Estrella Álvarez da Costa

Catedrático/a de universidade

Departamento

Docencia

2020/2021
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
V04M167V01 M167103 Xeración e Almacenamento de Enerxía OB 3
V04M167V01 M167201 Enerxía Térmica Renovable: Biomasa e Xeotermia de moi baixa Temperatura OB 3
V12G330V01 G330603 Tecnoloxía medioambiental OB 0.0
V12G340V01 G340306 Tecnoloxía medioambiental OB 0.0
V12G350V01 G350405 Enxeñaría química I OB 69
V12G350V01 G350502 Tecnoloxía medioambiental OB 39
V12G350V01 G350505 Experimentación en química industrial I OB 11
V12G360V01 G360703 Tecnoloxía medioambiental OB 0.0
V04M141V01 M141215 Instalacións e Innovación Industrial OB 4
V12G320V02 G320604 Tecnoloxía medioambiental OB 0.0
V12G380V01 G380401 Tecnoloxía medioambiental OB 0.0
V12G320V01 G320604 Tecnoloxía medioambiental OB 0.0
2019/2020
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
V12G360V01 G360703 Tecnoloxía medioambiental OB 3
V12G380V01 G380401 Tecnoloxía medioambiental OB 0.0
V04M141V01 M141215 Instalacións e Innovación Industrial OB 3
V04M167V01 M167103 Xeración e Almacenamento de Enerxía OB 3
V04M167V01 M167201 Enerxía Térmica Renovable: Biomasa e Xeotermia de moi baixa Temperatura OB 3
V12G350V01 G350405 Enxeñaría química I OB 69
V12G350V01 G350502 Tecnoloxía medioambiental OB 39
V12G350V01 G350505 Experimentación en química industrial I OB 5
V12G320V01 G320604 Tecnoloxía medioambiental OB 0.0
V12G320V02 G320604 Tecnoloxía medioambiental OB 0.0
V12G330V01 G330603 Tecnoloxía medioambiental OB 0.0
V12G340V01 G340306 Tecnoloxía medioambiental OB 0.0
2018/2019
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
V12G320V01 G320604 Tecnoloxía medioambiental OB 0.00
V12G320V02 G320604 Tecnoloxía medioambiental OB 0.00
V12G350V01 G350505 Experimentación en química industrial I OB 14
V12G360V01 G360703 Tecnoloxía medioambiental OB 0.00
V12G380V01 G380401 Tecnoloxía medioambiental OB 0.00
V12G330V01 G330603 Tecnoloxía medioambiental OB 0.00
V12G340V01 G340306 Tecnoloxía medioambiental OB 0.00
V12G350V01 G350405 Enxeñaría química I OB 69
V12G350V01 G350502 Tecnoloxía medioambiental OB 39.00
V04M167V01 M167201 Enerxía Térmica Renovable: Biomasa e Xeotermia de moi baixa Temperatura OB 3.00
V04M167V01 M167103 Xeración e Almacenamento de Enerxía OB 1.00
V04M141V01 M141215 Instalacións e Innovación Industrial OB 3.00
2017/2018
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
V04M141V01 M141215 Instalacións e Innovación Industrial OB 3.00
V12G330V01 G330603 Tecnoloxía medioambiental OB 0.00
V12G340V01 G340306 Tecnoloxía medioambiental OB 0.00
V12G350V01 G350405 Enxeñaría química I OB 69
V12G350V01 G350502 Tecnoloxía medioambiental OB 63.00
V12G350V01 G350505 Experimentación en química industrial I OB 17.00
V12G360V01 G360703 Tecnoloxía medioambiental OB 0.00
V12G380V01 G380401 Tecnoloxía medioambiental OB 0.00
V12G320V02 G320604 Tecnoloxía medioambiental OB 0.00
V12G320V01 G320604 Tecnoloxía medioambiental OB 0.00
2016/2017
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
V12G360V01 G360703 Tecnoloxía medioambiental OB 10
V12G380V01 G380401 Tecnoloxía medioambiental OB 0.00
V04M115V01 M115103 Enerxía da Xeotermia, a Tecnoloxía do Hidróxeno e outras Tecnoloxías de Aproveitamento de Recursos Naturais OB 10.00
V04M115V01 M115201 Enerxía da Biomasa, dos Biocombustibles e dos Residuos OB 3.00
V04M141V01 M141215 Instalacións e Innovación Industrial OB 3.00
V04M141V02 M141337 Instalacións e Innovación Industrial OP 3.00
V12G350V01 G350502 Tecnoloxía medioambiental OB 63.00
V12G320V01 G320604 Tecnoloxía medioambiental OB 0.00
V12G320V02 G320604 Tecnoloxía medioambiental OB 0.00
V12G330V01 G330603 Tecnoloxía medioambiental OB 0.00
V12G340V01 G340306 Tecnoloxía medioambiental OB 0.00
V12G350V01 G350405 Enxeñaría química I OB 69
2015/2016
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
V12G380V01 G380401 Tecnoloxía medioambiental OB 0.00
V12G360V01 G360703 Tecnoloxía medioambiental OB 0.00
V12G350V01 G350405 Enxeñaría química I OB 69
V12G350V01 G350502 Tecnoloxía medioambiental OB 63.00
V12G320V01 G320604 Tecnoloxía medioambiental OB 0.00
V12G320V02 G320604 Tecnoloxía medioambiental OB 0.00
