Jaime Cabeza Pereiro

Catedrático/a de universidade

Docencia

2021/2022
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
V08G211V01 G211402 Dereito da seguridade social I OB 50
V08M104V01 M104101 Seguridade Social Complementaria OB 8
V08M104V01 M104214 Relacións Transfronterizas no Marco da Unión Europea. Introdución ao Dereito Social Portugués OP 4
V08M104V01 M104216 Técnicas de Negociación Colectiva OP 4
V03G720V01 G720411 Dereito do traballo e da seguridade social OB 53
2020/2021
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
V03G720V01 G720411 Dereito do traballo e da seguridade social OB 77
V08G211V01 G211502 Dereito sindical I OB 64
2019/2020
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
V08M104V01 M104214 Relacións Transfronterizas no Marco da Unión Europea. Introdución ao Dereito Social Portugués OP 4
V08M104V01 M104216 Técnicas de Negociación Colectiva OP 6
V08M104V01 M104101 Seguridade Social Complementaria OB 8
V08G211V01 G211903 Dereito social comunitario OP 26
V08G211V01 G211302 Dereito do traballo I OB 57
V03G720V01 G720411 Dereito do traballo e da seguridade social OB 36
2018/2019
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
V08G211V01 G211903 Dereito social comunitario OP 51.00
V08M104V01 M104214 Relacións Transfronterizas no Marco da Unión Europea. Introdución ao Dereito Social Portugués OP 4.00
V08M104V01 M104216 Técnicas de Negociación Colectiva OP 6.00
V08M104V01 M104101 Seguridade Social Complementaria OB 8.00
V08G211V01 G211501 Dereito da seguridade social II OB 36.00
V08G211V01 G211502 Dereito sindical I OB 28.00
V08G210V01 G210501 Dereito da seguridade social II OB 0.00
V08G210V01 G210903 Dereito social comunitario OP 0.00
2017/2018
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
V03G720V01 G720411 Dereito do traballo e da seguridade social OB 53.00
V08M104V01 M104101 Seguridade Social Complementaria OB 8.00
V08M104V01 M104214 Relacións Transfronterizas no Marco da Unión Europea. Introdución ao Dereito Social Portugués OP 4.00
V08M104V01 M104216 Técnicas de Negociación Colectiva OP 8.00
V08G211V01 G211903 Dereito social comunitario OP 51.00
V08G211V01 G211905 Políticas sociolaborais OP 0.00
V08G210V01 G210903 Dereito social comunitario OP 0.00
V08G080V01 G080601 Dereito do traballo e da seguridade social OB 0.00
2016/2017
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
V08G080V01 G080601 Dereito do traballo e da seguridade social OB 0.00
V08G081V01 G081504 Dereito do traballo e da seguridade social OB 97.00
V08G210V01 G210601 Dereito sindical II OB 36.00
V08G210V01 G210402 Dereito da seguridade social I OB 0.00
V08G211V01 G211402 Dereito da seguridade social I OB 36.00
V08M104V01 M104216 Técnicas de Negociación Colectiva OP 8.00
V08M104V01 M104101 Seguridade Social Complementaria OB 8.00
V08M104V01 M104214 Relacións Transfronterizas no Marco da Unión Europea. Introdución ao Dereito Social Portugués OP 4.00
2015/2016
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
V08G210V01 G210501 Dereito da seguridade social II OB 41.00
V08G081V01 G081504 Dereito do traballo e da seguridade social OB 77
V08G210V01 G210903 Dereito social comunitario OP 45.00
V08G210V01 G210601 Dereito sindical II OB 50.00
V08M104V01 M104101 Seguridade Social Complementaria OB 8.00
V08M104V01 M104214 Relacións Transfronterizas no Marco da Unión Europea. Introdución ao Dereito Social Portugués OP 4.00
V08M104V01 M104216 Técnicas de Negociación Colectiva OP 8.00

Tutorías presenciales horario fijo

El docente tiene una oferta de tutorías presenciales en horario fijo con la siguiente programación:

Día de la semana
Mércores
Rango de horas
10:00 - 14:00
Lugar
Despacho C-206, Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo
Cuatrimestre
Anual (2021/2022)

2020/2021

Aspectos subxectivos e funcionais da acción sindical nas pequenas unidades produtivas - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
A incapacidade permanente e as súas distintas compatibilidades co traballo - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
A volta da xubilación forzosa nun novo contexto normativo - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
O expediente de regulación temporal de emprego (ERTE) - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Os problemas da renovación dos convenios colectivos. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Concepto de discapacidade a nivel internacional e europeo - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007 PCEO tipo B
O desenvolvemento regulamentario da normativa da igualdade retributiva - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007 PCEO tipo B
Últimas tendencias en materia de folga - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2019/2020

A liberdade sindical dos traballadores autónomos: ¿mito ou realidade? - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Maternidade e paternidade: comparativa do dereito español e alemán - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
A causalidade dos contratos temporais. Problemas e propostas - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
As enfermidades profesionales e as mutuas de accidentes de traballo - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
contraste entre plan de igualdade e convenio colectivo aplicable nas mesmas empresas en materia de xornada. experiencia da provincia de pontevedra. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
A responsabilidade laboral da empresa principal fronte aos traballadores da auxiliar: normativa vixente e modificacions proxectadas - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007 PCEO tipo B

2018/2019

O Expediente De Regulación Temporal De Emprego - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Execución provisional de sentencias de despido improcedente ou nulo. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Situación actual da negociación colectiva tras a lei do 3/2012 - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
A pensión de viuvez no caso dos excónxuxes - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2017/2018

A substitución de traballadores que exercen o dereito de folga - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
A relación laboral especial da estiba portuaria - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
A relación laboral especial da estiba portuaria - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2016/2017

A relación laboral especial da estiba portuaria - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
A Reprsentatividade Sindical a Exame - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
o principio de igualdade entre traballadores temporais e indefinidos - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Os complementos salariais variábeis: análise cualitativa - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

2015/2016

O concepto do tempo de traballo - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
A relación laboral especial dos empregados do fogar - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
O salario á parte dos traballadores do mar - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Discriminación no mercado de traballo dos LGTBI - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007