Francisco Javier Rodríguez Martínez

Profesor/a contratado/a doutor/a

Departamento

Docencia

2023/2024
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
O06G151V01 G151305 Centros de datos OB 17
O06G151V01 G151309 Sistemas intelixentes OB 27
O06G151V01 G151408 Métodos avanzados de enxeñaría de software OP 5
O06M132V03 M132314 Liñas de investigación en informática OP 10
O06M132V03 M132315 Ferramentas para a investigación OP 18
P52M182V01 M182202 Deseño de arquitecturas TIC OB 10
2022/2023
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
P52M182V01 M182202 Deseño de arquitecturas TIC OB 10
O07G410V01 G410910 Sistemas da xestión da información OP 20
O06M132V03 M132CFG150502 Hardware de Aplicación Específica OP 0.0
O06M132V03 M132CFG150505 Redes de computadoras II OP 0.0
O06M132V03 M132CFG150601 Centros de Datos OP 0.0
O06M132V03 M132CFG150602 Concorrencia e distribución OP 0.0
O06M132V03 M132CFG150605 Sistemas intelixentes OP 0.0
O06M132V03 M132CFG150606 Teoría de Autómatas e Linguaxes Formais OP 0.0
O06M132V03 M132CFG150702 Seguridade en sistemas informáticos OP 0.0
O06M132V03 M132CF204 Sistemas Intelixentes OP 0.0
O06M132V03 M132CF205 Concorrencia e Distribución OP 0.0
O06M132V03 M132CF206 Centros de Datos OP 0.0
O06M132V03 M132CFG150401 Arquitecturas paralelas OP 0.0
O06M132V03 M132CFG150405 Sistemas operativos II OP 0.0
O06M132V03 M132CFG150501 Bases de datos II OP 0.0
O06G151V01 G151305 Centros de datos OB 24
O06M132V03 M132314 Liñas de investigación en informática OP 10
O06M132V03 M132315 Ferramentas para a investigación OP 9
O06M132V03 M132CF101 Redes de Computadoras II OP 0.0
O06M132V03 M132CF102 Bases de Datos II OP 0.0
O06M132V03 M132CF103 Hardware de Aplicación Específica OP 0.0
O06M132V03 M132CF104 Seguridade en Sistemas Informáticos OP 0.0
O06M132V03 M132CF201 Sistemas Operativos II OP 0.0
O06M132V03 M132CF202 Arquitecturas Paralelas OP 0.0
O06M132V03 M132CF203 Procesadores de Linguaxe OP 0.0
O06G150V01 G150949 Métodos avanzados de enxeñaría de software OP 6
O06G150V01 G150601 Centros de datos OB 0.0
2021/2022
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
O06M132V03 M132314 Liñas de investigación en informática OP 10
O06M132V03 M132315 Ferramentas para a investigación OP 9
O06M132V03 M132CF101 Redes de Computadoras II OP 0.0
O06M132V03 M132CF102 Bases de Datos II OP 0.0
O06M132V03 M132CF103 Hardware de Aplicación Específica OP 0.0
O06M132V03 M132CF104 Seguridade en Sistemas Informáticos OP 0.0
O06M132V03 M132CF201 Sistemas Operativos II OP 0.0
O06M132V03 M132CF202 Arquitecturas Paralelas OP 0.0
O06M132V03 M132CF203 Procesadores de Linguaxe OP 0.0
O06M132V03 M132CF204 Sistemas Intelixentes OP 0.0
O06M132V03 M132CF205 Concorrencia e Distribución OP 0.0
O06M132V03 M132CF206 Centros de Datos OP 0.0
O06M132V03 M132CFG150401 Arquitecturas paralelas OP 0.0
O06M132V03 M132CFG150405 Sistemas operativos II OP 0.0
O06M132V03 M132CFG150501 Bases de datos II OP 0.0
O06M132V03 M132CFG150502 Hardware de Aplicación Específica OP 0.0
O06M132V03 M132CFG150505 Redes de computadoras II OP 0.0
O06M132V03 M132CFG150601 Centros de Datos OP 0.0
O06M132V03 M132CFG150602 Concorrencia e distribución OP 0.0
O06M132V03 M132CFG150605 Sistemas intelixentes OP 0.0
O06M132V03 M132CFG150606 Teoría de Autómatas e Linguaxes Formais OP 0.0
O06M132V03 M132CFG150702 Seguridade en sistemas informáticos OP 0.0
O06G150V01 G150601 Centros de datos OB 29
P52M182V01 M182202 Deseño de arquitecturas TIC OB 10
2020/2021
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
P52M182V01 M182202 Deseño de arquitecturas TIC OB 10
O06G150V01 G150601 Centros de datos OB 42
O06G150V01 G150949 Métodos avanzados de enxeñaría de software OP 3
O06M132V01 M132301 Dirección das Tecnoloxías da Información OP 0.0
O06M132V01 M132302 Xestión Operativa das Tecnoloxías da Información OP 0.0
O06M132V01 M132303 Integración de Sistemas e Redes OP 0.0
O06M132V01 M132304 Administración Avanzada de Sistemas OP 0.0
O06M132V01 M132305 Calidade de Procesos de Desenvolvemento de Software OP 0.0
O06M132V01 M132306 Calidade de Servizos de Tecnoloxías da Información OP 0.0
O06M132V01 M132310 Sistemas Estratéxicos de Información OP 0.0
O06M132V01 M132CF105 Programación I OP 0.0
O06M132V01 M132CF106 Enxeñaría de Software I OP 0.0
O06M132V01 M132CF107 Sistemas Operativos I OP 0.0
O06M132V01 M132CF207 Bases de Datos I OP 0.0
O06M132V01 M132CF208 Algoritmos e Estrutura de Datos I OP 0.0
O06M132V01 M132CF209 Programación II OP 0.0
O06M132V01 M132CF210 Redes de Computadores I OP 0.0
O06M132V01 M132CFG150401 Arquitecturas paralelas OP 0.0
O06M132V01 M132CFG150405 Sistemas operativos II OP 0.0
O06M132V01 M132CFG150501 Bases de datos II OP 0.0
O06M132V01 M132CFG150505 Redes de computadoras II OP 0.0
O06M132V01 M132CFG150601 Centros de Datos OP 0.0
O06M132V01 M132CFG150602 Concorrencia e distribución OP 0.0
O06M132V01 M132CFG150605 Sistemas intelixentes OP 0.0
