Antonia Blanco Pesqueira

Catedrático/a de escola univer.

Docencia

2020/2021
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
P02M066V06 M066107 A Innovación e a Investigaicón Educativa como Factores para a Mellora e o Asesoramento Escolar OB 10
P02G120V01 G120504 Innovación e investigación didáctica OB 75
P02M066V06 M066103 Deseño Curricular e Organización de Centros Educativos OB 23
P02M178V01 M178105 Metodoloxía de investigación educativa OB 15
P02G110V01 G110102 Educación: Deseño e desenvolvemento do currículo da educación infantil FB 90
2019/2020
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
P02G120V01 G120504 Innovación e investigación didáctica OB 75
P02M066V06 M066103 Deseño Curricular e Organización de Centros Educativos OB 23
P02M066V06 M066107 A Innovación e a Investigaicón Educativa como Factores para a Mellora e o Asesoramento Escolar OB 10
P02M178V01 M178105 Metodoloxía de investigación educativa OB 15
P02G110V01 G110102 Educación: Deseño e desenvolvemento do currículo da educación infantil FB 90
2018/2019
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
P02G110V01 G110102 Educación: Deseño e desenvolvemento do currículo da educación infantil FB 57.00
P02M066V06 M066103 Deseño Curricular e Organización de Centros Educativos OB 23
P02G120V01 G120504 Innovación e investigación didáctica OB 63.00
2017/2018
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
P02G110V01 G110102 Educación: Deseño e desenvolvemento do currículo da educación infantil FB 90.00
P02G110V01 G110302 Educación: Escola inclusiva e atención á diversidade FB 45.00
P02M066V06 M066103 Deseño Curricular e Organización de Centros Educativos OB 23
P02M066V06 M066107 A Innovación e a Investigaicón Educativa como Factores para a Mellora e o Asesoramento Escolar OB 10.00
P02G120V01 G120504 Innovación e investigación didáctica OB 90.00
2016/2017
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
P02G110V01 G110102 Educación: Deseño e desenvolvemento do currículo da educación infantil FB 72
P02G120V01 G120504 Innovación e investigación didáctica OB 105.00
P02M066V06 M066103 Deseño Curricular e Organización de Centros Educativos OB 23
P02M066V06 M066107 A Innovación e a Investigaicón Educativa como Factores para a Mellora e o Asesoramento Escolar OB 20.00
2015/2016
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
P02G110V01 G110102 Educación: Deseño e desenvolvemento do currículo da educación infantil FB 83
P02G120V01 G120504 Innovación e investigación didáctica OB 105.00
P02M066V06 M066103 Deseño Curricular e Organización de Centros Educativos OB 23
P02M066V06 M066107 A Innovación e a Investigaicón Educativa como Factores para a Mellora e o Asesoramento Escolar OB 10.00
2014/2015
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
P02G110V01 G110102 Educación: Deseño e desenvolvemento do currículo da educación infantil FB 90.00
P02G120V01 G120504 Innovación e investigación didáctica OB 105.00
P02M066V06 M066103 Deseño Curricular e Organización de Centros Educativos OB 23
P02M066V06 M066107 A Innovación e a Investigaicón Educativa como Factores para a Mellora e o Asesoramento Escolar OB 15.00
2013/2014
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
P02G120V01 G120201 Educación: Deseño e desenvolvemento do currículo da educación primaria FB 20.00
P02G110V01 G110102 Educación: Deseño e desenvolvemento do currículo da educación infantil FB 0.00
P02M066V06 M066103 Deseño Curricular e Organización de Centros Educativos OB 23
P02M066V06 M066107 A Innovación e a Investigaicón Educativa como Factores para a Mellora e o Asesoramento Escolar OB 8
2012/2013
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
P02G110V01 G110102 Educación: Deseño e desenvolvemento do currículo da educación infantil FB 60.00
P02G110V01 G110203 Educación: Organización do centro escolar FB 20.00
P02M066V12 M066103 Deseño Curricular e Organización de Centros Educativos OB 36.00
P02M066V12 M066301 Prácticas Externas OB 0.00
P02M066V12 M066401 Traballo Fin de Máster OB 0.00
2011/2012
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
V02M066V10 M066103 Deseño Curricular e Organización de Centros Educativos OB 0.00
O02M066V02 M066205 Investigación e Innovación na Educación Secundaria OB 0.00
P02G110V01 G110102 Educación: Deseño e desenvolvemento do currículo da educación infantil FB 60.00
P02M066V03 M066102 Desenvolvemento Psicolóxico da Aprendizaxe no Ensino Secundario OB 0.00
P02M066V03 M066103 Deseño Curricular e Organización de Centros Educativos OB 32.00
P02M066V03 M066104 Sistema Educativo e Educación en Valores OB 0.00
P02M066V03 M066216 Innovación Docente e Iniciación á Investigación Educativa na Educación Física OB 0.00
P02M066V03 M066301 Prácticas Externas OB 0.00
P02M066V03 M066401 Traballo Fin de Máster OB 0.00
2010/2011
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
