Manuel Alfredo Mosquera Rodríguez

Profesor/a titular de universidade

Docencia

2020/2021
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
O04G020V01 G020204 Estatística: Estatística FB 120
O04G020V01 G020912 Técnicas operativas estatísticas OP 50
V03M184V01 M184208 Mostraxe OP 20
2019/2020
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
O04G020V01 G020204 Estatística: Estatística FB 143
O04G020V01 G020912 Técnicas operativas estatísticas OP 50

2019/2020

AGRESEI: Asignación automática de Grupos Reducidos na ESEI - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Programación lineal aplicada o sector enerxetico galego - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Revisión das aplicacións da Teoría de Xogos en problemas do ámbito económico-empresarial - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007 PCEO tipo B
Revisión do problema do camiño máis corto, os seus métodos de resolución e os seu lugar dentro da Investigación Operativa - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Plugin de R-Commander de Test Non Paramétricos - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Revisión e mellora de paquetes de R para traballar con xogos cooperativos. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007 PCEO tipo A

2018/2019

Distribución de Dereitos de Retransmisión Deportiva mediante Regras de Bancarrota - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

2016/2017

Revisión da Teoría de Xogos non cooperativa aplicada o ámbito empresarial - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Revisión das técnicas matemáticas de planificación de rutas aplicadas á xestión empresarial - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2015/2016

Teoría de Colas: aplicacións e comparativa dos modelos M/M/1 e M/M/S - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2014/2015

Revisión das técnicas matemáticas da Investigación de Operacións aplicadas ao ámbito económico empresarial: o problema do transporte - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007