Ana María Tobio Rivas

Catedrático/a de universidade

Departamento

Docencia

2020/2021
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
O03M110V01 M110104 Práctica Mercantil OB 4
O03G081V01 G081702 Dereito mercantil II OB 33
O03G081V01 G081911 Dereito mercantil europeo OP 53
2019/2020
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
O03M110V01 M110104 Práctica Mercantil OB 4
O03G081V01 G081702 Dereito mercantil II OB 39
O03G081V01 G081911 Dereito mercantil europeo OP 53
2018/2019
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
O03G080V01 G080902 Dereito de defensa da competencia OP 0.0
O03G080V01 G080903 Dereito mercantil europeo OP 0.0
O03M110V01 M110104 Práctica Mercantil OB 4
O03G081V01 G081702 Dereito mercantil II OB 62
O03G081V01 G081911 Dereito mercantil europeo OP 53
V08M129V01 M129102 Contratación Mercantil OB 10
2017/2018
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
O03G080V01 G080503 Dereito mercantil II OB 0.0
O03G080V01 G080902 Dereito de defensa da competencia OP 0.0
O03G081V01 G081923 Dereito de defensa da competencia OP 26
O03G081V01 G081911 Dereito mercantil europeo OP 53
O03G081V01 G081702 Dereito mercantil II OB 57
O03M110V01 M110104 Práctica Mercantil OB 4
2016/2017
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
O04M157V01 M157208 Dirección Estratéxica da Innovación e a Tecnoloxía: Ferramentas para a súa Xestión OB 3
O03M110V01 M110104 Práctica Mercantil OB 4
O03G081V01 G081702 Dereito mercantil II OB 51
O03G081V01 G081923 Dereito de defensa da competencia OP 36
O03G080V01 G080503 Dereito mercantil II OB 0.0
2015/2016
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
O03G080V01 G080503 Dereito mercantil II OB 48
O03G080V01 G080902 Dereito de defensa da competencia OP 26
V04M046V01 M046107 Incidencia doutras Normas Xurídicas sobre a Contaminación OB 4
O03M110V01 M110104 Práctica Mercantil OB 4
103010V01 103010508 Practicum II TR 0.0
103010V01 103010504 Dereito mercantil II TR 0.0
V08M129V01 M129102 Contratación Mercantil OB 10
2014/2015
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
O03M110V01 M110104 Práctica Mercantil OB 4
O03M063V01 M063109 Dereito Mercantil Aplicado á Visita Médica OB 13
O03G080V01 G080902 Dereito de defensa da competencia OP 26
O03G080V01 G080503 Dereito mercantil II OB 7
V08M129V01 M129102 Contratación Mercantil OB 10
103010V01 103010504 Dereito mercantil II TR 0.0
103010V01 103010508 Practicum II TR 0.0
V04M046V01 M046107 Incidencia doutras Normas Xurídicas sobre a Contaminación OB 4
O04M006V01 M006201 Cadro Lexislativo e Fiscal para a Constitución, o Crecemento e a Innovación OB 3
2013/2014
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
V08M129V01 M129102 Contratación Mercantil OB 10
O03G080V01 G080902 Dereito de defensa da competencia OP 16
O03G080V01 G080503 Dereito mercantil II OB 83
O03G080V01 G080403 Dereito mercantil I OB 0.0
O03M110V01 M110104 Práctica Mercantil OB 4
O03M063V01 M063109 Dereito Mercantil Aplicado á Visita Médica OB 13
O04M006V01 M006201 Cadro Lexislativo e Fiscal para a Constitución, o Crecemento e a Innovación OB 3
O04G240V01 G240201 Dereito: Lexislación turística FB 0.0
O04G020V01 G020205 Dereito mercantil OB 31
O04G390V01 G390403 Aspectos legais de TICs OB 23
V04M046V01 M046107 Incidencia doutras Normas Xurídicas sobre a Contaminación OB 4
103010V01 103010504 Dereito mercantil II TR 0.0
103010V01 103010508 Practicum II TR 0.0
2012/2013
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
O04M006V01 M006201 Cadro Lexislativo e Fiscal para a Constitución, o Crecemento e a Innovación OB 0.0
O03M004V01 M004203 Traballos e Prácticas Titorizados en Empresas OB 25
O03M063V01 M063109 Dereito Mercantil Aplicado á Visita Médica OB 13
103010V01 103010504 Dereito mercantil II TR 80
103010V01 103010403 Dereito mercantil I TR 0.0
O03G080V01 G080503 Dereito mercantil II OB 70
O03M004V01 M004201 Técnicas de Intervención no Dereito Ambiental OB 4
103010V01 103010508 Practicum II TR 44
V04M046V01 M046107 Incidencia doutras Normas Xurídicas sobre a Contaminación OB 4
V08M049V01 M049104 Dereito da Competencia e da Propiedade Industrial OB 11
2011/2012
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
V08M049V01 M049104 Dereito da Competencia e da Propiedade Industrial OB 10
O04M006V01 M006201 Cadro Lexislativo e Fiscal para a Constitución, o Crecemento e a Innovación OB 3
O03M063V01 M063109 Dereito Mercantil Aplicado á Visita Médica OB 13
O03M004V01 M004201 Técnicas de Intervención no Dereito Ambiental OB 4
O03M004V01 M004203 Traballos e Prácticas Titorizados en Empresas OB 25
V04M046V01 M046107 Incidencia doutras Normas Xurídicas sobre a Contaminación OB 4
103010V01 103010403 Dereito mercantil I TR 80
103010V01 103010508 Practicum II TR 44
103010V01 103010504 Dereito mercantil II TR 80
2010/2011
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
103010V01 103010504 Dereito mercantil II TR 90
103010V01 103010508 Practicum II TR 33
103010V01 103010403 Dereito mercantil I TR 60
103010V01 103010408 Teoría mercantil I OB 10
V04M046V01 M046107 Incidencia doutras Normas Xurídicas sobre a Contaminación OB 5
O04M006V01 M006201 Cadro Lexislativo e Fiscal para a Constitución, o Crecemento e a Innovación OB 5
O04M005V01 M005109 Réxime Xurídico das Empresas Turísticas: Lexislación Específica OB 4
O03M004V01 M004204 Traballo de Fin de Máster OB 2
O03M063V01 M063109 Dereito Mercantil Aplicado á Visita Médica OB 13
O03M004V01 M004201 Técnicas de Intervención no Dereito Ambiental OB 4
V08M049V01 M049104 Dereito da Competencia e da Propiedade Industrial OB 4
2009/2010
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
O03M004V01 M004201 Técnicas de Intervención no Dereito Ambiental OB 2
O03M004V01 M004204 Traballo de Fin de Máster OB 8
O04M006V01 M006201 Cadro Lexislativo e Fiscal para a Constitución, o Crecemento e a Innovación OB 5
O04M005V01 M005109 Réxime Xurídico das Empresas Turísticas: Lexislación Específica OB 4
103010V01 103010504 Dereito mercantil II TR 0.0
103010V01 103010403 Dereito mercantil I TR 0.0
V08M049V01 M049104 Dereito da Competencia e da Propiedade Industrial OB 4
V04M046V01 M046107 Incidencia doutras Normas Xurídicas sobre a Contaminación OB 5

