Ana María Iglesias Álvarez

Profesor/a contratado/a doutor/a

Docencia

2019/2020
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
V01M126V01 M126201 Conciencia Lingüística (Language Awareness) e Adquisición de Segundas Linguas en Contextos Multilingües OP 15
O05G120V01 G120404 Lingua galega OB 98
O05G110V01 G110981 Prácticas externas: Practicum OB 10

Día de la semana
Martes
Fecha de inicio
2019-09-09
Fecha de fin
2019-12-19
Rango de horas
10:30 - 14:30
Lugar
Pavilln2-andar baixo-porta 12., Facultade de Ciencias da Educación
Cuatrimestre
1º Cuatrimestre (2019/2020)
Día de la semana
Martes
Fecha de inicio
2019-09-09
Fecha de fin
2019-12-19
Rango de horas
16:00 - 18:00
Lugar
Pavilln 2 - andar baixo - porta 12 (2B12), Facultade de Ciencias da Educación
Cuatrimestre
1º Cuatrimestre (2019/2020)
Día de la semana
Mércores
Fecha de inicio
2020-01-27
Fecha de fin
2020-05-15
Rango de horas
16:00 - 21:00
Lugar
2-B-12, Facultade de Ciencias da Educación
Cuatrimestre
2º Cuatrimestre (2019/2020)
Día de la semana
Xoves
Fecha de inicio
2020-01-27
Fecha de fin
2020-05-15
Rango de horas
09:00 - 10:00
Lugar
2-B-12, Facultade de Ciencias da Educación
Cuatrimestre
2º Cuatrimestre (2019/2020)

2019/2020

O Uso do galego nas aulas de Educación Infantil - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Influencia dos axentes de transmisión lingüística - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
A influencia da escola e os materiais didácticos no uso das linguas. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
A influencia de distintos factores na lingua dos nenos/as de Ourense. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
O contacto de linguas en Educación Infantil no CEIP Plurilingüe Ribadavia. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2018/2019

Analise do grao da competencia oral e escrita en galego e castelán en 2º de Primaria. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Álbum ilustrado como camiño á intelixencia emocional - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Análise da competencia oral e escrita en galego e castelán do alumnado de 5º curso de E.P. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
A perda do galego nas zonas rurais. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Mantemento ou substitución do galego na idade infantil en concellos semiurbanos - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Mellora da competencia e aprendizaxe da lingua galega nunha aula de infantil de cidade. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2017/2018

Érase unha escola... sen rosas caramelo - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Nivel de comprensión da lingua galega nos nenos e nenas dos diferentes ámbitos - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Os idiomas nas aulas de Educación Infantil - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Ruptura xeracional do galego no seo de familias galegofalantes - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
A oralidade a través do TIL - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
O tratamento das linguas na Educación Primaria dunha comunidade bilingüe. O caso galego - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Técnica Matched-guise e o seu uso en primaria para detectar actitudes lingüísticas - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Influencia dos axentes de transmisión lingüística. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2016/2017

Actitudes cara ao galego entre os estudantes da Universidade de Vigo - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
O traballo por proxectos: A visión da realidade das refuxiadas e os refuxiados - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
O Tratamento Integrado de Linguas a través da robótica educativa - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
A influencia do ensino na lingua materna do alumnado - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Os valores no Álbum ilustrado. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
O álbum ilustrado como ferramenta indispensable na educación infantil - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
O bilingüismo - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
O bilingüismo na ensinanza da comunidade galega (6-7 anos) - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
O contacto entre as linguas galega e castelá no sistema educativo. Unha investigación en educación infantil en dous centros do rural Ourensán - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2015/2016

A influencia do ensino no proceso de adquisición lingüística - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
O contacto de linguas galego-castelán no proceso de ensino aprendizaxe - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
O contacto de linguas galego-castelán no proceso de ensino-aprendizaxe - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Diferencias metodolóxicas no ensino de segundas linguas - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2014/2015

Diferencias metodolóxicas no ensino de segundas linguas - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007