José Luis Míguez Tabarés

Catedrático/a de universidade

Docencia

2021/2022
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
V04M141V01 M141328 Instalacións Térmicas OP 36
V04M150V01 M150207 Prácticas para a Formación en Prevención de Riscos Laborais OP 20
V04M150V01 M150208 Traballo de Fin de Máster OB 0.0
2020/2021
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
V04M150V01 M150208 Traballo de Fin de Máster OB 0.0
V04M150V01 M150207 Prácticas para a Formación en Prevención de Riscos Laborais OP 10
V04M141V01 M141328 Instalacións Térmicas OP 0.0
2019/2020
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
V04M141V01 M141328 Instalacións Térmicas OP 36
V04M150V01 M150208 Traballo de Fin de Máster OB 0.0
V04M150V01 M150207 Prácticas para a Formación en Prevención de Riscos Laborais OP 2
2018/2019
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
V12G380V01 G380924 Instalacións térmicas e de fluídos OP 0.0
V12G340V01 G340802 Tecnoloxía térmica OP 24
V04M150V01 M150208 Traballo de Fin de Máster OB 2
V04M150V01 M150205 Prácticas Externas OP 0.0
V04M150V01 M150202 Especialización en Hixiene Industrial OB 6
V04M150V01 M150201 Especialización en Seguridade no Traballo OB 3
V04M150V01 M150203 Especialización en Ergonomía e Psicosocioloxía OB 3
V04M150V01 M150204 Auditoría dos Sistemas de Prevención de Riscos Laborais OB 1
V04M150V01 M150206 Prácticas en Instalacións Industriais OP 3
V04M150V01 M150207 Prácticas para a Formación en Prevención de Riscos Laborais OP 2
V04M150V01 M150103 Ámbito Xurídico OB 2
V04M150V01 M150101 Fundamentos Xerais da Prevención OB 1
V04M150V01 M150102 Xestión da Prevención e outras Técnicas Afíns OB 3
V04M150V01 M150104 Seguridade no Traballo OB 5
V04M150V01 M150105 Hixiene Industrial OB 2
V04M150V01 M150106 Ergonomía e Psicosocioloxía OB 3
V04M150V01 M150107 Medicina do Traballo OB 2
V04M141V01 M141328 Instalacións Térmicas OP 36
2017/2018
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
V04M112V01 M112101 Fundamentos Xerais da Prevención OB 0.0
V04M112V01 M112102 Xestión da Prevención e Outras Técnicas Afíns OB 0.0
V04M112V01 M112103 Ámbito Xurídico OB 0.0
V04M112V01 M112104 Seguridade no Traballo OB 0.0
V04M112V01 M112105 Hixiene Industrial OB 0.0
V04M112V01 M112106 Ergonomía e Psicosocioloxía/Medicina do Traballo OB 0.0
V04M112V01 M112201 Especialización en Seguridade no Traballo OB 0.0
V04M112V01 M112202 Especialización en Hixiene Industrial OB 0.0
V04M112V01 M112203 Especialización en Ergonomía e Psicosocioloxía OB 0.0
V04M112V01 M112204 Auditoría dos Sistemas de Prevención de Riscos Laborais OB 0.0
V04M112V01 M112205 Traballo Fin de Máster OB 0.0
V04M112V01 M112206 Prácticas Externas OB 0.0
V04M150V01 M150202 Especialización en Hixiene Industrial OB 6
V04M150V01 M150105 Hixiene Industrial OB 3
V04M150V01 M150106 Ergonomía e Psicosocioloxía OB 3
V04M150V01 M150107 Medicina do Traballo OB 2
V04M150V01 M150201 Especialización en Seguridade no Traballo OB 3
V04M150V01 M150203 Especialización en Ergonomía e Psicosocioloxía OB 5
V04M150V01 M150204 Auditoría dos Sistemas de Prevención de Riscos Laborais OB 3
V04M150V01 M150205 Prácticas Externas OP 0.0
V04M150V01 M150206 Prácticas en Instalacións Industriais OP 3
V04M150V01 M150207 Prácticas para a Formación en Prevención de Riscos Laborais OP 5
V04M150V01 M150208 Traballo de Fin de Máster OB 2
V04M150V01 M150101 Fundamentos Xerais da Prevención OB 3
V04M150V01 M150102 Xestión da Prevención e outras Técnicas Afíns OB 3
V04M150V01 M150103 Ámbito Xurídico OB 2
V04M150V01 M150104 Seguridade no Traballo OB 5
V04M141V01 M141328 Instalacións Térmicas OP 36
V12G340V01 G340802 Tecnoloxía térmica OP 87
2016/2017
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
V04M150V01 M150103 Ámbito Xurídico OB 2
V04M150V01 M150107 Medicina do Traballo OB 2
V04M150V01 M150201 Especialización en Seguridade no Traballo OB 3
V04M150V01 M150104 Seguridade no Traballo OB 3
V04M150V01 M150105 Hixiene Industrial OB 2
V04M150V01 M150106 Ergonomía e Psicosocioloxía OB 3
V04M155V01 M155211 Traballo Fin de Máster OB 0.0
V04M155V01 M155202 Introducción á Investigación OB 0.0