O06M132V01 M132CFG150702 Seguridade en sistemas informáticos OP 0.0
O06M132V03 M132314 Liñas de investigación en informática OP 10
O06M132V03 M132315 Ferramentas para a investigación OP 9
O06M132V03 M132CF103 Hardware de Aplicación Específica OP 0.0
O06M132V03 M132CF104 Seguridade en Sistemas Informáticos OP 0.0
O06M132V03 M132CF201 Sistemas Operativos II OP 0.0
O06M132V03 M132CF202 Arquitecturas Paralelas OP 0.0
O06M132V03 M132CF203 Procesadores de Linguaxe OP 0.0
O06M132V03 M132CF204 Sistemas Intelixentes OP 0.0
O06M132V03 M132CF205 Concorrencia e Distribución OP 0.0
O06M132V03 M132CF206 Centros de Datos OP 0.0
2019/2020
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
O06M132V03 M132314 Liñas de investigación en informática OP 18
O06M132V03 M132315 Ferramentas para a investigación OP 9
O06M132V03 M132CF103 Hardware de Aplicación Específica OP 0.0
O06M132V03 M132CF104 Seguridade en Sistemas Informáticos OP 0.0
O06M132V03 M132CF201 Sistemas Operativos II OP 0.0
O06M132V03 M132CF202 Arquitecturas Paralelas OP 0.0
O06M132V03 M132CF203 Procesadores de Linguaxe OP 0.0
O06M132V03 M132CF204 Sistemas Intelixentes OP 0.0
O06M132V03 M132CF205 Concorrencia e Distribución OP 0.0
O06M132V03 M132CF206 Centros de Datos OP 0.0
O06M132V01 M132310 Sistemas Estratéxicos de Información OP 0.0
O06M132V01 M132CF105 Programación I OP 0.0
O06M132V01 M132CF106 Enxeñaría de Software I OP 0.0
O06M132V01 M132CF107 Sistemas Operativos I OP 0.0
O06M132V01 M132CF207 Bases de Datos I OP 0.0
O06M132V01 M132CF208 Algoritmos e Estrutura de Datos I OP 0.0
O06M132V01 M132CF209 Programación II OP 0.0
O06M132V01 M132CF210 Redes de Computadores I OP 0.0
O06G150V01 G150949 Métodos avanzados de enxeñaría de software OP 8
O06G150V01 G150605 Sistemas intelixentes OB 18
O06G150V01 G150601 Centros de datos OB 33
O06M090V01 M090101 Planificación e Dirección de Proxectos OB 0.0
O06M090V01 M090102 Deseño e Xestión Avanzada de Redes OB 0.0
O06M090V01 M090103 Enxeñaría do Coñecemento OB 0.0
O06M090V01 M090104 Sistemas de Información OB 0.0
O06M090V01 M090105 Sistemas Gráficos Interactivos OB 0.0
O06M090V01 M090201 Dirección e Xestión da Innovación OB 0.0
O06M090V01 M090202 Sistemas e Servizos de Internet OB 0.0
O06M090V01 M090203 Auditoría e Xestión da Seguridade OB 0.0
O06M090V01 M090204 Auditoría e Certificación de Calidade de Sistemas Informáticos OB 0.0
O06M090V01 M090205 Computación Distribuída e de Altas Prestacións OB 0.0
O06M090V01 M090301 Dirección das Tecnoloxías da Información OP 0.0
O06M090V01 M090302 Xestión Operativa das Tecnoloxías da Información OP 0.0
O06M090V01 M090303 Integración de Sistemas e Redes OP 0.0
O06M090V01 M090304 Administración Avanzada de Sistemas OP 0.0
O06M090V01 M090305 Calidade de Procesos de Desenvolvemento de Software OP 0.0
O06M090V01 M090306 Calidade de Servizos de Tecnoloxías da Información OP 0.0
O06M090V01 M090307 Prácticas Profesionais OB 0.0
O06M090V01 M090308 Proxecto de Fin de Máster OB 0.0
O06M090V01 M090CF101 Redes de Computadoras II OP 0.0
O06M090V01 M090CF102 Bases de Datos II OP 0.0
O06M090V01 M090CF103 Hardware de Aplicación Específica OP 0.0
O06M090V01 M090CF104 Seguridade en Sistemas Informáticos OP 0.0
O06M090V01 M090CF201 Sistemas Operativos II OP 0.0
O06M090V01 M090CF202 Arquitecturas Paralelas OP 0.0
O06M090V01 M090CF203 Procesadores de Linguaxe OP 0.0
O06M090V01 M090CF204 Sistemas Intelixentes OP 0.0
O06M090V01 M090CF205 Concorrencia e Distribución OP 0.0
O06M090V01 M090CF206 Centros de Datos OP 0.0
O06M132V01 M132301 Dirección das Tecnoloxías da Información OP 0.0
O06M132V01 M132302 Xestión Operativa das Tecnoloxías da Información OP 0.0
O06M132V01 M132305 Calidade de Procesos de Desenvolvemento de Software OP 0.0
O06M132V01 M132306 Calidade de Servizos de Tecnoloxías da Información OP 0.0
2018/2019
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
O06M090V01 M090302 Xestión Operativa das Tecnoloxías da Información OP 0.0
O06M132V01 M132302 Xestión Operativa das Tecnoloxías da Información OP 15
O06G150V01 G150949 Métodos avanzados de enxeñaría de software OP 11
O06G150V01 G150601 Centros de datos OB 18
O06M132V01 M132310 Sistemas Estratéxicos de Información OP 21
2017/2018
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
O06M132V01 M132CF206 Centros de Datos OP 0.0
O06M132V01 M132310 Sistemas Estratéxicos de Información OP 18
O06M132V01 M132302 Xestión Operativa das Tecnoloxías da Información OP 24
O06G150V01 G150949 Métodos avanzados de enxeñaría de software OP 10
O06G150V01 G150601 Centros de datos OB 12
O06G150V01 G150964 Dispositivos móbiles OP 9
2016/2017
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
O06G150V01 G150601 Centros de datos OB 15
O06G150V01 G150602 Concorrencia e distribución OB 15
O06M132V01 M132302 Xestión Operativa das Tecnoloxías da Información OP 24
O06G150V01 G150969 Técnicas avanzadas de manexo de información OP 24

