Elena Beatriz Martín Ortega

Profesor/a titular de universidade

Docencia

2023/2024
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
V04M167V01 M167104 Enerxía Eólica e Mariña OB 2
V04M120V06 M120107 Deseño e simulación numéricos OB 5
V04M120V06 M120111 Estructura, carrocería e acabados OB 3
V04M141V01 M141116 Máquinas Hidráulicas OB 2
O07G410V01 G410981 Prácticas en empresas OP 0.0
O07M197V01 M197104 Mecánica de fluídos avanzada OB 48
V05M135V01 M135201 Mecánica de Fluídos OP 43
V09M148V01 M148305 Simulación Aplicada a Mecánica de Fluídos OB 24
2022/2023
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
V09M148V01 M148305 Simulación Aplicada a Mecánica de Fluídos OB 24
V04M120V06 M120107 Deseño e simulación numéricos OB 5
V04M120V06 M120111 Estructura, carrocería e acabados OB 3
V04M141V01 M141116 Máquinas Hidráulicas OB 2
V05M135V01 M135201 Mecánica de Fluídos OP 26
V04M167V01 M167104 Enerxía Eólica e Mariña OB 2
O07G410V01 G410981 Prácticas en empresas OP 0.0
O07G410V01 G410922 Mecánica de fluídos II e CFD OP 45
2021/2022
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
V04M167V01 M167104 Enerxía Eólica e Mariña OB 2
V05M135V01 M135201 Mecánica de Fluídos OP 26
V09M148V01 M148305 Simulación Aplicada a Mecánica de Fluídos OB 24
O07G410V01 G410922 Mecánica de fluídos II e CFD OP 45
O07G410V01 G410981 Prácticas en empresas OP 0.0
V04M120V06 M120107 Deseño e simulación numéricos OB 5
V04M120V06 M120111 Estructura, carrocería e acabados OB 2
V04M141V01 M141116 Máquinas Hidráulicas OB 2
2020/2021
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
V09M148V01 M148305 Simulación Aplicada a Mecánica de Fluídos OB 24
V04M120V06 M120111 Estructura, carrocería e acabados OB 2
V04M141V01 M141116 Máquinas Hidráulicas OB 2
V04M141V01 M141329 Enxeñaría Fluidomecánica OP 6
V04M167V01 M167104 Enerxía Eólica e Mariña OB 2
V04M120V06 M120107 Deseño e simulación numéricos OB 3
V04M120V05 M120201 Introdución ao Proceso de Desenvolvemento e Estrutura OP 5
V04M120V05 M120203 Sistema Motopropulsor OP 2
O07G410V01 G410922 Mecánica de fluídos II e CFD OP 45
O07G410V01 G410981 Prácticas en empresas OP 0.0
V05M135V01 M135201 Mecánica de Fluídos OP 26
2019/2020
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
O07G410V01 G410922 Mecánica de fluídos II e CFD OP 42
O07G410V01 G410981 Prácticas en empresas OP 0.0
V09M148V01 M148305 Simulación Aplicada a Mecánica de Fluídos OB 24
V04M161V01 M161207 Instalacións de Abastecemento e Saneamento OP 11
V04M167V01 M167104 Enerxía Eólica e Mariña OB 2
V04M120V05 M120201 Introdución ao Proceso de Desenvolvemento e Estrutura OP 5
V04M120V05 M120203 Sistema Motopropulsor OP 2
V04M141V01 M141116 Máquinas Hidráulicas OB 2
V05M135V01 M135201 Mecánica de Fluídos OP 24
V12G360V01 G360504 Turbomáquinas hidráulicas OB 2
2018/2019
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
V12G360V01 G360504 Turbomáquinas hidráulicas OB 2
V09M148V01 M148305 Simulación Aplicada a Mecánica de Fluídos OB 32
V04M167V01 M167104 Enerxía Eólica e Mariña OB 4
V04M161V01 M161207 Instalacións de Abastecemento e Saneamento OP 7
V05M135V01 M135201 Mecánica de Fluídos OP 21
V04M141V01 M141116 Máquinas Hidráulicas OB 2
V04M120V05 M120201 Introdución ao Proceso de Desenvolvemento e Estrutura OP 5
V04M120V05 M120203 Sistema Motopropulsor OP 2
O07G410V01 G410922 Mecánica de fluídos II e CFD OP 41
2017/2018
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
V04M161V01 M161207 Instalacións de Abastecemento e Saneamento OP 8
V04M120V05 M120203 Sistema Motopropulsor OP 2
V04M120V05 M120201 Introdución ao Proceso de Desenvolvemento e Estrutura OP 5
V04M116V02 M116207 Instalacións de Abastecemento e Saneamento OP 0.0
O07G410V01 G410402 Mecánica de fluídos OB 70
V04M141V01 M141116 Máquinas Hidráulicas OB 2
V05M135V01 M135201 Mecánica de Fluídos OP 21
V12G360V01 G360504 Turbomáquinas hidráulicas OB 1
V09M148V01 M148305 Simulación Aplicada a Mecánica de Fluídos OB 32
2016/2017
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
312110V01 312110675 Máquinas hidráulicas TR 0.0
V04M116V02 M116207 Instalacións de Abastecemento e Saneamento OP 8
V04M115V01 M115101 Enerxía Eólica OB 2
V12G380V01 G380405 Mecánica de fluídos OB 33
V09M148V01 M148305 Simulación Aplicada a Mecánica de Fluídos OB 32
V04M120V05 M120203 Sistema Motopropulsor OP 2
V04M120V05 M120201 Introdución ao Proceso de Desenvolvemento e Estrutura OP 5
V12G360V01 G360504 Turbomáquinas hidráulicas OB 1
V04M141V01 M141329 Enxeñaría Fluidomecánica OP 24
V04M141V01 M141116 Máquinas Hidráulicas OB 2
V04M141V02 M141105 Máquinas de Fluídos OP 30
V05M135V01 M135201 Mecánica de Fluídos OP 24
V04M155V01 M155102 Fundamentos do Modelado Numérico de Procesos Termofluidodinámicos OB 0.0

