Ines Celia Iglesias Canle

Profesor/a titular de universidade

Departamento

Docencia

2020/2021
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
O03M110V01 M110105 Práctica Penal I OB 12
O03G081V01 G081801 Procesos especiais e métodos alternativos de solución de conflitos OP 125
O03M110V01 M110102 Práctica Extraxudicial OB 4
O03M110V01 M110103 Práctica Civil I OB 12
O03G081V01 G081403 Sistema xudicial español e proceso civil OB 4
2019/2020
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
O03G081V01 G081403 Sistema xudicial español e proceso civil OB 111
O03G081V01 G081801 Procesos especiais e métodos alternativos de solución de conflitos OP 125
O03M110V01 M110105 Práctica Penal I OB 12
O03M110V01 M110102 Práctica Extraxudicial OB 4
O03M110V01 M110103 Práctica Civil I OB 12
2018/2019
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
O03G081V01 G081801 Procesos especiais e métodos alternativos de solución de conflitos OP 116
O03M110V01 M110102 Práctica Extraxudicial OB 4
O03M110V01 M110103 Práctica Civil I OB 12
O03M110V01 M110105 Práctica Penal I OB 12
O03G081V01 G081403 Sistema xudicial español e proceso civil OB 73
O03G080V01 G080702 Procesos especiais e métodos alternativos de solución de conflitos OB 0.0
2017/2018
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
O03G080V01 G080504 Sistema xudicial español e proceso civil OB 0.0
O03G080V01 G080702 Procesos especiais e métodos alternativos de solución de conflitos OB 0.0
O03G081V01 G081403 Sistema xudicial español e proceso civil OB 184
O03M110V01 M110105 Práctica Penal I OB 12
O03M110V01 M110102 Práctica Extraxudicial OB 4
O03M110V01 M110103 Práctica Civil I OB 12
O03G081V01 G081801 Procesos especiais e métodos alternativos de solución de conflitos OP 24
2016/2017
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
O03M110V01 M110102 Práctica Extraxudicial OB 4
O03M110V01 M110103 Práctica Civil I OB 12
O03M110V01 M110105 Práctica Penal I OB 12
O03G081V01 G081403 Sistema xudicial español e proceso civil OB 148
O03G080V01 G080504 Sistema xudicial español e proceso civil OB 0.0
2015/2016
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
103010V01 103010508 Practicum II TR 0.0
O03M110V01 M110102 Práctica Extraxudicial OB 4
O03M110V01 M110103 Práctica Civil I OB 12
O03M110V01 M110105 Práctica Penal I OB 12
O03G081V01 G081403 Sistema xudicial español e proceso civil OB 112
O03G080V01 G080504 Sistema xudicial español e proceso civil OB 70
2014/2015
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
O03M063V01 M063206 Prácticas Profesionais OB 0.0
O03M110V01 M110102 Práctica Extraxudicial OB 4
O03M110V01 M110103 Práctica Civil I OB 12
O03M110V01 M110105 Práctica Penal I OB 12
O03G080V01 G080504 Sistema xudicial español e proceso civil OB 72
O03M063V01 M063108 Dereito Procesual Aplicado á Visita Médica OB 17
O03G081V01 G081403 Sistema xudicial español e proceso civil OB 98
103010V01 103010405 Dereito procesual II TR 0.0
103010V01 103010508 Practicum II TR 0.0
2013/2014
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
103010V01 103010405 Dereito procesual II TR 0.0
103010V01 103010304 Dereito procesual I TR 0.0
103010V01 103010508 Practicum II TR 0.0
O03M110V01 M110105 Práctica Penal I OB 12
O03M063V01 M063108 Dereito Procesual Aplicado á Visita Médica OB 17
O03M063V01 M063206 Prácticas Profesionais OB 7
O03M110V01 M110102 Práctica Extraxudicial OB 4
O03M110V01 M110103 Práctica Civil I OB 12
O03G080V01 G080702 Procesos especiais e métodos alternativos de solución de conflitos OB 18
O03G080V01 G080504 Sistema xudicial español e proceso civil OB 120
2012/2013
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
103010V01 103010405 Dereito procesual II TR 0.0
103010V01 103010508 Practicum II TR 70
O03M063V01 M063108 Dereito Procesual Aplicado á Visita Médica OB 17
O03M063V01 M063206 Prácticas Profesionais OB 7
O03G080V01 G080604 Dereito procesual penal OB 63
O03M004V01 M004103 Disciplina Urbanística OB 2
O03G080V01 G080504 Sistema xudicial español e proceso civil OB 44
V08M049V01 M049201 Libre Circulación e Mercado OB 4
2011/2012
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
O03G080V01 G080504 Sistema xudicial español e proceso civil OB 39
O03M004V01 M004103 Disciplina Urbanística OB 2
O03M063V01 M063206 Prácticas Profesionais OB 7
O03M063V01 M063108 Dereito Procesual Aplicado á Visita Médica OB 8
103010V01 103010405 Dereito procesual II TR 70
103010V01 103010508 Practicum II TR 70
V08M049V01 M049201 Libre Circulación e Mercado OB 4
2010/2011
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
O03M004V01 M004204 Traballo de Fin de Máster OB 2
O03M004V01 M004103 Disciplina Urbanística OB 2
O03M063V01 M063206 Prácticas Profesionais OB 6
O03M063V01 M063108 Dereito Procesual Aplicado á Visita Médica OB 8
V08M049V01 M049201 Libre Circulación e Mercado OB 1
103010V01 103010508 Practicum II TR 70
103010V01 103010405 Dereito procesual II TR 80
103010V01 103010304 Dereito procesual I TR 39
2009/2010
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
V08M049V01 M049201 Libre Circulación e Mercado OB 2
O03M004V01 M004204 Traballo de Fin de Máster OB 8
O03M004V01 M004103 Disciplina Urbanística OB 2
181110V01 181110866 Dereito procesual I OP 0.0
103010V01 103010405 Dereito procesual II TR 0.0
103010V01 103010304 Dereito procesual I TR 0.0
103010V01 103010508 Practicum II TR 0.0

2019/2020

A tutela xurisdiccional das vítimas de violencia de xénero. Aspectos procesais - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Constitución de Propiedade Horizontal ao exercer unha acción de división de cousa común. Suposicións e Requisitos. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Violencia de xénero e violencia sexual - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

2017/2018

A mediación familiar en Galicia - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
A proba testifical no proceso civil: a tacha de testemuñas. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Aspectos xurídico-procesais do principio de igualdade - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2016/2017

A mediación familiar en Galicia - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
A problemática da violencia de xénero e o sea tratamento nos medios de comunicación - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2015/2016

A mediación en asuntos civiles e mercantiles en España e en Italia - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2014/2015

Proba de ADN no Proceso Penal Español - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
A detención - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
'A mediación familiar: especial referencia á mediación en violencia de xénero' - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007