V02M066V01 M066301 Prácticas Externas OB 0.00
V02M066V02 M066207 Matemáticas para o Profesorado de Educación Secundaria OP 0.00
V02M066V02 M066208 Tecnoloxía e Informática para o Profesorado de Educación Secundaria OP 0.00
V02M066V02 M066209 Didáctica das Matemáticas para o Profesorado de Educación Secundaria OP 0.00
V02M066V02 M066210 Deseño, Planificación e Avaliación de Propostas en Didáctica das Matemáticas OP 0.00
V02M066V02 M066211 Didáctica da Tecnoloxía e Informática na Educación Secundaria OP 0.00
V02M066V02 M066212 Organización da Aula-Obradoiro de Tecnoloxía OP 0.00
V02M066V02 M066401 Traballo Fin de Máster OB 0.00
V02M066V09 M066230 As Linguas Estranxeiras no Contexto Español e Internacional OB 0.00
V02M066V09 M066231 Didáctica da Ensinanza das Linguas Estranxeiras OB 0.00
V02M066V01 M066203 Didáctica das Ciencias Experimentais na Educación Secundaria OB 0.00
V02M066V01 M066204 Elaboración de Unidades Didácticas OB 0.00
V02M066V01 M066205 Investigación e Innovación na Educación Secundaria OB 0.00
V02M066V01 M066206 Deseño de Investigacións e Propostas Innovadoras en Ciencias Experimentais OB 0.00
V02M066V01 M066101 Orientación e Función Titorial OB 0.00
V02M066V01 M066102 Desenvolvemento Psicolóxico da Aprendizaxe no Ensino Secundario OB 0.00
V02M066V01 M066103 Deseño Curricular e Organización de Centros Educativos OB 6.00
V02M066V01 M066104 Sistema Educativo e Educación en Valores OB 0.00
V02M066V01 M066201 A Ciencia e a súa Metodoloxía para Profesorado de Educación Secundaria OB 0.00
V02M066V01 M066202 As Ciencias Experimentais na Educación Secundaria OB 0.00
O02M066V02 M066102 Desenvolvemento Psicolóxico da Aprendizaxe no Ensino Secundario OB 0.00
O02M066V02 M066103 Deseño Curricular e Organización de Centros Educativos OB 0.00
O02M066V02 M066104 Sistema Educativo e Educación en Valores OB 0.00
O02M066V02 M066201 A Ciencia e a súa Metodoloxía para Profesorado de Educación Secundaria OB 0.00
O02M066V02 M066205 Investigación e Innovación na Educación Secundaria OB 0.00
O02M066V02 M066206 Deseño de Investigacións e Propostas Innovadoras en Ciencias Experimentais OB 0.00
O02M066V02 M066207 Matemáticas para o Profesorado de Educación Secundaria OP 0.00
O02M066V02 M066208 Tecnoloxía e Informática para o Profesorado de Educación Secundaria OP 0.00
O02M066V02 M066209 Didáctica das Matemáticas para o Profesorado de Educación Secundaria OP 0.00
O02M066V02 M066210 Deseño, Planificación e Avaliación de Propostas en Didáctica das Matemáticas OP 0.00
O02M066V02 M066211 Didáctica da Tecnoloxía e Informática na Educación Secundaria OP 0.00
O02M066V02 M066212 Organización da Aula-Obradoiro de Tecnoloxía OP 0.00
O02M066V02 M066301 Prácticas Externas OB 0.00
O02M066V02 M066401 Traballo Fin de Máster OB 0.00
O02M066V04 M066217 Ciencias Sociais na Educación Secundaria I OB 0.00
O02M066V04 M066218 Ciencias Sociais na Educación Secundaria II OB 0.00
O02M066V04 M066219 Aprendizaxe e Ensinanza de Historia e Historia da Arte na Educación Secundaria OB 0.00
O02M066V04 M066220 Xeografía na Educación Secundaria OB 0.00
O02M066V04 M066221 Innovación e Investigación nas Ciencias Sociais OB 0.00
O02M066V05 M066222 Metodoloxía e Didáctica da Filosofía I OP 0.00
O02M066V05 M066223 Economía, Administración de Empresas e Comercio na Educación Secundaria OP 0.00
O02M066V05 M066224 Metodoloxía e Didáctica da Filosofía II OP 0.00
P02M066V03 M066101 Orientación e Función Titorial OB 0.00
P02M066V03 M066102 Desenvolvemento Psicolóxico da Aprendizaxe no Ensino Secundario OB 0.00
P02M066V03 M066103 Deseño Curricular e Organización de Centros Educativos OB 0.00
P02M066V03 M066104 Sistema Educativo e Educación en Valores OB 0.00
P02M066V03 M066213 A Educación Física na Educación Secundaria OB 0.00
P02M066V03 M066214 A Didáctica da Educación Física: Deseño e Desenvolvemento do Curriculo OB 0.00
P02M066V03 M066215 A Didáctica da Educación Física: Elementos Curriculares OB 0.00
P02M066V03 M066216 Innovación Docente e Iniciación á Investigación Educativa na Educación Física OB 0.00
P02M066V03 M066301 Prácticas Externas OB 0.00
P02M066V03 M066401 Traballo Fin de Máster OB 0.00
P02M066V12 M066241 Innovación e Investigación na Ensinanza Secundaria: Música e Debuxo OB 0.00
P02M066V12 M066242 Complementos para a Ensinanza do Debuxo OB 0.00
P02M066V12 M066243 Estratexias Didácticas I: O Ensino OB 0.00
P02M066V12 M066244 Estratexias Didácticas II: Autoavaliación, Crítica e Análise OB 0.00
2009/2010
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
P01M058V01 M058201 Fundamentos do Proxecto Didáctico-Pedagóxico OB 50.00
P02G110V01 G110102 Educación: Deseño e desenvolvemento do currículo da educación infantil FB 0.00
202311V01 202311103 Didáctica xeral TR 0.00
202311V01 202311302 Practicum TR 0.00
202411V01 202411101 Didáctica xeral TR 0.00
202411V01 202411304 Practicum TR 0.00