  2022/2023

  Estudo numérico da segregación de po de metal na produción de fío encapsulado - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Implementación de modelos térmicos precisos para a simulación de procesos de forxado de cigüeñais na industria da automoción. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Análise mediante ferramentas CFD do fluxo arredor dunha hélice dun cuadricóptero - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Modelos de orde reducida basados en CFD para predición rápida de fluxos de vento en vertiportos - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Modelos CFD para a caracterización de fluxos de vento arredor de aeroxeradores mariños - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Análise e caracterización dunha cabina de tratamiento superficial para a produción de torres eólicas de tipo Onshore/Nearshore - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2021/2022

  Simulación CFD de fluxos de vento nun entorno urbano: Validación de modelo e parámetros de implementación numérica - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Simulación CFD en dispositivos multicanle: efecto da relación de aspecto na transferencia local de calor - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Simulación numérica CFD de fluxo arredor de emprazamento urbano costeiro - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Xeración de modelos xeométricos de vertiport para a execución de simulacións CFD - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  “Estudio e deseño dunha instalación experimental para o análise dun fluxo a través de materiais de cambio de fase encapsulados” - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  “Estudio e deseño dunha instalación experimental para o análise dun fluxo a través de materiais de cambio de fase encapsulados” - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2020/2021

  Simulación dun obxeto flotante captador de enerxía mediante métodos SPH - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Estudio numérico das cargas sobre UAVs no interior de estelas aerodinámicas - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Predición mediante CFD da propagación de aerosois en contornas pechadas baixo distintas condicións de ventilación con HVAC. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Simulación numérica (CFD) de procesos de detonación e deflagración. Parametrización dos resultados e comparación entre distintos solvers de resolución. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Análise da dispersión de contaminantes en espacios abertos ou recintos cerrados - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Modelo simplificado de predición do proceso de secado dunha liña de papel - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Análisis mediante CFD de diferentes configuracións de ventilación en aulas docentes pos-Covid - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2019/2020

  Simulación numérica dun forno de secado de papel para a industria da madera - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Simulación de procesos de curado en autoclaves de pezas de material composto do sector aeronáutico. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Estudo da transferencia de calor con materiais de cambio de fase en diferentes xeometrías para a acumulación de auga quente sanitaria. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Mellora da eficiencia do fluxo no interior de autoclaves de tratamento de pezas de material composto do sector aeronáutico - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2018/2019

  Estudo de aeroxeradores de eixe vertical mediante software de simulación numérica - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

  2017/2018

  Simulación CFD do quecemento de pezas de aluminio en forno para o sector do automóbil. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Predición da propagación de contaminantes en ambientes urbanos e industriais mediante ferramentas de simulación numérica. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

  2016/2017

  Análise numérica de dispositivos microfluidodinámicos - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Análise de fluxos de fluidos en canais mediante software libre. Aplicación ao fluxo sanguíneo en bifurcacións. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Modelado e simulación do proceso de solidificación no recheo de moldes. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Modelado e simulación numérica do tratamento térmico de temple. Aplicación ao temple industrial de mangas. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

  2014/2015

  Análise CFD do efecto térmico sobre micro-resoadores mecánicos - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007