V04M150V01 M150208 Traballo de Fin de Máster OB 0.0
V04M150V01 M150207 Prácticas para a Formación en Prevención de Riscos Laborais OP 6
V04M150V01 M150202 Especialización en Hixiene Industrial OB 3
V04M150V01 M150203 Especialización en Ergonomía e Psicosocioloxía OB 0.0
V04M150V01 M150204 Auditoría dos Sistemas de Prevención de Riscos Laborais OB 2
V04M150V01 M150205 Prácticas Externas OP 0.0
V04M150V01 M150206 Prácticas en Instalacións Industriais OP 2
V04M150V01 M150102 Xestión da Prevención e outras Técnicas Afíns OB 3
V04M150V01 M150101 Fundamentos Xerais da Prevención OB 2
V04M141V01 M141328 Instalacións Térmicas OP 15
V04M112V01 M112101 Fundamentos Xerais da Prevención OB 0.0
V04M112V01 M112102 Xestión da Prevención e Outras Técnicas Afíns OB 0.0
V04M112V01 M112103 Ámbito Xurídico OB 0.0
V04M112V01 M112104 Seguridade no Traballo OB 0.0
V04M112V01 M112105 Hixiene Industrial OB 0.0
V04M112V01 M112106 Ergonomía e Psicosocioloxía/Medicina do Traballo OB 0.0
V04M112V01 M112201 Especialización en Seguridade no Traballo OB 0.0
V04M112V01 M112202 Especialización en Hixiene Industrial OB 0.0
V04M112V01 M112203 Especialización en Ergonomía e Psicosocioloxía OB 0.0
V04M112V01 M112204 Auditoría dos Sistemas de Prevención de Riscos Laborais OB 0.0
V04M112V01 M112205 Traballo Fin de Máster OB 0.0
V04M112V01 M112206 Prácticas Externas OB 0.0
V12G340V01 G340802 Tecnoloxía térmica OP 30
2015/2016
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
V04M112V01 M112101 Fundamentos Xerais da Prevención OB 1
V04M112V01 M112103 Ámbito Xurídico OB 0.0
V04M112V01 M112102 Xestión da Prevención e Outras Técnicas Afíns OB 1
V04M112V01 M112104 Seguridade no Traballo OB 1
V04M141V01 M141328 Instalacións Térmicas OP 15
V04M155V01 M155101 Termodinámica e Transmisión de Calor Avanzadas OB 0.0
V04M155V01 M155202 Introducción á Investigación OB 0.0
V04M155V01 M155211 Traballo Fin de Máster OB 0.0
V12G340V01 G340802 Tecnoloxía térmica OP 15
V04M112V01 M112206 Prácticas Externas OB 0.0
V04M112V01 M112202 Especialización en Hixiene Industrial OB 0.0
V04M112V01 M112203 Especialización en Ergonomía e Psicosocioloxía OB 0.0
V04M112V01 M112204 Auditoría dos Sistemas de Prevención de Riscos Laborais OB 0.0
V04M112V01 M112205 Traballo Fin de Máster OB 0.0
V04M112V01 M112106 Ergonomía e Psicosocioloxía/Medicina do Traballo OB 0.0
V04M112V01 M112201 Especialización en Seguridade no Traballo OB 0.0
V04M112V01 M112105 Hixiene Industrial OB 2
2014/2015
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
V04M112V01 M112103 Ámbito Xurídico OB 1
V04M112V01 M112102 Xestión da Prevención e Outras Técnicas Afíns OB 2
V04M112V01 M112101 Fundamentos Xerais da Prevención OB 1
V04M112V01 M112203 Especialización en Ergonomía e Psicosocioloxía OB 0.0
V04M112V01 M112104 Seguridade no Traballo OB 2
V04M112V01 M112105 Hixiene Industrial OB 2
V04M112V01 M112106 Ergonomía e Psicosocioloxía/Medicina do Traballo OB 0.0
V04M112V01 M112201 Especialización en Seguridade no Traballo OB 0.0
V04M112V01 M112202 Especialización en Hixiene Industrial OB 0.0
V04M112V01 M112206 Prácticas Externas OB 0.0
V04M112V01 M112205 Traballo Fin de Máster OB 0.0
V04M112V01 M112204 Auditoría dos Sistemas de Prevención de Riscos Laborais OB 0.0
V12G340V01 G340802 Tecnoloxía térmica OP 54
V09M070V01 M070201 Sustentabilidade e Análise do Ciclo de Vida na Edificación OP 0.0
V09M070V01 M070202 A Termoeconomía no Cálculo do Contido Enerxético e Impacto Ambiental de Materiais e Elementos da Construción OP 0.0
V09M070V01 M070203 Transmisión de Humidade a través de Pechamentos. Caracterización Higroscópica de Materiais de Construción OP 0.0
V09M070V01 M070204 Calidade de Aire Interior e Ventilación OP 0.0
V09M070V01 M070205 Eficiencia Enerxética na Edificación OP 0.0
V09M070V01 M070206 Sistemas Térmicos Avanzados Baseados en Enerxías Alternativas: Biocombustibles OP 4
V09M070V01 M070212 Traballo de Fin de Máster OB 0.0
V09M070V01 M070101 Introdución á Investigación OB 2
V09M070V01 M070105 Análise Enerxética e Eserxética OP 0.0
V09M070V01 M070106 Determinación de Propiedades Termodinámicas de Fluídos de Interese Industrial OP 0.0