V12G330V01 G330603 Tecnoloxía medioambiental OB 0.00
V12G340V01 G340306 Tecnoloxía medioambiental OB 0.00
V04M141V01 M141215 Instalacións e Innovación Industrial OB 10.00
V04M112V01 M112104 Seguridade no Traballo OB 2
V04M115V01 M115103 Enerxía da Xeotermia, a Tecnoloxía do Hidróxeno e outras Tecnoloxías de Aproveitamento de Recursos Naturais OB 15.00
V04M046V01 M046105 Xestión e Tratamento de Residuos e Emisións Industriais OB 3
V04M115V01 M115201 Enerxía da Biomasa, dos Biocombustibles e dos Residuos OB 3.00
2014/2015
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
V04M046V01 M046104 Xestión Ambiental de Instalacións Industriais OB 3
V04M037V01 M037106 Enxeñaría Electroquímica e Corrosión OB 23.00
V04M037V01 M037205 Tecnoloxía do Tratamento de Correntes Gaseosas Industriais OB 33.00
V12G350V01 G350405 Enxeñaría química I OB 38.00
V12G350V01 G350502 Tecnoloxía medioambiental OB 39.00
V12G350V01 G350921 Bioelectroquímica OP 21
V04M115V01 M115103 Enerxía da Xeotermia, a Tecnoloxía do Hidróxeno e outras Tecnoloxías de Aproveitamento de Recursos Naturais OB 0.00
V04M115V01 M115201 Enerxía da Biomasa, dos Biocombustibles e dos Residuos OB 3.00
V04M112V01 M112104 Seguridade no Traballo OB 2
2013/2014
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
V12G320V01 G320205 Química: Química FB 14
V12G350V01 G350502 Tecnoloxía medioambiental OB 30
V12G350V01 G350921 Bioelectroquímica OP 18.00
309110V01 309110527 Corrosión e protección OP 35.00
V04M037V01 M037205 Tecnoloxía do Tratamento de Correntes Gaseosas Industriais OB 40.00
V04M046V01 M046104 Xestión Ambiental de Instalacións Industriais OB 3
V04M112V01 M112104 Seguridade no Traballo OB 2
V04M055V01 M055110 Tecnoloxías Químicas e Electroquímicas OP 14
V04M115V01 M115201 Enerxía da Biomasa, dos Biocombustibles e dos Residuos OB 3.00
2012/2013
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
309110V01 309110527 Corrosión e protección OP 36.00
V12G350V01 G350502 Tecnoloxía medioambiental OB 39.00
V04M037V01 M037205 Tecnoloxía do Tratamento de Correntes Gaseosas Industriais OB 41.00
V04M037V01 M037301 Traballo Fin de Máster OB 0.00
V04M046V01 M046104 Xestión Ambiental de Instalacións Industriais OB 3
V04M024V01 M024102 Seguridade no Traballo OB 3.00
V04M020V01 M020201 Enerxía da Biomasa, dos Combustibles e dos Residuos OB 3.00
V04M112V01 M112104 Seguridade no Traballo OB 7
V04M055V01 M055110 Tecnoloxías Químicas e Electroquímicas OP 10.00
2011/2012
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
V04M055V01 M055110 Tecnoloxías Químicas e Electroquímicas OP 10.00
V04M046V01 M046104 Xestión Ambiental de Instalacións Industriais OB 3
312110V01 312110672 Ciencia e tecnoloxía do medio ambiente TR 45.00
V04M020V01 M020201 Enerxía da Biomasa, dos Combustibles e dos Residuos OB 3.00
V04M024V01 M024102 Seguridade no Traballo OB 3.00
V04M037V01 M037205 Tecnoloxía do Tratamento de Correntes Gaseosas Industriais OB 41.00
2010/2011
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
V04M046V01 M046104 Xestión Ambiental de Instalacións Industriais OB 3
V04M037V01 M037205 Tecnoloxía do Tratamento de Correntes Gaseosas Industriais OB 41.00
V04M037V01 M037301 Traballo Fin de Máster OB 0.00
V04M024V01 M024102 Seguridade no Traballo OB 3.00
V04M055V01 M055110 Tecnoloxías Químicas e Electroquímicas OP 10.00
V04M020V01 M020201 Enerxía da Biomasa, dos Combustibles e dos Residuos OB 3.00
312110V01 312110672 Ciencia e tecnoloxía do medio ambiente TR 45.00
309110V01 309110527 Corrosión e protección OP 45.00
2009/2010
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
V04M046V01 M046104 Xestión Ambiental de Instalacións Industriais OB 4
V04M037V01 M037205 Tecnoloxía do Tratamento de Correntes Gaseosas Industriais OB 41
V04M024V01 M024102 Seguridade no Traballo OB 3
V04M020V01 M020201 Enerxía da Biomasa, dos Combustibles e dos Residuos OB 3
V04M055V01 M055110 Tecnoloxías Químicas e Electroquímicas OP 10
312110V01 312110672 Ciencia e tecnoloxía do medio ambiente TR 0.0
312110V01 312110805 Tecnoloxía química OP 0.0
312110V01 312110106 Fundamentos químicos da enxeñaría TR 0.0
309110V01 309110527 Corrosión e protección OP 0.0

