicas de Aplicación en Biotecnoloxía OB 8
V11M085V01 M085103 Análise Química de Produtos da Pesca. Contaminantes Bióticos e Abióticos. Control de Calidade no Laboratorio OB 0.0
V11M162V01 M162101 Selección e Validación de Metodoloxías Analíticas OB 14
V11M147V01 M147124 Cromatografía e Técnicas Analíticas de Separación OP 0.0
V02M074V01 M074205 Análise de Alimentos, Seguridade Alimentaria e Trazabilidade OP 10
V02M102V01 M102206 Mareas Tóxicas OP 13
2016/2017
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
V02G030V01 G030901 Análise e diagnóstico agroalimentario OP 64
V02M074V01 M074107 Técnicas de Aplicación en Biotecnoloxía OB 8
V02M074V01 M074205 Análise de Alimentos, Seguridade Alimentaria e Trazabilidade OP 10
V02M102V01 M102206 Mareas Tóxicas OP 13
V10G060V01 G060604 Química aplicada ao medio mariño II OB 7
V11M147V01 M147124 Cromatografía e Técnicas Analíticas de Separación OP 0.0
V11M085V01 M085103 Análise Química de Produtos da Pesca. Contaminantes Bióticos e Abióticos. Control de Calidade no Laboratorio OB 5
V11G200V01 G200904 Química industrial OP 9
2015/2016
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
V02M102V01 M102206 Mareas Tóxicas OP 13
V02G030V01 G030901 Análise e diagnóstico agroalimentario OP 42
V02M074V01 M074107 Técnicas de Aplicación en Biotecnoloxía OB 8
V02M074V01 M074205 Análise de Alimentos, Seguridade Alimentaria e Trazabilidade OP 10
V11M147V01 M147122 Técnicas de Preparación de Mostra OP 11
V11M147V01 M147123 Espectrometría de Masas Analítica de Compostos Orgánicos OP 9
V11M147V01 M147124 Cromatografía e Técnicas Analíticas de Separación OP 8
V11G200V01 G200904 Química industrial OP 6
311110V01 311110621 Bioanalítica OP 0.0
311110V01 311110631 Análise de contaminantes mediante métodos de separación OP 0.0
2014/2015
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
V02M102V01 M102206 Mareas Tóxicas OP 13
V02M074V01 M074107 Técnicas de Aplicación en Biotecnoloxía OB 9
V02M074V01 M074205 Análise de Alimentos, Seguridade Alimentaria e Trazabilidade OP 8
V02M074V01 M074103 Xenómica e Proteómica OB 5
V02G030V01 G030901 Análise e diagnóstico agroalimentario OP 64
311110V01 311110621 Bioanalítica OP 0.0
311110V01 311110631 Análise de contaminantes mediante métodos de separación OP 0.0
V10G060V01 G060604 Química aplicada ao medio mariño II OB 19
V11M085V01 M085103 Análise Química de Produtos da Pesca. Contaminantes Bióticos e Abióticos. Control de Calidade no Laboratorio OB 5
V11G200V01 G200904 Química industrial OP 9

  Tutorías presenciales horario fijo

  El docente tiene una oferta de tutorías presenciales en horario fijo con la siguiente programación:

  Día de la semana
  Martes
  Rango de horas
  15:30 - 17:00
  Lugar
  Bloque E, Planta 2, Despacho 17, Facultade de Química
  Cuatrimestre
  Anual (2021/2022)

  2019/2020

  Optimización de estratexias analíticas para o illamiento de toxinas de Ciguatera con fins de preparación de materiais de referencia - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

  2018/2019

  Avaliación de eficacia das etapas de preparación de mostra para o análise de contaminantes orgánicos de alimentos de orixe mariño - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Optimización de etapas de tratamiento de mostra para o análise de tetrodotoxina mediante ensaio celular - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Desenvolvemento e optimización de procesos de illamento e purificación de ciguatoxinas para obter un material de referencia por cromatografía de xel de permeación. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2017/2018

  Estratexias de pretratamento de mostra para a análise de biotoxinas mariñas lipofílicas en matrices procesadas - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

  2016/2017

  Procedemento de extracción e purificación para a determinación de biotoxinas mariñas lipofílicas mediante CL-MS / MS en mostras de mexilón procesados - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Desenvolvemento dun método in vitro para estudar a bioaccesibilidade e a biodispoñibilidade dos contaminantes presentes en alimentos. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Desenrrolo e optimización de procedementos de preparación de mostra para a análise de ciguatoxinas. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

  2015/2016

  Deseño e desenvolvemento dunha proba de aptitude para o análise de biotoxinas mariñas lipofílicas. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Evaluación dunha metodoloxía analítica aplicada o estudo de contaminantes ambientais de origen natural antropogénico mediante aplicación de técnicas de separación - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2014/2015

  Aplicación de Técnicas de Separación acopladas a distintos modos de detección para a análise de contaminantes orgánicos en alimentos. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Desenvolvemento de Métodos Analíticos para a Determinación de Toxinas Acuáticas de Orixe Natural - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007