  Tutorías presenciales concertadas

  El docente tiene una oferta de tutorías presenciales concertadas durante el periodo Anual (2021/2022). Para concertar una cita puedes hacerlo desde tu Secretaría Online.

  2020/2021

  Plan de Prevención de Riscos Imprenta Boavista - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Plan de prevención de riscos laborais do supermercado La Gran Despensa - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Plan de Preveción da empresa 'Utramarinos Lapido' - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Plan de prevención da empresa Explotacións Forestais Pazos S.L. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

  2017/2018

  Plan de Prevención Buque Palangre Poseidón - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Plan de Prevención da canteira de áridos Vilar - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Plan de prevención da empresa de construcción e reparación naval OLWELD S.L. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Plan de Prevención de Riscos Laborais na empresa Aula Taller Alpha - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Plan de Prevención de unha empresa de reforma e mantemento de trens. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Plan de prevención na empresa eólica Blanes S.L. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Plan de prevención nunha nave de montaxe de pezas de automoción de RAMOS S.L - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Plan de prevención Talleres Ojea, S.L. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Plan de Prevención da empresa do naval LEXIONAVAL, SLU - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Plan de Prevención da empresa frigorista Climafrigo - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Plan de Prevención da empresa Mantenedora, S.L. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Plan de prevención de Residencia Asistida AURIA - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Plan de Prevención de Riscos Laborais 'ASFALTOS GOTARDO'. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Plan de prevención de riscos laborais da empresa MANUFACTURE OF MILLES SL - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Plan de prevención de riscos laborais da empresa: Liñas e Instalacións Eléctricas Vigo S.L. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Plan de Prevención de Riscos Laborais dun supermercado - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Plan de prevención de riscos laborais dunha empresa de montaxe de parques eólicos windfuture s.l - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  empresa de transporte de mercadorias por estrada TREVINCA SL - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Estación de Servicio A Bubela S.L, - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  “Custodia Incendialis” Plan de prevención dun servicio de: Prevención, extinción de incendios e salvamento (SPEIS Bombeiros de Galicia) - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

  2016/2017

  Plan de prevenciónde riscos laborais de conservas artesas gargamala - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Plan de Prevención de Riscos Laborais, Hotel Rías Baixas - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Plan de prevención de riscos profesionais na empresa Manprocar Vigo S.l - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Plan de Prevención de Servicios Gráficos S.A. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Plan de prevención do supermercado A Pia - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  plan de prevención de riscos laborais da empresa "sumacon s.l." - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Plan de Prevención de Riscos Laborais da empresa Aloxamentos Nordés S,L. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Plan de Prevención de Riscos Laborais de GYM - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Plan de Prevención de Riscos Laborais de KIKUYO sl - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Plan de prevención de riscos laborais de Macomusa - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Plan de prevención de riscos laborais de todocaucho - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Plan de Prevención de Riscos Laborais 'Sistemas de tratamientos de aguas S.L.' - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  H.V. Maquinaria S.L. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Plan de Prevencion de Riscos Laborais da empresa TSM Maquetas - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Plan de Prevención de Riscos Laborais "Guardería Pasitos" - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  plan de prevención de riesgos laborales en una cafetería en Rosalía de Castro - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Plan de Prevencion de Riscos da empresa Arcoite Atlántica SL - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Plan de prevención de riscos da Panadería Loureiro - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Plan de prevención de Algas - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Plan de prevención de inbobe - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Plan de Prevención de Riesgos Laborales Aserradero-Carpintería El listón S.L. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Xestión da prevención en Recimine - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Mestrado en prevención de riscos laborais Perezhidraulica s.l. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

  2014/2015

  Análise da optimización da eficiencia enerxética dunha vivenda unifamiliar - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  Cargos académicos

  Membros designados polo Reitor (PDI-A) en Consello de Goberno ( Desde 04/07/2018 )

  Membros designados polo Reitor (Vicerreitores/as) en Consello de Goberno ( Desde 04/07/2018 )

  Vicerrector/a en Vicerreitoría de Planificación e Sostibilidade ( Desde 08/06/2018 )