Tutorías presenciales horario fijo

El docente tiene una oferta de tutorías presenciales en horario fijo con la siguiente programación:

Día de la semana
Martes
Rango de horas
16:00 - 19:00
Lugar
Despacho profesor, Escola de Enxeñaría Industrial
Cuatrimestre
1º Cuatrimestre (2020/2021)
Día de la semana
Xoves
Rango de horas
11:00 - 14:00
Lugar
Despacho profesor, Escola de Enxeñaría Industrial
Cuatrimestre
1º Cuatrimestre (2020/2021)

2020/2021

Simulación e análise dun proceso de obtención de hidróxeno a partir de biomasa. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2019/2020

Análise de pellets e estudo experimental dunha caldeira de biomasa con turbuladores - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Simulación e optimización do proceso de obtención de gas de síntese a partires da gasificación de biomasa - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Optimización e Deseño dunha planta de extracción de compostos antioxidantes presentes na casca de castaña - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2018/2019

Estudo de viabilidade da valorización enerxética da celulosa extraída de Styela clava - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Certificación enerxética, análise de ciclo de vida e optimización dunha bomba de calor xeotérmica para unha vivenda unifamiliar tipo - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Revalorización dos residuos plásticos dos alimentos. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Dimesionamento de captación vertical xeotérmica e análise de cilo de vida dunha bomba de calor auga-auga para diferentes zonas climáticas de Galiza - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

2017/2018

Caracterización de produtos construtivos incorporando materiais de cambio de fase en distintas proporcións - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Estudo de viabilidade da creación dunha planta de produción de bioetanol a partir de soro de queixo procedente da D.O.P Arzúa-Ulloa. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Estudo e análise de refrixerantes en bombas de calor e os seus parámetros ambientais - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2016/2017

Análise comparativa de prestacións dun sistema de BC xeotérmica fronte a un sistema de BC aerotérmica para a provisión de calefacción e aqs. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Estudo de implantación dun sistema renovable de xeración térmica no edificio do Teatro Municipal de Tui - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Estudo da aplicación de materiais de cambio de fase en elementos construtivos - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007