2019/2020

O TFG: Perspectiva docente e discente. Análise semicuantitativo da percepción sobre o Traballo Fin de Grao nunha facultade de educación. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Deseño dun plan de inmersión pre-profesional para o alumnado do Ciclo Medio atención a persoas en situación de dependencia. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

2017/2018

Metodoloxía por recantos na aula de 3 anos B de Educación Infantil: Propostas de mellora para o recanto de letras. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Seguimento e avaliación do Plan de Acollida no Colexio Barreiro. Centro Concertado Plurilingüe - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
“As emocións na aula de infantil a través do traballo colaborativo: arte e literatura” - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Realidades vs percepcións na orientación vocacional: estudo de caso no centro IES Santa Irene - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

2016/2017

Ensinanza das ciencias para alumnado desmotivado: o proxecto Science Bits - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Un estudo de caso: A inclusión no segundo ciclo de Educación Infantil - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Análise da formación inicial docente en inclusión de alumnado con discapacidade sensorial. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Estudo do uso das TIC na parte preactiva do ensino por parte do profesorado. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
A implicación das familias na loita contra o acoso escolar na provincia de Pontevedra. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Acoso escolar entre adolescentes: prevalencia na Educación Secundaria Obrigatoria - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

2015/2016

Investigación etnográfica no CEIP A Xunqueira 1: xitanos - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
‘Niñxs Trans*’ ¿Como chegar á verdadeira identidade? - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Fórmulas na relación familia - escola: un estudo de caso. Colexio CEIP Vilaverde - Mourente - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Percepción dos procesos Ensinanza-Aprendizaxe dos alumnos/alumnas universitarios: análise dende as "Historias de vida" - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Percepción do profesorado sobre o Espazo Abalar como forma de comunicación coas familias - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2014/2015

Diagnóstico e avaliación do proxecto documental integrado. Un estudo de caso - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Estudo sobre a implementación dos principios metodolóxicos adscritos ó método Montessori e filandés nas aulas de Educación Infantil e Primaria - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Elaboración dun protocolo de actuación para o alumnado con deficiencia auditiva: un estudo de caso - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
O papel da tecnoloxía na planificación e desarrollo da docencia. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
As TIC como complemento e axuda do alumnado con NEE en educación primaria: un estudo de caso - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007