  Tutorías presenciales concertadas

  El docente tiene una oferta de tutorías presenciales concertadas durante el periodo Anual (2023/2024). Para concertar una cita puedes hacerlo fundamentalmente a través del correo electrónico o desde tu Secretaría Online.

  2022/2023

  Proposta de arquitectura para a rede táctica permanente multi-dominio JRE nacional - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

  2021/2022

  Aplicacións Prácticas da Análise de Sentimentos - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Estudo e análise de algoritmos de Intelixencia Artificial para a implementación dunha ferramenta de predición do tempo e da enerxía producida por paneis solares. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Análise de seguridade nas Smart Cities - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Blockchain e outras tecnoloxías para a seguridade. Aplicación sobre o rexistro documental de información clasificada - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Estudo e proposta de uso da linguaxe “ ArchiMate®” para xeración de arquitecturas NAFv4 no Ministerio de Defensa - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

  2019/2020

  Desenvolvemento dunha web para a organización de torneos dependentes de ranking - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Ampliación das capacidades de ARCore para o recoñecemento do entorno mediante redes neuronais convolucionales - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Verticalización Odoo para a xestión de procesos enolóxicos - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Sistema autónomo de pesaxes industriais - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2018/2019

  Investigación sobre as posibles aplicacións da realidade aumentada no proceso cirúrxico con Hololens - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Elaboración de informe de sinistralidade e modificacións no proceso de carga de datos - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2017/2018

  Ferramenta de transformación semántica de subtítulos de películas - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Smart Cities: Migrando dunha xestión tradicional a un territorio intelixente - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Sistema de xestión para núcleos zoolóxicos - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2016/2017

  Sistema de control e seguimento de obras - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Smart Cities: Migrando dunha xestión tradicional a un territorio intelixente - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2015/2016

  Web de xestión para os servizos de infraestrutura - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  mOUbilízate - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  App mobil para inserción de partes de traballo - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  App móvil para montaxe de pedidos - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  App móvil para xestión do persoal de mantemento - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Aplicación de videovixilancia - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  "BlaBlaTrip": Red social para a procura de compañeiros de viax - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2014/2015

  Sistema Experto Médico - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  Cargos académicos

  Subdirector/a en E. S. de Enxeñaría Informática ( Desde 10/03/2023 )

  Membros designados polo Claustro: Dec/Dir (PDI-A) en Consello de Goberno ( Desde 04/07/2018 )

  Profesorado doutor con vinculación permanente en Claustro Universitario ( Desde 29/06/2018 )

  Membros designados polo Claustro: Dec/Dir (PDI-A) en Consello de Goberno ( Desde 12/12/2016 )