Andrés Elías Feijóo Lorenzo

Catedrático/a de universidade

Departamento

Docencia

2022/2023
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
V04M141V01 M141215 Instalacións e Innovación Industrial OB 6
V09G290V01 G290301 Electrotecnia OB 0.0
V09G291V01 G291201 Circuitos e máquinas eléctricas OB 114
V09G291V01 G291306 Sistemas eléctricos de potencia OB 16
2021/2022
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
V09G290V01 G290301 Electrotecnia OB 0.0
V09G291V01 G291201 Circuitos e máquinas eléctricas OB 105
V04M141V01 M141215 Instalacións e Innovación Industrial OB 6
2020/2021
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
V09G290V01 G290301 Electrotecnia OB 111
V04M141V01 M141215 Instalacións e Innovación Industrial OB 6
2019/2020
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
V09G290V01 G290301 Electrotecnia OB 90
V04M141V02 M141337 Instalacións e Innovación Industrial OP 6
2018/2019
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
V09G290V01 G290301 Electrotecnia OB 89
V04M141V02 M141337 Instalacións e Innovación Industrial OP 6
2017/2018
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
V09G290V01 G290301 Electrotecnia OB 85
2016/2017
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
V09G290V01 G290301 Electrotecnia OB 110
V04M115V01 M115101 Enerxía Eólica OB 5

  2022/2023

  Desenvolvemento dunha interface gráfica de apoio á análise e caracterización do recurso eólico de Galicia - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2021/2022

  Estudo da viabilidade e eficiencia ao engadir un sistema de almacenamento por baterías a un parque eólico - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Desenvolvemento dunha ferramenta informática para o modelado de curvas de potencia de xeradores eólicos - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Elaboración dun atlas do recurso undimotriz na costa de Galicia - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Caracterización do réxime de vento de Galicia mediante o desenvolvemento dun programa en pyhton - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2020/2021

  Estudo da viabilidade e eficiencia ao engadir un sistema de almacenamento por baterías a un parque eólico - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2019/2020

  Acondicionamento dunha casona para a seu uso como adega e vivenda moderna - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Avaliación do funcionamento dun sistema de almacenaxe de enerxía por baterías NaS no parque eólico de Coruxeiras - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Desenvolvimento dunha ferramenta de cálculo da curva de potencia en parques eólicos - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Proposta de programación de paradas de mantemento preventivo para o parque eólico La Haute Borne, no noreste de Francia - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Deseño e legalización dunha instalación fotovoltaica de autoconsumo de 100kW con excedentes acollida a compensación nun local industrial. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Deseño e legalización dunha instalación fotovoltaica de autoconsumo de 100kW con excedentes acollida a compensación nun local industrial. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Estudo de repotenciación do parque eólico "A Capelada" - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Estudo de repotenciación do parque eólico do Barbanza I - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2018/2019

  Estudo da viabilidade das instalacións fotovoltaicas conectadas á rede para unha urbanización en Valdeorras - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Estudo de viabilidade dun parque eólico mariño na costa galega - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Estudo de viabilidade empregando Matlab dun parque eólico na provincia de A Coruña (Galicia) - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Dimensionamiento eléctrico dunha planta solar fotovoltaica con conexión á rede de distribución - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Dimensionamiento eléctrico dunha planta solar fotovoltaica con conexión á rede de distribución - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Deseño e cálculo dun sistema de refrixeración, climatización e eléctrico nunha nave de transferencia de peixe. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Análise preditiva en xeradores eólicos mediante o uso de redes neuronais artificiais - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Optimización da carga de baterías en instalacións domésticas, para reducir o custo da enerxía consumida, a partir de datos históricos. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2017/2018

  Estudo de repotenciación do parque eólico de Monte Treito - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Estudo de viabilidade para a implantación de un parque eólico na provincia de A Coruña - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Estudo de viabilidade dun parque eólico no norte da provincia de Pontevedra - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Estudo do impacto do cambio de fuso horario a partir do punto de vista da xeración eólica - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Estratexias de control de xeradores asíncronos dobremente alimentados en parques eólicos. Análise mediante un modelo estacionario - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Deseño da instalación eléctrica, lumínica e de climatización dun quirófano. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Desenvolvemento dunha ferramenta informática para a valoración da influencia do efecto ronsel en deseños de parques eólicos - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Instalación eléctrica nun buque oceanográfico - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Proxecto de instalación eléctrica dun polideportivo, un aparcadoiro anexo e un espazo urbán complementario. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Análise da Potencia eólica xerada e do consumo eléctrico en España no período 2014-2016 para a estimación de situacións futuras. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Análise comparativa de catro modelos de efecto estela en parques eólicos - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Adaptación ao REBT e aforro enerxético da instalación eléctrica do CPI Progreso de Catoira - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2016/2017

  Aplicación de algoritmos de punto interior a parques eólicos con baterías e estimación da capacidade óptima das mesmas. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Análise da influencia do cambio de hora na relación entre demanda de enerxía eléctrica e xeración de enerxía eólica, en España - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Estudo do potencial eólico mariño en Galicia - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Ferramenta de ordenador para calcular as perdas en parques eólicos offshore - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Instalación eléctrica dunha nave industrial de mecanizado de grandes dimensións. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Estudo de viabilidade para a implantación dun parque eólico na provincia de Pontevedra - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2015/2016

  Estudo de viabilidade dun parque eólico na comarca de Viana - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Estudo de viabilidade e dimensionado dunha instalación fotovoltaica de 1,5 kW sobre cuberta en vivenda unifamiliar - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Ferramenta informática para a obtención de curvas de potencia en parques eólicos. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Modulo driver para MOSFETs - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Deseño e cálculo eléctrico dun parque eólico mariño de 25 MW na costa galega de Lugo - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Deseño e implantación dun sistema de xeración integrado nun parque infantil para o autoconsumo nun centro escolar - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Deseño e dimensionado da instalación eléctrica dunha nave adicada á conserva e actividades derivadas - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2014/2015

  Proxecto da instalación eléctrica dun hotel de cincuenta habitacións situado en Vigo - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Estudo de viabilidade dun parque eólico na bisbarra de Sarria - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Instalación eléctrica do complexo deportivo dun equipo de fútbol de Terceira División e as súas categorías inferiores - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2013/2014

  Comparación de modelos estacionarios de xeradores eólicos asíncronos convencionais - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Análise de xeración eléctrica mediante aeroxeradores en potenciais emprazamentos offshore na costa de Galicia - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Proxecto da instalación eléctrica dun policlínico situado en Vigo - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Proxecto da instalación eléctrica nun centro de enseñanza infantil e primaria situado en Vigo - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007