2019/2020

Os limites do Dereito de Patentes - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Os prezos reducidos ante o dereito da competencia e a normativa de ordenación do comercio. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
A publicidade comercial e Internet. Especial referencia á publicidade en redes sociais a través de influencers - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
A protección xurídica das innovacións biotecnolóxicas a través do Dereito de patentes - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
A economía colaborativa no sector do transporte terrestre de persoas en relación coa normativa de transporte e o Dereito da Competencia - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2018/2019

A protección xurídica das innovacións biotecnolóxicas a través do Dereito de patentes - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

2017/2018

As novas plataformas dixitáis e o Dereito Antitrust - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Responsabilidade dos grupos de sociedades á luz do dereito de libre competencia - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
As cláusulas chan e a protección do cliente bancario nos préstamos hipotecarios - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Análise do control de cláusulas abusivas nos contratos de préstamo multidivisa - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2016/2017

As licenzas obrigatorias de patentes na nova Lei española 24/2015 de patentes - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
A protección xurídica da marca notoria e renombrada - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
A Propiedade Intelectual no Ámbito da Educación. Especial Referencia ao Ensino Universitario. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Dereitos de propiedade intelectual: conflictos recentes relativos á copia privada - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
A exclusión do socio administrador de feito que infrinxe a prohibición de competencia - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
O abuso de posición de dominio no Dereito español e da Unión Europea - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2015/2016

A propiedade industrial e a innovación tecnolóxica - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2013/2014

A protección do consumidor nos contratos celebrados a distancia e fora do establecemento mercantil. Exame especial da reforma introducida pola Ley 3/2014 - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
A responsabilidade do carrexador por perdas, avarías e atraso na regulación nacional do transporte terrestre de mercadorías (réxime xurídico previsto na Lei 15/2009) - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007